Zuid Oost Azië in beeld

by (3e dr.)
ISBN-10 900643308X ISBN-13 9789006433081
229 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Zuid Oost Azië in beeld

 • 1.1.1 Grenzen aan de regio

 • Wat is een formele regio?

  een gebied met een bepaald kenmerk dat in principe geldt voor het hele gebied

 • Uit welke landen bestaat Zuid-oost Azië?

  1 Brunei, Cambodja, Fillipijnen

  2 Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar

  3 Oost-Timor, Singapore, Thailand, Vietnam

   

  11 landen

 • oostelijk Nieuw Guinea valt buiten ZOA (maakt geen deel uit van Indonesië)

 • Binnen welke hoofdzone valt ZOA?

  de tropische zone

 • Wat ontlenen veel groepen in ZOA van hun religie?

   

  1 identiteit

  2 waarden

  3 tradities

  4 gebruiken

 • Waardoor is een deel van de Fillipijnen Rooms-katholiek?

  Als gevolg van de Spaanse overheersing en het daarbij horende missiewerk

 • 1.1.2 Bevolking

 • Welke ZOA landen hebben de meeste inwoners?

  Fillipijnen en Indonesië

 • Hoe worden de mogelijkheden van de intensieve landbouw o.a in ZOA vergroot?

  door vruchtbare vulkanische bodems in Indonesië en Fillipijnen

 • De chinezen reisden via de zee en nu zijn er veel chinatowns in ZOA steden

 • Waardoor is er geen grote immigratiegolf in ZOA uit andere continenten?

  1- moeilijk bereikbaar over land; bergen en dichtbeboste heuvels

   

 • 1.1.3 Figuren aziatische landen

 • Waarom breken soms sociale spanningen tussen de Chinezen en Indiërs in Indonesie uit?

  Omdat de Chinezen een sterke economische positie hebben

 • Waar is het bewind van Myanmar berucht om?

  1 ernstige schending van de mensenrechten tegen leden van etnische minderheden

  2 een repressief beleid en veel poltieke gevangenen

 • Hoe is de bevolking in Laos verdeeld?

  drie groepen:

  1 Laagland Laotianen, (laagland, 50% van bevolking)

  2 Lao Theung (lagere berghelling)

  3 Lao Sung (hogere berghelling)

   

   

 • Wat is het gevolg van de achtergesteld positie van moslims (Fillipijnen)?

  geen integratie tussen moslims en christelijke meerderheid, waardoor er veel doden en gewonden vallen

 • Hoe laat de NESO de burgers Maleisiër voelen?

  -reclamespots

  - integratiebezoeken

 • Uit welke bevolkingsgroepen bestaat Singapore?

  1 Chinezen

  2 Maleisiërs

  3 Indiërs

  4 Europeanen

  5 Amerikanen

  6 Australiërs

  7 Japanners

  8 Arabieren

 • welke bevolkingsgroep in Vietnam is verwant aan etnische groepen in Thailand en Zuid-China?

  De bewoners van Midden en Noord Vietnam

 • Waarom zijn de 8 bergvolken van Thailand de grootste probleemgroepen?

   

  Omdat de integratie bij hen moeilijk verloopt door geïsoleerde woonplaatsen

  en het bewustzijn van slechte positie door verplicht gesteld onderwijs

 • extreem homogeen, 10% behoort niet tot Khem

 • 1.2 Een onvoorspelbare natuur

 • Welke vier hoofdplaten heeft ZOA? (zie GB 192 B)

  - Indisch-Australische plaat, zuiden en westen

  - Euraziatische plaat, noorden

  - Filipijnse plaat, noordoosten

  - Pacificische plaat, oosten

 • Wat is een trog?

  Een trog is een smalle, erg diepe kloof in de zeebodem, die ontstaat bij destructieve plaatranden. Hierbij duikt de ene tektonische plaatonder de andere (subductie). Wikipedia

 • Welke twee dubbele subductiezones zijn er in Zuid oost Azië? (fig 1.11)

   

  - Celebeszee, Sanghieboog

  -Filipijnenzee, Halmaheraboog

   

 • Wat zijn de 5 stadia van een tsnumami? (fig. 1.12)

  - 1 onderzeese aardbeving of -verschuiving

  - 2 lopende golf van 200km naar kust

  - 3 golven bereiken snelheid van 800 km per uur in diep water

  - 4 afremming golven in ondiep water-> toename in hoogte

  - 5 water trekt zich terug-> komt terug met grote kracht

 • Wat zijn de gevolgen van een explosieve vulkaanuitbarsting? (direct en indirect)

  Direct:

  - doden

  - asregens-> vernieling oogst

  Indirect:

  - vernieling oogst-> hongersnood

  - vernieling infrastructuur

  - klimaatsverandering (luchtdruk verschillen en temperatuur)

   

 • Hoe werkt het drainagesysteem van de Kelud? (fig. 1.13)

  - Tunnel wordt gegraven in rand krater richting kratermeer

   

  Normale situatie (zonder drainage):

  - hoog waterpeil: uitbarsting-> grote water en modderstroom (lahar) door dorp

   

  Situatie nu:

  - laag waterpeil-> water verdwijnt meteen door tunnel

 • Wat zijn cordillera's en wat zijn de gevolgen daarvan?

   

  - langgerekte bergketens op de Fillipijnen die het gevolg zijn van het op elkaar botsen van fragmenten aardkorst langs de subductiezone en verdikking aardkorst-> ontstaan magmavoorraden onder de plaat

   

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is een formele regio?
2
Uit welke landen bestaat Zuid-oost Azië?
2
Binnen welke hoofdzone valt ZOA?
2
Wat ontlenen veel groepen in ZOA van hun religie?  
2
Pagina 1 van 57