Samenvatting verzorgen van oudere/geriatrische zorgvragers

-
139 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "verzorgen van oudere/geriatrische zorgvragers". De auteur(s) van het boek is/zijn anneke ormel, ank van de wiel. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - verzorgen van oudere/geriatrische zorgvragers

 • 1 de geriatrische zorgvrager

 • welke tussenpersonen bestaan er voor allochtone ouderen

  zorgconsulent/migrantenvoorlichter is een allochtoon die een tussenpersoon is tussen zorgaanbieder en all zorgvrager.

  ouderenadviseur is n persoon die info en advies geeft over administratie, financien en remigratiedilemma

  intermediair of cultuurtolk tolkt en geeft info over welzijn en zorgvoorzieningen. Vaak vrijwilliger bij orga voor migranten.

 • wat is een delier
  plotseling opkomende verwardheid
 • Hoe kun je de allochtone oudere begrijpen
  verdiepen in hun achtergronden, denkbeelden en opvattingen zodat je zorg op maat kunt bieden
 • heeft een delier altijd een lichamelijke oorzaak.
  ja.
 • wat zijn de maatschappelijke ontwikkelingen na WOII

  ontzuiling:geen gemeenschappen meer v mensen met dezelfde levensbeschouwlijke achtergrond

  mondigheid:vroeger passief verzet. Nu mondig, opkomen voor zichzelf en neemt iniatief dmv bijv ouderenbond.

  woonsituatie: familie zijn verderweg gaan wonen, mensen kiezen voor hun eigen ontw en loopbaan. Nu woonvoorz die aansluiten op de manier van leven van mensen.

 • Lichamelijke veranderingen bij het ouder worden
  - Lopen verslechterd

  - zicht verslechterd
 • welke generaties zijn er en wat zijn de verschillen?

  Vooroorlogse generaties: geb 1900-1930 hard werken/ vrouwen vaak niet studeren/grote kloof arm en rijk/veel kinderen/ouders woonden bij kk.

  Stille generaties: geb 1930-1940 na de WOII / zuinig zijn/ gezinnen ondergedoken/ accepteren gezag

  Protestgeneratie: geb 1940-1955 babyboomgeneratie/geen oorlog meegemkt/ wederopbouwvd welvaart en vakbewegingen/ taboes doorbroken/eigen keuze

  Nieuwe generatie: geb na 1955/ zelfontplooiing/meer onderwijs/individu, minder zorg voor elkaar ipv instanties.

 • Psychische proces van het ouder worden 
  -geheugen word slechter
 • wat is belangrijk voor ouderen die leven in n veranderde wereld
  dat je weet in welke tijd zij zijn opgegroeid en hoe t leven er toen uitzag. Kun je rekening houden met de behoeften en gedachten
 • sociale proces van het ouder worden
  - eenzaamheid.

  -minder contact
 • wat te doen bij eenzaamheid bij ouderen
  hoe groter de omvang v primaire netwerk hoe kleiner de kans op eenzaamheid.
 • welke vormen dementie zijn er.
  1- ziekte van alzheimer
  2- vasculaire dementie
  3-lew body dementie 
 •  wat betekent samenredzaamheid
  het hebben en gebruiken van sociale netwerken om te kunnen slagen in de maatschappij
 • fases van alzheimer
  1- stadia geheugen verlies.
  2-geestelijke invaliditeit- beperking in ADL
  3- volledig afhankelijk
 • wat is belangrijk in de sociale verandering
  het hebben van een primair en secundair sociaal netwerk met een goede kwaliteit van contacten.
 • fases vasculaire dementie
  1- concentratie problemen/stemmingswisselingen/taal&spraak vermindering en spierzwakte
  2-geheugenverlies/uitvalverschijnselen/slikproblemen/oogproblemen/incontinentie/gedrags verandering.
 • Hoe geef je zorg aan psychische veroudering
  zorg voor stabiele lich en emotionele toestand/ hersentraining/ geheugensteuntjes aandragen/ vertrouwen vd zorgvrager vergroten
 • fases lewbody dementie
  1- verwardheid en aandacht problemen
  2-hallucinaties.
  3-symptomen parkison.
  4-gaat langzaam achteruit.
 • wat verandert er in het leervermogen

  de inprenting ( info komt geheugen binnen ) en reproduceren ( info wordt weer opgeroepen ) verloopt trager.

  trager reactievermogen/verminderde geheugenfunctie/ verminderde concentratievermogen.

  Moeite met meerdere dingen tegelijk/korte tijd inwerken nwe taak/ snel omschakelen.

