UML

by (1980)
12 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - UML

 • 7 UML

 • De volgende technieken kunnen gebruikt worden bij grote webprojecten:
  1. iteratieve ontwikkeling.
  2. eisenanalyse.
  3. gegevens modelleren.
  4. Coderen en testen.
 • Daarnaast zijn er good practice-standaarden die zorgen voor de kwaliteit van het ontwikkelingsproces:
  1. Codeer software die herbruikbaar is.
  2. Codeer software die eenvoudig te onderhouden is.
  3. Gebruik een ontwikkelingsplatform.
  4. Documentatie aanleggen.
  5. Logica, content en presentatie (PHP, HTML en CSS) apart houden.
 • Softwareanalyse is een systematische en meetbare benadering voor softwareontwikkeling. Dit is nodig voor complexe maar stabiele websites die goed te onderhouden moeten zijn.
 • Een reden is dat web ontwikkeling vaak document georiënteerd is:
  Documentstructuur, grafisch ontwerp en productie. Deze benadering werkt prima voor kleine en statische sites, maar niet voor complexere sites.
 • Ten slotte is er bij web projecten vaak het idee dat er geen tijd is voor enige planning. De resultaten zijn onstabiele applicaties, gemiste deadlines en onleesbare scripts. Het ontwikkelen van web applicaties is een nieuwe discipline en een methodische benadering is hard nodig.
 • Iteratie:
  Dit is een cyclus, zoals de wijzer van de klok die ronddraait. Eerst wordt de klant geïnterviewd. Vanuit zijn verhalen en ideeën maak je een eisenanalyse.

  Daardoor gebruik je UML-diagrammen. Deze modellen geef je aan de developer. De developer vertaalt je modellen in programmeer codes. Aan het einde van de eerste iteratie (cyclus) worden de resultaten gepresenteerd aan de klant. De klant geeft vervolgens zijn mening en feedback. Deze feedback is het begin van de tweede iteratie.
 • Wat is UML?
  Unified Modeling Language (UML) is een modelleertaal die gebruik maakt van grafische notatie om modellen te ontwerpen. UML bevordert de communicatie tussen workflow specialisten, softwaredesigners en andere professionals, zoals mensen met kennis van een sector (bijvoorbeeld verzekeringen, gezondheidszorg of transport).
 • UML wordt gebruikt voor het maken van modellen voor alle mogelijke systemen:
  1. Complexe informatiesystemen.
  2. Technische systemen zoals telecommunicatie.
  3. Ingebedde relatiesystemen zoals mobiele telefoons en auto's.
  4. Softwaresystemen zoals besturingssystemen en databases.
  5. Bedrijfssystemen zoals beschikbaarheid van mensen en middelen en geldende regels.
 • Een model is geen definitieve oplossing. Het is maar een van de vele mogelijke oplossingen. Een bruikbaar model moet aan de volgende eisen voldoen:
  1. Accuraat: Beschrijft het te bouwen systeem.
  2. Consistent: Heeft geen conflicterende informatie.
  3. Begrijpelijk: is eenvoudig uit te leggen en te wijzigen.
 • Eisenanalyse met use case-diagrammen:
  Eisenanalyse zijn de wensen van de opdrachtgever. De ideeën en verhalen van de opdrachtgever vertaal je in een use case-diagram.
 • Wat is een use case?
  Een use case-diagram beschrijft wat een systeem moet doen. Een use case-diagram gebruikt de volgende symbolen:

  actor
  interactie
  systeem


  (een actor mag een gebruiker of een ander systeem zijn)
 • verder bij 308 (doorlezen)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

De volgende technieken kunnen gebruikt worden bij grote webprojecten:
1
Daarnaast zijn er good practice-standaarden die zorgen voor de kwaliteit van het ontwikkelingsproces:
1
Een reden is dat web ontwikkeling vaak document georiënteerd is:
1
Iteratie:
1
Pagina 1 van 3