Zwaartepunten van het vermogensrecht

by (9e [herz.] dr.)
ISBN-10 9013074049 ISBN-13 9789013074048
750 Flashcards en notities
114 Studenten

Studeer slimmer met eFaqt samenvattingen

 • Beschikbaar voor computer, tablet, telefoon en op papier
 • Vragen met antwoorden over de leerstof
 • Ongelimiteerde toegang tot 300.000 online samenvattingen
 • Tools voor slim studeren & timers voor betere resultaten

Bekijk deze samenvatting

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Zwaartepunten van het vermogensrecht

 • 1 Inleiding

 • Wat is vermogen
  op geld waardeerbare rechten en verplichtingen
 • Wat is 'vermogen' ?

  Het geheel van op geld waardeerbare rechten en verplichtingen die iemand heeft.

 • Wat verstaat de jurist onder vermogen?
  Het geheel van op geld waardeerbare rechten en verplichtingen die iemand heeft
 • Wat is vermogen?
  Het geheel op geld waardeerdbare -althans in de economische sfeer liggende- rechten en plichten die iemand heeft. 
  Oftewel, het geheel van zijn activa en passiva.
 • wat is objectief recht
  binnen een bepaald rechtsgebied op een bepaald moment geldende regels
 • Wat is het vermogensrecht?
  Het geheel aan geldende regels en de, krachtens die regels, aan iemand toekomende bevoegdheden. 
 • wat is subjectief recht
  aan een iemand toekomende bevoegdheid
 • Wat is objectief recht?
  Het geldende recht
 • wat is goederenrecht
  relatie tussen persoon en goed
 • Wat is subjectief recht?
  Een aan iemand toekomende bevoegdheid
 • wat is verbinnentenissenrecht
  rechtsverhouding tussen personen
 • Wat is goederenrecht?
  Objectieve vermogensrecht dat betrekking heeft op de rechtsverhouding tussen een persoon en een goed.

 • wat is een absolutt recht
  tegen iedereen inroepbaar
 • Wat is verbintenissenrecht?
  Objectieve vermogensrecht dat betrekking heeft op de rechtsverhouding tussen een persoon en een andere persoon. 
 • relatief recht
  tegen bepaald persoon inroepbaar
 • Wat is absoluut recht?
  Rechten die de rechthebbende tegenover eenieder kan inroepen. (derdenwerking)
 • Wat is relatief recht?
  Een recht dat uitsluitend van toepassing is op en van belang is voor bepaalde personen die met elkaar in een rechtsrelatie staan. (overeenkomsten)
 • Wat is het verschil tussen een rechtsobject en een rechtssubject?
  Rechtsobject is een boek of een laptop, waar een recht op rust.
  Rechtssubject is een drager van rechten en plichten, zoals een persoon, een nv of een bv. 
 • Wat is een goed?
  Alle zaken en vermogensrechten samen.
 • Wat is een zaak?
  De voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten.
 • Wat is een vermogensrecht?
  Een recht dat een financiële waarde draagt, alle op geld waardeerbare rechten en plichten. 
 • Welke acht absolute rechten zijn er?
  - Recht van eigendom
  - Recht van erfdienstbaarheid
  - Recht van erfpacht
  - Recht van opstal
  - Appartementsrecht
  - Recht van vruchtgebruik
  - Pandrecht
  - Hypotheekrecht
 • Wat is een recht van erfdienstbaarheid?
  Het stuk grond van iemand anders gebruiken om op de openbare weg te kunnen komen
 • Wat is een recht van erfpacht?
  Je houdt en gebruikt een onroerende zaak tegen betaling. 
 • Wat is een recht van opstal?
  Je wordt eigenaar van een huis op de grond van iemand anders.
 • Wat is het verschil tussen vuistpand en bezitloos pandrecht?
  Bij vuistpand geef je het goed echt uit handen aan de pandhouder en je krijgt het pas terug als je betaald hebt.
  Bij bezitloos pandrecht houdt je zelf het goed, zodat je het nog kan gebruiken (machines e.d.) maar je stelt wel een notariële akte op.
 • Wat is verkrijging onder algemene titel?
  De verkrijger volgt een ander op in een geheel of een evenredig deel van een vermogen. De rechten en plichten gaan mee over op de verkrijger. 
 • Noem vier voorbeelden van verkrijging onder algemene titel.
  - Erfopvolging > erfenis
  - Boedelmenging > huwelijk of geregistreerd partnerschap
  - Fusie > bij rechtspersonen
  - Splitsing > bij rechtspersonen
 • Wat is verkrijging onder bijzondere titel?
  Verwerving van één of meer bepaalde goederen. Hierbij gaan alleen de rechten mee over, de plichten niet.
 • Noem drie voorbeelden van verkrijging onder bijzondere titel.
  - Overdracht > kopen
  - Verjaring > bezitter wordt door tijdsverloop eigenaar
  - Onteigening > goed gaat ongewild naar de overheid
 • Wat is een separatistpositie?
  Bij erfpacht, vruchtgebruik, pandrecht of hypotheekrecht blijft het recht bestaan ook al is de eigenaar van het goed failliet.
 • Wat is het prioriteitsbeginsel?
  Bij beperkte rechten gaat het oudere voor het jongere recht.
 • Wat is het verschil tussen absoluut en relatief verlies?
  Absoluut verlies is het opbranden van hout.
  Relatief verlies houdt in dat iemand anders eigenaar wordt.
 • Wat is een kettingbeding?
  Een beding waarbij de ene partij zich jegens de andere partij verplicht in de koopovereenkomst met een nieuwe eigenaar van de zaak de clausule op te nemen dat ook die nieuwe eigenaar zich zal houden aan de afspraak van de andere partij, terwijl dit op gelijke wijze zal gelden voor weer latere eigenaren. 
 • Wat is een kettingbeding?
  Een beding waarbij de ene partij zich jegens de andere partij verplicht in de koopovereenkomst met een nieuwe eigenaar van de zaak de clausule op te nemen dat ook die nieuwe eigenaar zich zal houden aan de afspraak van de andere partij, terwijl dit op gelijke wijze zal gelden voor weer latere eigenaren. 
 • Wat is een kwalitatieve verbintenis?
  Een relatief recht met absolute trekjes. Dit kan uit de  wet voortvloeien of uit een overeenkomst.
 • Wat is een kwalitatieve verbintenis uit de wet?
  Een huur- of pachtovereenkomst. Het is een overeenkomst tussen twee partijen, maar de wet bepaalt dat de overeenkomst blijft bestaan ook al verkoopt de verhuurder het pand. Koop breekt geen huur.
 • Wat is een kwalitatieve verbintenis uit een overeenkomst?
  Een overeenkomst die met een notariële akte is vastgelegd in de openbare registers. Dit betreft een dulden of niet doen, dat overgaat op derden.
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is 'vermogen' ?
4
Wat is een goed?
4
Wat is een zaak?
4
Wat is vermogen
3
Pagina 1 van 43