Wettelijke kaders Oefenexamen

by
119 Flashcards en notities
3 Studenten

Studeer slimmer met eFaqt samenvattingen

 • Beschikbaar voor computer, tablet, telefoon en op papier
 • Vragen met antwoorden over de leerstof
 • Ongelimiteerde toegang tot 300.000 online samenvattingen
 • Tools voor slim studeren & timers voor betere resultaten

Bekijk deze samenvatting

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Wettelijke kaders Oefenexamen

 • 1 Wettelijke kaders Oefenexamen

 • wat wordt in het burgerlijk recht geregeld?
  de verhoudingen tussen burgers onderling
 • hoe lang is een vergunning voor het aanbieden of verrichten van beveiligingswerkzaamheden of recherchewerkzaamheden geldig?
  ten hoogste 5 jaar
 • een aannemer sloopt een muur in een huis en vergeet daarbij het plafond te stutten. het halve huis stort in. waarvan is hier sprake?
  van wanprestatie
 • als het wetboek van strafrecht spreekt over daders en medeplichtigen, is dit:
  ook van toepassing op andere wetten
 • op welke wijze moet de toegang van grond volgens 'artikel 416 wetboek van strafrecht' verboden worden verklaard? dat moet op een:
  voor hem blijkbare wijze
 • een automobilist spreekt een vrouw aan en vraagt haar de weg te wijzen. als de vrouw op de kaart in de auto kijkt, trekt de automobilist de kaart van zijn schoot en toont hij aan haar zijn geslachtsdeel. de automobilist is:
  strafbaar voor schennis van de eerbaarheid
 • door grove nalatigheid van Maarten komt Johan te overlijden.
  van welk strafbaar feit is dan sprake?
  dood door schuld
 • de eigenaar van een horecagelegenheid ontvangt een brief waarin wordt geschreven dat hij moet betalen aan een groep mensen. Als hij niet binnen een week betaalt, wordt zijn zaak in brand gestoken. Van welke strafbaar feit is hier sprake?
  afpersing
 • iemand beschikt over een grote som geld dat afkomstig is van een overval. Hij brengt dit geld kleine porties naar diverse banken om de herkomst van het geld te verhullen. Waarvan is hier sprake?
  witwassen
 • wat regelt het Wetboek van Strafvordering?
  procedures in een strafzaak
 • de politie verdenkt dat een een groep personen een misdrijf aan het beramen is. Is het toegestaan dat een burger als infiltrant aan de opsporing meewerkt?
  Ja, dat mag als er een bevel is gegeven door de Officier van Justitie
 • Wat is de betekenis van het gevaarsymbool waarbij de afbeelding van een doodskop wordt gebruikt?
  Giftig
 • Een medewerker van het bedrijf treft een revolver aan in een kledingkast. U wordt erbij gehaald. e medewerker verklaart aan u dat hij de revolver zag liggen en verder niets heeft aangeraakt. U bent geen opsporingsambtenaar. Wat is de juiste handelwijze?
  U meldt het aantreffen van de revolver aan de centrale pst een vraagt politieassistentie
 • Beveiligingsbedrijven hebben vaak te maken met privacygevoelige gegevens. 
  Hoe men om dient te gaan met deze gegevens staat in:
  De Wet Bescherming Persoonsgegevens
 • Het geschreven recht kunnen we verdelen in:
  Publiekrecht en Privaatrecht
 • Een wet die bindend in de Grondwet wordt voorgeschreven, zoals bijvoorbeeld het Wetboek van Strafvordering, noemt men ook wel een:
  Organieke wet
 • Wat is Jurisprudentie?
  Verzameling van vonnissen en arresten
 • Wie vertegenwoordigt het Openbaar ministerie bij het gerechtshof?
  Advocaat-generaal
 • Stafrecht is een onderdeel van:
  Publiekrecht
 • Wie mogen er in geval van ontdekking op heterdaad aanhouden?
  Iedereen
 • Hoe lang duurt het begrip 'terstond daarna' [bij sprake van heterdaad]?
  zo lang de achtervolging van de verdachte onafgebroken voortduurt
 • Wie bepaalt of een burgerinfiltrant mag worden ingezet?
  Officier van Justitie of Rechter-commissaris
 • De wet BOB [Bestand aan opsporing door burgers] bepaalt:
  Inzet van burgers bij het opsporen van strafbare feiten
 • Als de komst van de Officier van Justitie niet kan worden afgewacht mag de lagere opsporingsambtenaar zijn taak gedeeltelijk overnemen.
  Hoe noemt men dit ook wel?
  Getrapte bevoegdheid
 • Wie is bevoegd tot in beslag nemen?
  Hij die de verdachte aanhoudt of staande houdt
 • stelling 1: Vrijspraak betekent dat de verdachte het strafbare feit niet heeft                                   gepleegd.    
  stelling 2: Ontslag van rechtsvervolging houdt in dat de verdachte niet wordt                             gestraft, maar later nóg wel voor hetzelfde feit vervolgd kan worden.
  1 en 2 zijn onjuist
 • Uit welke boeken bestaat het Wetboek van Strafrecht?
  Algemene bepalingen, Misdrijven en Overtredingen
 • Waar kun je vinden: wie strafbaar is wat strafbaar is en hoeveel straf men kan krijgen voor het plegen van een strafbaar feit?
  Wetboek van Strafrecht
 • Wanner spreekt men ingeval van een strafbaar feit van medepleger[s]?
