Week 1B12

by
101 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting: GRATIS
 • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
 • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
 • Een unieke studietool: GRATIS
 • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Week 1B12

 • 1.1 Bewustloos
 • Bewustloosheid:
  ook wel coma genoemd
  een staat van niet-responsiviteit, waarin de patiënt met de ogen gesloten ligt en niet wakker gemaakt kan worden ondanks hevige stimulatie

  Bewustzijn
  een staat van vol vermogen van het zelf en iemands relatie met de omgeving, het gaat om het vermogen tot besef, tot het weten van dingen

  Meerdere locaties in de hersenen:
  •Formatio reticularis  in het mesencephalon
  laesie >> directe  daling  bewustzijn

  • ARAS  
  (  Ascenderende  Reticulaire  Activerings  Systeem  )
  ARAS bevat verbindende banen naar de thalamuskernen
  ARAS onderbreking >> verlaagd of afwezig bewustzijn

  Cortex cerebri:
  verzorgt de Inhoudt aan het bewust zijn  
  (  nadenken , praten , waarnemen ,  handelen )
  lokale laesie geeft zelden bewustzijn daling tenzij ruimte verplaatsing

  •Vanuit de cortex cerebri vezels naar:
  Basale ganglia , thalamus , hypothalamus , pons >>> beïnvloeden bereidheid tot actie van het motorische deel en spiertonus.
  Letsel van deze anatomische structuren geeft daling van het bewustzijn.


  bij geleidelijke ontstane bewustzijnsdaling deze structuren niet aangedaan.
 • Welke oorzaken van Coma zijn er?
  Intracranieel:
  • Ongeval:    Diffuus letsel ;  Bloeding  ;  Oedeem
  • vasculaire laesie;   bloeding ;  herseninfarct met oedmee ; Hersenstam infarct - of -bloeding
  • Tumor
  • Infectie; Menigitis ; Abces ; Encephalitis
  • Overig;  Epilepsie , Hydrocephalus
  Extracranieel:
  • Metabool;  Hyponatriëmie , Hypo - of hyperglycemia 
  • Endocriene afwijking; Addisonse crise , zeer ernstige hypothyreoïdie
  • Vasculaire of cardiale afwijking;
  • Medicatie :  Sedativa
  • Psychiatrisch
  • Toxisch
 • Leg de Glascow coma score uit en wanneer spreekt men van een coma?
  1 aanspreken, 
  2 pijnprikkel (nagelbed: arm tot over de mediaanlijn of supraobitaal: arm boven de onderkaak lokaliseren),  
  3 pathologisch buigen: duim in vuist de arm in endorotatie en benen strekken buigt arm,
  4 buigen = terugtrekken van de arm,

  E: 
  1. opent ogen niet
  2. opent ogen op een pijnprikkel 
  3. opent ogen bij aanspreken
  4. opent ogen spontaan
  M:
  1. Geen motorische reactie
  2. strekken
  3. Pathologisch buigen
  4. Buigen
  5. Lcaliseren
  6. opdracht uitvoeren
  V:
  1. Geen verbale reactie
  2. geluiden , geen woorden
  3. een enkel woord
  4. verward spreken
  5. Geörienteerd spreken

  COMA:
  E1M5V2  (8) of lager

  Indeling ernst hersenletsel
  Glascow Coma Score:
  mild: score 13-15
  matig: score 9-12
  ernstig: <8
 • Welk verschijnsel bij inklemming treedt op? Waarom?
  lichtstijve pupil
  Bij bloeding> tentorium beweegt niet mee> temporaakwab naar beneden> kleine hersenen beknelt> N. oculomotorius inklemming > wijde lichtsijve pupil aan de kant van het probleem > MANNITOL toegediend (drukverlagend)

  Indien dit niet gebeurt dan zal de kleien hersenen langs de hersenstam door het foramen magnum geduwd worden> intreding tot hersendood
 • Locked-in syndroom:

  geen bewustzijn stoornis.

  Klassiek beeld: 
  Trombose >  arteria vertebralis/ arteria basilaris> infarcering voorste deel van de hersenstam (formatie reticulars, ARAS, cerebri cortex, thalamus achterste deel blijft intact= geen bewustzijn stoornis.), voorste deel piramidebaanen hersenzenuwen> verlamming geen communicatie
 • Vegetatieve toestand:

  niet responsief waaksyndroom
  geen teken van bewustzijn >> geen willekeurige gedragsreactie op visuele -, gehoor- , aanrakings-  of schadelijke prikkel

  Door slaap-waak cyclus: periodiek wakker ogen open.

  Voldoen hypothalame functie en autonome hersenstam functie
  Soms pupil -, oculocephaal - , cornea -, vestibulo-oculair - of wurgreflex


  na enkele weken= persisterende vegetatieve toestand
  na een jaar = permanente vegetatieve toestand
 • primair versus secundair hersenletsel:

  Primair hersenletsel:
  schade optreedt tijdens het moment van het ongeval

  Secundaire hersenletsel:
  schade doordat hersenen al kwetsbaarder zijn na een eerdere aandoening (systemische oorzaken ventilatie en circulatie) oorzaak: zwellingen en bloeding voor schade.

