Werken in een praktijk of instelling

by (2004)
ISBN-10 9041504885 ISBN-13 9789041504883
174 Flashcards en notities
16 Studenten
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Werken in een praktijk of instelling

 • 1 Indeling van de gezondheidszorg

 • 3 verschillende indelingen gezondheidszorg?
  1.1 intramurale gezondheidszorg.
  1.2 extramurale gezondheidszorg.
  1.3 semi-murale gezondheidszorg.

  2.1 nuldelijnszorg/ nulde echelon.
  2.2 eerstelijnszorg/ 1e echelon.
  2.3 2elijnszorg/ 2echelon.

  3.1 geestelijke gezondheidszorg.
  3.2 algemene gezondheidszorg.
 • Geestelijke gezondheidszorg kun je verdelen in?
  intramurale.
  extramurale.
  semi-murale.
 • Onder geestelijke intramurale gezondheidszorg vallen:
  A. Psychiatrische ziekenhuizen.
  B. PAAZ.
  C. Psychogeriatrische verpleeghuizen.
  D. Inrichtingen voor ter beschikkinggestelden.
 • Onder geestelijke extramurale gezondheidszorg vallen:
  A. RIAGG.
  B. Beschermde woonvormen.
 • Onder Geestelijke semi-murale gezondheidszorg vallen:
  A. Dagcentra.
  B. Crisis en opvangcentra.
  C. Beschermde woonvormen.
 • Algemene gezondheidszorg kun je verdelen in?
  intramurale.
  extramurale.
  semimurale.
 • Onder algemene intramurale gezondheidszorg vallen:
  A. Ziekenhuizen.
  B. Verpleeghuizen.
  C. Revalidatiecentra.
  D. Voorzieningen voor gehandicapten.
  E. Gezinsvervangende tehuizen.
 • Ziekenhuizen kun je onderverdelen in:
  1. Algemene.
  2. Academische.
  3. Categoriale.
  4. Psychiatrische.
 • Verpleeghuizen kun je onderverdelen in:
  1. Voor somatische aandoeningen.
  2. Voor psychische aandoeningen.
  3. Voor beiden.
 • Onder algemene extramurale gezondheidszorg vallen:
  A. Basisgezondheidsdienst.
  B. GGD.
  C. DGD.
  D. Gezondheidscentra.
  E. Kruisverenigingen.
  F. Alternatieve genezers.
  G. Maatschappelijk werk.
  H. Paramedische beroepen.
  I. Tandartsen.
  J. Verloskundigen.
  (BiG DoG KwAM oP TV)
 • Alternatieve genezers kun je onder verdelen in:
  1. Homeopaten.
  2. Acupuncturisten.
  3. Magnetiseurs.
  4. Iriscopisten.
  (HAMI
 • Paramedische beroepen kun je onder verdelen in:
  1. Fysiotherapeuten.
  2. Oefentherapeuten.
  4. Mondhygienisten.
  5. Ergotherapeuten.
  6. Logopedisten.
  7. Diëtisten.
  (FOut MELDing)
 • Wat is intramurale gezondheidszorg: (waar/ tijd/ hoelang)
  Binnen muren instelling/ mogelijkheid 24/7/ beperkt of onbeperkte tijd.
 • Wat is extamurale gezondheidszorg:  (waar/ tijd/ hoelang)
  Buiten muren instelling/ geen opname/ zorg thuis of naar hulpverlener gaan.
 • Wat is semi-murale gezondheidszorg:  (waar/ tijd/ hoelang)
  Binnen/buiten muren instelling/ dag-,avond- of nachtbehandeling/ bezetting van stoelen.
 • Wat is nuldelijnszorg:
  preventief> voor iedereen toegankelijk.
  bestrijden infectieziekten, organiseren bvo/ advies geven overheidsinstanties.
  schoolartsen > advies leerkrachten en ouders.
  bedrijfsgezondheidszorg> keuringen, begeleiding langdurig zieke werknemers, bedrijfskundig onderzoek.
 • wat is 1elijnszorg:
  Bijna altijd extramuraal:
  1. Huisarts, 2. Kruiswerk, 3.Gezinszorg, 4.Algemeen maatschappelijk werk.
  doorverwijzen naar gespecialiseerde voorzieningen.
  + andere extramurale zorg.
 • wat is 2elijnszorg:
  Gespecialiseerde zorg> opname ZH of instelling/ crisiopgvang/ begeleid wonen/ beschermde woonvorm.
  altijd verwijs HA nodig.
 • algemene gezondheidszorg staat voor:
  voorkomen, opsporen, genezen> ziekten van lichamelijke(somatische) aard. 
 • geestelijke gezondheidszorg staat voor:
  bevorderen, in stand houden, herstellen> geestelijke gezondheidstoestand.
 • ziekenhuizen geven antwoord op de volgende medische vragen:
  hoe verzorgen/ behandelen/ ontstaan.
 • interne specialismen ziekenhuis:
  kindergeneeskunde.
  inwendige geneeskunde.
  longziekten.
  cardiologie.
  reumatologie.
 • heelkundige specialismen ziekenhuis: 
  algemene heelkunde 
  orthopedie.