  Zij die uitvoeringshandelingen verrichten
 • stelling 1: Poging tot overtreding is niet strafbaar.
  stelling 2: Medeplichtigheid aan een overtreding is strafbaar
  Alleen 1 is juist
 • Wat betekent het word 'Openlijk' bij het strafbare feit 'Openlijke Geweldpleging'?
  Het moet waarneembaar zijn voor het publiek of iemand uit het publiek
 • Een jongen van van 11 jaar maakt zich schuldig aan opzettelijke brandstichting. Wat geldt in deze situatie?
  deze jongen kan strafrechtelijk niet worden vervolgd
 • In welke van onderstaande gevallen is sprake va materiële valsheid in geschrifte?
  het namaken van bestaande documten
 • hoe noemt men het verkopen of verhandelen van goederen die iemand door misdrijf heeft verkregen?
  Heling
 • Wie hebben in Nederland gezamenlijk de bevoegdheid om wetten te maken?
  Regering en Staten-Generaal
 • Op de snelweg heeft een ongeval plaatsgevonden waardoor de gehele rijbaan is versperd. De politie die ter plaatse het verkeer regelt, begeleidt het verkeer via de parallelweg. Verkeersborden geven aan dat deze parallelweg. Verkeersborden geven aan dat deze parallelweg afgesloten is voor alle verkeer met uitzondering van fietsers en voetgangers. Welke strafuitsluitingsgrond is op de bestuurders van toepassing die deze weg moet volgen?
  Wettelijke voorschrift
 • Wie bepaalt of een zaak door de politierechter of de meervoudige strafkamer van de rechtbank wordt berecht?
  Officier van Justitie
 • Hoe worden bijzondere wetten ook wel genoemd?
  Utiliteitswetten
 • Organieke wetten zijn wetten die bindend worden voorgeschreven door de Grondwet. Hoe noemt men organieke wetten ook wel?
  Algemene wetten
 • Wat is het doel van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties of recherchebureaus?
  Voorwaarden scheppen voor een goed functioneren van deze organisaties en bureaus
 • Joost laat een reparatie aan de auto uitvoeren. Na reparatie betaald Joost de rekening niet. De garagehouder houdt de auto in de garage totdat Joost de rekening heeft betaald. Dit is een voorbeeld van?
  Recht van retentie
 • Ad en Henk vliegen boven de Atlantische Oceaan als passagier mee in een KLM vliegtuig. Het toestel is in Nederland geregistreerd. Tijdens de vlucht slaat Ad passagier Henk met een harde klap tegen het hoofd waardoor Henk buiten bewustzijn raakt. Ad is:
  Strafbaar voor de Nederlandse strafwet
 • Welke element horen bij een omschrijving van terrorisme?
  Beïnvloeden politieke besluitvorming en geweld
 • Een politieagent neemt van Jan en Klaas een bromfiets in beslag en wil deze overbrengen naar het bureau. Jan en Klaas willen dit voorkomen en hinderen hierbij de politieagent.
  aan belemmering ingevolge artikel 184 WvSR
 • Een beveiliger werkt voor twee verschillende beveiligingsorganisaties. Hopen op een promotie bij het ene bedrijf versterkt hij opzettelijk vertrouwelijke informatie aan het andere bedrijf.
  Waaraan maakt hij zich schuldig?
  Het schenden van een beroepsgeheim
 • David is werkzaam in het transformatorhuis. Hij heeft de krachtstroom van het object uitgeschakeld. Hij heeft waarschuwingsborden geplaatst dat de stroom die dag niet ingeschakeld mag worden. Kees schakelt de schakelaar toch in omdat hij stroom nodig heeft. Hierdoor krijgt David een elektrische schok en moet langdurig worden opgenomen in de een brandwondencentrum.
  Waarvoor is Kees strafbaar?
  Het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld
 • Bij het melden van een schade aan de verzekeringsmaatschappij vult een man op het schadeformulier opzettelijk onjuiste gegevens in met als doel in met als doel om zijn no-claim / eigen risico niet kwijt te raken. 
  De man is :
  Strafbaar voor valsheid in geschrifte
 • Tijdens een brand vordert een politieman dat een vrouw meehelpt om de omstanders op afstand te houden. Deze weigert dit.
  Pleegt de vrouw een strafbaar feit?
  Ja, want zij kan dit doen zonder dat zij zich direct gevaar begeeft
 • Een opsporingsonderzoek wordt verricht onder leiding van een:
  Officier van Justitie
 • er is een auto vernielt. Tijdens een gesprek tussen de verdachte en een politieagent weigert de verdachte zijn naam op te geven.
  Waartoe is de politieagent bevoegd?
  De verdachte te vaststelling van zijn identiteit aan de kleding te onderzoeken
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

wat wordt in het burgerlijk recht geregeld?
1
hoe lang is een vergunning voor het aanbieden of verrichten van beveiligingswerkzaamheden of recherchewerkzaamheden geldig?
1
een aannemer sloopt een muur in een huis en vergeet daarbij het plafond te stutten. het halve huis stort in. waarvan is hier sprake?
1
als het wetboek van strafrecht spreekt over daders en medeplichtigen, is dit:
1
Pagina 1 van 30