Samenvatting Veelvormige dynamiek : Europa in het ancien régime, 1450-1800 : [deze uitgave is tevens tekstboek van de cursus Het ancien régime: Europa in de vroeg-moderne tijd, 1450-1800 van de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit Nederland]

-
ISBN-10 9058751570 ISBN-13 9789058751577
2812 Flashcards en notities
69 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Veelvormige dynamiek : Europa in het ancien régime, 1450-1800 : [deze uitgave is tevens tekstboek van de cursus Het ancien régime: Europa in de vroeg-moderne tijd, 1450-1800 van de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit Nederland]". De auteur(s) van het boek is/zijn Willem Frijhoff ( ). Het ISBN van dit boek is 9789058751577 of 9058751570. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Veelvormige dynamiek : Europa in het ancien régime, 1450-1800 : [deze uitgave is tevens tekstboek van de cursus Het ancien régime: Europa in de vroeg-moderne tijd, 1450-1800 van de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit Nederland]

 • 1 Bevolking, economie en sociale verhoudingen

 • Welk deel van Europa werd door I. Wallerstein wel de Europese wereldeconomie genoemd?
 • Stedelijke bevolking nam belangrijk toe tijdens ancien régime


  Samenspel van structurele en conjuncturele factoren verantwoordelijk voor de divergentie in de sociaal economische ontwikkeling na 1450 in Oost-, Centraal-, en West-Europa.
 • Wat geeft Voltaire als reden van Europese samenhang in het ancien regime?
  Samenhang door christendom

 • Welke rivier werd, denkbeeldig,  als scheidslijn gezien in het ancien regime?
  Elbe
 • Is er sprake van een gezamenlijke Europese geschiedenis?
  De auteurs vinden van wel.
 • Oostelijk deel wordt veel minder bij intercontinentale handel betrokken.
 • Wat zei Burckhardt over de gemeenschappelijkheid in Europa?
  Hij zocht de creatie van de staat als 'kunstwerk', als resultaat van (doelbewust) menselijk genaden en ed ontwikkeling van het individu als een zelfscheppend wezen.
 • Wanneer ging Europa over van een voornamelijk agrarische samenleving naar een mondiaal economisch systeem?
  Vanaf 1500, in het Westelijke deel
 • Wat bedoelt Leroy met homeostase
  Een economisch systeem waarin een cyclische beweging van groei en contractie de bevolking gevangen houdt en waaruit het moeilijk ontsnappen is
  • verschil tussen oosten en westen van Europa:
  • Elbe is een scheidslijn
  • westen: groei export nijverheid en steden, boeren worden grondbezitters/landloze arbeiders
  • oosten: export grondstoffen en onvrijheid voor bevolking> 2e feodaliteit
 • Waarom heet het Ancien Regime en niet vroeg-moderne tijd?
  De op standen gebaseerde ordening en de feodale structuur werden nog gehandhaafd. Daarom laat men Ancien Regime doorlopen tot de Franse Revolutie (1800)
 • Wat noemde E.L.Jones het Europese wonder?
 • Waar gaat Hoofdstuk 1 over?
  over de ontwikkelingen tussen West- en Oost Europa. De rivier de Elbe als scheidslijn. 
  Westen groeide en ging steeds meer handel drijven.
  Oosten kwamen tweede feodaliteit. Onvrijheid van grote groepen mensen.
 • Aan weerszijden van de grens -de Elbe- ontstonden verschillende samenlevingstypen, welke?

  Westen: groei van de steden, export van nijverheidsproducten, boeren werden grondbezitters of landloze arbeiders.
  Oosten: minder bevolkingsgroei en verstedelijking, onvrijheid grote groepen van de bevolking.
 • 1.1 Bevolking

 • Wat kan beschouwd worden als denkbeeldige scheidslijn tussen Oost- en West-Europa?
  de Elbe
 • Wat betekent homeostase?
  Bevolkingsgroei stijgt bij goede oogst en komt in de problemen als de oogst weer tegenvalt.
 • Hoe vergaat het met de ontwikkelingen van Oost-Europa na de middeleeuwen?

  Vanaf de zestiende eeuw kwamen er aanzienlijke verschillen tussen Oost en West-Europa. Het oostelijke deel nam aanzienlijk minder deel aan intercontinentale handel, er was geen sprake van een gestage bevolkingsgroei en urbanisatie, er was vooral sprake van export van grondstoffen en onvrijheid van bevolkingsgroepen.
 • Hoe vergaat het met de ontwikkelingen van West-Europa na de middeleeuwen?

  In West-Europa werden staten gevormd onder vaak krachtig bestuur, de economische en juridische vrijheid onder de bevolking nam toe, steden groeiden, er vond export van nijverheidsproducten plaats, boeren werden grondbezitters of landloze arbeiders en de West-Europeanen ging zich steeds meer bezighouden met intercontinentale handel.
 • Homeostase: de bevolking groeit terwijl de agrarische opbrengsten daarbij achterblijven; hongersnood ontstaat en daardoor wordt de bevolking ahw voortdurend gevangen gehouden in een afh. positie
 • homeostase: de bevolking groeit terwijl de agrarische opbrengsten daarbij achterblijven; hongersnood ontstaat en daardoor wordt de bevolking ahw voortdurend gevangen gehouden in een afh. positie
  • kernwoorden hfdst. 1.1.:
  • demografische groei vanaf 1750, economische voorspoed
  • belang van culturele elementen
  • samenhang bevolkingsomvang en beschikbare bestaansmiddelen(agrarisch)
  • cijfers van bevolkingsontwikkeling: via belastingen, kerk( grieksorth.)
  • oosten: sterke religieuze pluriformiteit
  • Zwarte dood en oorlogen leiden tot krimp rond 1500> vooral in stedelijke gebieden
  • veel regionale verschillen bij groei en krimp
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Hoe ziet het bevolkingsverloop eruit in Europa tussen 1500 en 1800?
23
Noem twee verschillende juridische modellen met betrekking tot lijfeigenschap in Oost-Europa in de 17e en 18e eeuw.
23
Welke mogelijkheden waren er voor 1750 om (agrarische) productie te verhogen
22
Wanneer nam het aantal enclosures toe?
22
Pagina 1 van 150