  neurochirurgie.
  obstetrie.
  gynaecologie.
  anesthesie.
 • kleine specialismen ziekenhuis:
  oogheelkunde
  KNO
  dermatologie.
 • ondersteunende specialismen ziekenhuis:
  revalidatie
  radiologie
  bacteriologie
  klinische chemie
 • waar voor dient een revalidatiecentrum:
  zo zelfstandig mogelijk maken, helpen met sociale aanpassing.
 • wie werken er in een revalidatiecentrum:
  fysio,logopedist, ergo, verpleegkundige, maatschappelijk werk.
 • wie zitten er in een revalidatiecentrum:
  ernstige lichamelijke stoornis t.g.v. ongeval.
 • voorzieningen voor gehandicapten:
  instituten/ verblijven/ scholen
  afzonderlijke voorzieningen voor visueel en auditief gehandicapten.
 • wie werken er in voorzieningen voor gehandicapten:
  verzorgers, maatschappelijk werkers, leerkrachten, fysio, medici, psychosociale deskundigen.
 • gezinsvervangende tehuizen zijn er voor:
  licht verstandelijke gehandicapten> wonen functioneren onder begeleiding.
 • waar staat een gezinsvervangend tehuis:
  midden in woonwijk> leren functioneren in maatschappij.
 • waar richt de BGD zich op:
  grote groepen voornamelijk gezonde mensen.
 •  taken BGD:
  1.verzorgen inentingsprogramma.
  2.schoolartsdiensten/ gezondheidsvoorlichting.
  3.bestrijden SOA's
 • wanneer heeft een gemeente een GGD:
  bij 50.000 inwoners.
 • wat zijn de taken van de GGD:
  1. inentingen.
  2. zieken/ ongevallen vervoer.
  3. bestrijden van besmettelijke ziekten.
  4. lijkschouwing bij onnatuurlijke dood.
  5. zitting n regionale revalidatieadviesteams.
  6. advisering bij evacuatie/rampenplan.
 • in een gezondheidscentra werken samen:
  huisarts, wijkverpleging, gezinsverzorgers, maatschappelijkwerk.
  fysio, verloskundige, tandarts, apotheek.
  (epicurus) breed pakket eerstelijns zorg.
 • wat is het doel van gezondheidscentra.
  aanbieden/ afstemmen zo breed mogelijk pakket 1e lijns zorg.
 • kruisverenigingen zijn verantwoordelijk voor:
  1. verzorging verpleging mensen thuis.
  2.consultatiebureaus zuigelingen/kleuters.
 • taken kruisverenigingen:
  1. verzorgen/ verplegen chronische patiënten/ wondbehandeling.
  2. begeleiding mensen die thuis sterven.
  3. voorlichting omgang zieken of gehandicapten.
  4. preventie voor aanstaande moeder, controle en vaccinatie zuigelingen en kleuters.
  5. thuiszorg> samenwerking kruisverenigingen en gezinszorg.
 • wat is maatschappelijk werk:
  individuele hulpverlening aan personen/ gezinnen met problemen op sociaal/maatschappelijk vlak.
 • belangrijk bij alternatieve genezers en paramedische beroepen:
  behandelen zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid.
 • taak verloskundigen:
  begeleiden/controleren moeder en kind tijdens zwangerschap, bevalling en 7d erna.
 • wat houdt algemene semi-murale gezondheidszorg in:
  voorzieningen, deel etmaal opname, bezetting stoelen.
  bv. nierspoeling, medisch kinderdagverblijf.
 • psychiatrische ziekenhuizen dienen als:
  -regionale voorzieningen voor psychische stoornissen.
  - intramuraal.
 • psychiatrische ziekenhuizen zijn er voor:
  neurotische problematiek, hallucinaties/wanen, verslavingsproblematiek, gestoorde persoonlijkheidsontwikkeling.
 • opname in een psychiatrische ziekenhuis is:
  vrijwillig of gedwongen(bij gevaarcriterium patient of omgeving).
 • wat is een PAAZ
  psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis.
 • een PAAZ is geschikt voor:
  kortdurende opname bij psychische problemen of psychosomatische aandoeningen.
 • wat zijn psychosomatische aandoeningen:
  lichamelijke klachten veroorzaakt door psychische prolematiek> maagzweer, hyperventilatie, hoge RR, migraine.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

3 verschillende indelingen gezondheidszorg?
3
Geestelijke gezondheidszorg kun je verdelen in?
3
Onder geestelijke intramurale gezondheidszorg vallen:
3
Onder geestelijke extramurale gezondheidszorg vallen:
3
Pagina 1 van 44