Samenvatting Werken in het basisonderwijs

-
ISBN-10 900695280X ISBN-13 9789006952803
44 Flashcards en notities
15 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Werken in het basisonderwijs". De auteur(s) van het boek is/zijn Marijke van Eijkeren Mondeljaa ' s Marijke van Eijkeren. Het ISBN van dit boek is 9789006952803 of 900695280X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Werken in het basisonderwijs

 • 1.1 De basisschool

 • Waarom is de overgang van een kdv of peuterspeelzaal zo groot?

  Kinderen gaan van spelen naar lerend spelen en krijgen te maken met leren volgens kerndoelen. De kerndoelen liggen vast.

 • Wat kinderen moeten leren ligt vast in de kerndoelen en deze zijn voor elke school gelijk maar een school mag zelf bepalen hoe.

 • 1.1.1 De groepen

 • Wat zijn jouw verantwoordelijkheden als docent

  Als leerkracht ben je verantwoordelijk voor:

  het onderwijs in jouw groep

  Team overleg over vakinhoudelijke onderwerpen en organisatorische zaken

 • Welke taken heb je nog meer als leerkracht naast lesgeven?

  Meestal is een leerkracht ook nog actief in zijn specialisme of iets anders waar zijn belangstelling ligt zoals bv alles regelen wat met computers te maken heeft.

 • 1.1.3 Van spelend naar leren

 • hoe leren kleuters?

  spelend in met zorg ingerichte hoeken en of zelfstandig of in kleine groepen begeleid door leerkracht of onderwijs assistent

 • Wat is de verandering voor een kind die naar groep 3 gaat?

  nu begint het echte leren er valt minder te kiezen en je leert via een vast weekschema.

 • 1.1.4 Speciaal basisonderwijs

 • ALs een kind niet kan meekomen om de basisschool wat voor onderwijs moeten ze dan volgen?

  Speciaal Basisonderwijs  BSO 

 • Wat voor kinderen gaan naarste BSO

  Kinderen met leerproblemen een leergebrek of een gedragsstoornis

 • Wat is het kenmerk van deze groep?

  positieve ondrsteuning nodig, individueel programma, structuur maar wel ruimte om te kunnen ontplooien

 • 1.1.5 Speciaal onderwijs

 • Er zijn verschillende clusters in het speciaal onderwijs welke en voor wie?

  4 clusters: 1 voor blinde en slechtziende 2: dove en slechthorende 3: zeer moeilijk lerende kinderen 4. zeer moeilijk opvoedbare kinderen

 • 1.1.6 Vrijheid van onderwijs

 • wat zijn de drie grootste onderwijs groepen in nederland?

  3 grootste groepen zijn: openbare, de rooms katholieke en de port. christelijke 

 • wat bedoelt men met denominatie in het onderwijs

  het onderscheid tussen scholen    twee groepen: het openbaar en het speciaal onderwijs 

 • Wat houd bijzonder onderwijs in?

  hier gaat het onderwijs uit van een bepaalde levensovertuiging zoals katholieke, christelijke of islamitische school

 • 1.2 Functie van het onderwijs

 • Wat is de functie van onderwijs?

  Onderwijs zorgt er mede voor dat er goed opgeleide mensen in de maatschappij komen en het onderwijs is mede bepalend voor de manier waarop mensen deelnemen in de samenleving  Burgerschapskunde.

 • Wat is de functie van onderwijs?
  Kennisverwerving, opvoeding en socialisatie
 • 1.3 Een veelzijdig beroep

 • een goede leraar is?

  een competente leraar die bekwaam is in het uitoefenen van zijn vak deze ontwikkel je steeds meer door het uitoefenen van je beroep, lezen van vakliteratuur en door het uitwisselen van ervaringen met collegas

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Welke factoren  zijn bepalend voor het onderwijs van nu?
2
Welke scholen werden voor voorgetrokken door de overheid?
2
Wat is de functie van onderwijs?
2
Waarom is de overgang van een kdv of peuterspeelzaal zo groot?
1
Pagina 1 van 11