Samenvatting Veiligheid en milieu in laboratoria

-
ISBN-10 9077423850 ISBN-13 9789077423851
2 Flashcards en notities
37 Studenten
  • Deze samenvatting

  • +380.000 andere samenvattingen

  • Een unieke studietool

  • Een oefentool voor deze samenvatting

  • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting Veiligheid en milieu in laboratoria

Iris Leven

(2011)

ISBN-10 9077423850

ISBN-13 9789077423851

Samenvatting - Veiligheid en milieu in laboratoria

  • 2 Omgaan met risico's

  • Inleiding: Gevaar is een bedreiging die onder bepaalde omstandigheden kan leiden tot (gezondheids)schade of letsel.  Het risico is de kans dat er schade of letsel ontstaat. 

  • Paragraaf 2.1: Elektriciteit is een bekend veiligheidsrisico en ook brandveiligheid. Om de risico's in verschillende situaties te kunnen beoordelen en met elkaar te vergelijken, wordt er van  uitgegaan dat het risico afhankelijk is van de variabelen effect en kans volgens de formule:risico = kans x effect.Effect:Arbeidsomstandigheden -> Effect = de gezondheidsschade die optreedt.Daarbij wordt onderscheidt gemaakt naar de ernst van het effect en wordt er gekeken naar de reversibiliteit van het effect (is herstel mogelijk?). Ook wordt er onderscheidt gemaakt in korte termijn effecten (vb verbranding) en lange termijn effecten (vb kanker). Kans:De kans dat een effect zich daadwerkelijk voordoet is afhankelijk van de omstandigheden. Er zijn twee soorten kansen die het uiteindelijke risico bepalen:- De kans dat iemand met een schadelijke stof in aanraking komt of aan een gevaarlijke activiteit deelneemt, de zogenaamde kans op blootstelling.-De kans dat, als iemand is blootgesteld, het effect ook daad werkelijk op treedt, de kans op effect.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.