 • waarin verschilt de Epiduraal hematoom vn d subduraal hematoom  op CT?
  langzame loswoeling van de dura van de schedel. secundaire hersenletsel slagaderlijke bloeding> druk ^ > verplaatsing > knelling hersenstructuren> coma
   op CT: Lensvormige bloeding

  Subduraal ontstaat ONDER de dura
  ernstige onderliggende Contusiehaarden
  prognose is slecht
  Operatie nodig > bloeding ruimte innemend. 
  Bloeding NIET lensvormig, maar als laag onder de dura. 

   chronisch subduraal hematoom: ouderen met antistolling> atrofie van de hersenen>  ankervenen op rek> scheuren af> door antistolling hevige bloeding> enorme verschuiving, langzaam ontstaat goed verdragen.

  typische epiduraal hematoom: ontstaat na een klap op os temporale
 • Contusiehaard:
  Kneuzing op de plaats van klap : coup
  tegenoverliggende zijde (hematoom) : contre-coup letsel


  Diffuse axonale injury (DAI)
  ernstige acceleratie/decceleratie letsel
  witte - en grijze stof andere dichtheid > van elkaar scheuren
  hoe centraler de puntbloedingen hoe groter de intredende krachten geweest zijn > ongunstige prognose.  Gecompliceerde impressiefractuur
  = fractuur > 1 schedeldikte naar binnen geslagen 
  gevaar op infectie bij huiddefect

  Penetrerende hersenletsel: schot- / stekwond
 • Retrograde Amnesie=
  Amnesie voor gebeurtenissen direct voorafgaand aan het ongeval,
  krimpt in het algemeen na enkele dagen

  Postttraumatische Amnesie=
  Amnesie vanaf ongeval totdat continuous memory hersteld is.
  Patient kan wel min of meer adequaat handelen of spreken, vaak gekarakteriseerd door verwardheid.
  Patient kan zich later deze periode niet herinneren
 • VERHOOGDE INTRACRANIËLE DRUK

  Intracranieel volume = volume (BLOED) + Volume (LIQUOR) + volume (HERSENEN ) + eventueel volume ( RUIMTE INNEMEND PROCES)

  KLACHTEN;
  1. hoofdpijn
  2. misselijkheid
  3. braken
  4. papiloedeem
  5. sunset fenomeen (ogen draaien naar beneden door druk 3e ventrikel op het blikcentrum)
  6. gespannen fontanel
  7. gedaalde bewustzijn
  8. Cushing respons: stijgende druk> bloeddruk meestijgen > doorbloeding intact > vertraging polsfrequentie
  9. Pupilreacties en inklemming


  BEHANDELING
  1. Positionering
  2. Sedatatie
  3. Operatie
  4. Drainage liquor
  5. Medicatie 
  6. beademing


  Indeling ernst hersenletsel
  Glascow Coma Score:
  mild: score 13-15
  matig: score 9-12
  ernstig: <8

  Intracraniële complicaties:
  RF: onduidelijk ongeval, continue posttraumatische amnesie, retrograde amnesie > 30 min, trauma boven clavicula, ernstige hoofdpijn, braken, vocale neurologische uitval, insulten, <2/>60 jaar, stollingsstoornissen en hoog-energetische trauma's
 • 1.2 Slikken en stikken

 • Hoge luchtwegobstructie:
  nauwste plaats in het cricoïd

  Neus:
  •  Choane atresie
  • Tonsil- of adenoïdhypertrofie
  • tumor inde neus of rhinopharynx

  Mond en keel:
  • mondbodemplegmone
  • micro- of retrognatie
  • macroglossie
  • peritonsillair of retropharyngeel abces
  • epiglottis
  • angioneurotisch abces

  Larynx
  • corpus alienum
  • stembandparalyse
  • larynomalacie
  • larynxweb
  • papillomen of granulaties
  • tumor
  • Laryngitis subglottica (pseudocroup)
  • laryngotracheobronchitis
  • subglttische stenose

  trachea:
  • tracheomalacie
  • tracheastenose of -atresie
  • bacteriële tacheïtis

 • Casus onstekingsproces als abces gedragen in een peritonsillaire ruimte:

  therapie:
  incise, draignage
  Antibiotica
  dexamethason en intaveneus augmentin

  Kaakklem = trismus
 • Tracheotomie:
  tussen schildbeen en ringkraakbeen : geen overliggende structuren.

  Indicatie:
  <1950:  difterie, corpus alienum, halsabces, traumata, tumoren, 
  >1950 hogere luchtwegobstructies (bilaterale stembandparalyse),
   80% lagere luchtwegen pathologie
 • oorzaken van verslikken:

  te grote voedselbolus / corpus alienum
  onvoldoende relaxatie van m. cricopharyngeus door zenkers divertikel
  Achalasie ; onvoldoende coördinatie slikpatroon
  Congenitale vernauwing
  Littekenvernauwing na zuur en loog ingestie: Zuur> coagulatie necrose, Loog> colliquatieve necorse
  Tumoren
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting: GRATIS. +380.000 andere samenvattingen: GRATIS. Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS. Een unieke studietool: GRATIS. Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

DD acute benauwdheid
1
Waar staat SIRS voor?
1
Wanneer spreekt men van SIRS?
1
Welke vormen van Shock kennen we?
1
Pagina 1 van 9