 • wat is een depressie
  is somberheid en lusteloosheid die langer dan 2 weken duuren.
 • wat gebeurt er door de langzame prikkeloverdracht
  lastig dingen onthouden/ concentratie vermogen vermindert/ nieuwe info moeilijk opgenomen/ reactie vermogen trager
 • symptomen depressie
  1-verdrietig,
  2-boos,
  3-concentratie verlies,
  4-traag/moe,
  5- slaapt slecht of juist veel
  6-eetlust word minder of veel meer.
  7-leven als grote last ervaren
 • Wat verandert binnen het geheugen
  t werk en korte termijn geheugen. Prikkeloverdracht verloopt langzamer
 • behandeling depressie
  praten/ afleiding
 • Welke geheugens kennen we
  langetermijngeheugen/kortetermijn geheugen/ werkgeheugen ( info wordt tijdelijk, sec of min opgeslagen )
 • wat betekend M&M
  Middelen en maatregelen
 • wat verandert er aan de cognitieve functies
  denkvermogen en geheugen kunnen achteruitgaan. Moeilijk contact houden, sociaal isolement. Zelfredzaamheid ook in gevaar..
 • wat betekend BOPz
  wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
 • wat verandert er in de zintuigen
  stoornis gezichtsvermogen/ gehoorstoornis/ smaak en reuk verminderd/tastzin verminderd
 • welke Disciplines zijn er 
  - verzorgende ig
  -Helpende.
  -Roomservice.
  -kok.
  -kapper.
  -pedicure.
 • wat verandert er in het bewegingsapparaat

  Invloed op de motoriek, heet ouderdomsmotoriek.

  Veranderingen in de structuren die de beweging en de balans regelen. Looppatroon stijver, trager.

 • woonvormen voor geriatrische zorgvrager
  - Verzorgingshuis.- meestal in combinaties met lichamelijke functie
  -Kleinschalig wonen. Bied structuur in een kleine groep
 • wat verandert er in de nieren en urine wegen

  incontinentieproblemen.

  Omvang vd nieren en t vermogen om bloed te filteren neemt af. Blaascapaciteit neemt af.

 • woonvormen voor chronisch zieken
  - verpleeghuis= krijgen volledig adl.
  -verzorgingshuis.= gedeeltelijke zorg.
  - kleinschalig wonen- bied structuur in een kleine groep
 • wat verandert er in de lever
  bloeddoorstroming neemt af en afvalstoffen v medicijnen worden trager afgebroken
 • rot/rob benaderingswijze
  ROT= realiteits-oriëntatie Training

  ROB= Realiteits- oriëntatie behandeling
 • wat verandert er in de darmen
  maagslijm verandert, maagzuur neemt af en de aanmaak v pepsine ( bel voor de spijsvertering ) Er wordt minder ijzer en vit B12 uit de voeding gehaald
 • Belevingsgerichte benadering
  gericht benaderen in de wereld die de cliënt beleeft
 • wat verandert er in de longen
  longblaasjes verliezen hun elasticiteit waardoor vocht kan ophopen en bacterieen kunnen ontstaan. Dit belemmert de opname van zuurstof, wanneer dit onvoldoende is kunnen cellen afsterven
 • Validation
  meegaan in de belevingswereld van de dementerende 
 • wat verandert er bij ouderdom in  de t hart en bloedvaten
  bloedvaten kunnen minder soepelworden en de hartspier stugger. Ook kan de bloedvoorziening afnemen vanuit de kransslagader naar t hart toe
 • Snoezelen
  Cliënten niet te hoeven corrigeren in de belevingswereld laten waar zij in leven 
 • wat is het verschil tussen endogene en exogene veroudering
  endo betekent van binnen uit, door factoren van binnen uit de persoon/ exo betekent van buiten af, vb zijn ongezonde leefwijze en schadelijke milieu invloeden zoals roken of alcohol.
 • Warme zorg
  veilig en warm klimaat maken op de afdeling
 • wat bedoelen we met homeostase
  de mechanismen die meespelen om levensprocessen in evenwicht te houden . ( zoals zweten, lichaam geeft warmte af ). Oudere vermindere homeostase
 • PDL
  passiviteiten van het dagelijks leven 
 • verschil tussen biologische en kalenderleeftijd
  hoe oud iemand is is kalenderleeftijd, met biologische leeftijd wordt de veroudering op lichamelijk gebied bedoeld.
 • wat wordt bedoeld met een wankel evenwicht
  wanneer t evenwicht is verstoord tussen draagkracht (kracht om situaties te verwerken) en draaglast ( wat een mens allemaal te verwerken krijgt)
 • wat is vergrijzing, en dubbele vergrijzing
  het geheel ouder worden vd samenleving en wanneer de sterke toename vd ouderen groeit.
 • hoe kun je succesvol ouder worden
  door de optimistische doelen die zij hebben in hun leven. Zij kijken vooruit, actief bezig en kunnen omgaan met problemen en conflicten
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

wat is een delier
7
heeft een delier altijd een lichamelijke oorzaak.
7
Lichamelijke veranderingen bij het ouder worden
7
Psychische proces van het ouder worden 
7
Pagina 1 van 35