UML Requirements

by
13 Flashcards en notities
0 Studenten
 • Deze samenvatting: GRATIS
 • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
 • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
 • Een unieke studietool: GRATIS
 • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

Samenvatting - UML Requirements

 • 1 UML Requirements

 • Waar staat UML voor?
  Unified Modeling Language
 • UML: geef de definitie van Unified
  Unified:  gestandaardiseerd (vereniging van voorgaande talen tot 1 nieuwe taal).
 • UML: geef de definitie van Modeling
  Modeling: vereenvoudige voorstelling (model)
 • UML: geef de definitie van Language

  Language:  een taal (zoveel mogelijk visueel)
 • Geef een beschrijving van UML

  StandaardTaalvoor het specificeren, visualiseren, construeren en documenteren van software systemen.
   
  Best practices die bewezenhebbensuccesvoltezijn in het modelleren van grote en complexesystemen.  Maakt met name gebruik van grafischenotaties. 
   
  Helpt projectteams te communiceren, te ontwerpen en het valideren van een ontwerp.
 • Geef de manier waarop requirements opgesteld moeten zijn
  -Eenduidig [op 1 mannier op te vatten]
  -Volledig [en duidelijk beschreven]
  -Geen tegenstrijdigheden
 • Wat zijn functionele requirements?
  De functionele eisen zijn de functionaliteit van het systeem:
  functies die de toekomstige gebruiker met het systeem kan uitvoeren.
 • Wat zijn niet-functionele requirements?
  - Prestatie en efficiëntie
  - Overdraagbaarheid
  - Bruikbaarheid
  - Betrouwbaarheid
  - Beveiliging
  - Onderhoudbaar

  - Draagbaarheid
 • Geef de verschillende UML diagrammen

  -Use case-diagram
  -Klassendiagram
  -Volgordediagram (sequence diagram)
  -Activiteitendiagram (activity diagram)
 • Geef de naam van dit diagram
  Class diagram
 • Geef de naam van dit diagram
  Use case diagram
 • Geef de naam van dit diagram
  Activity diagram
 • Geef de naam van dit diagram
  Sequence diagram
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting: GRATIS. +380.000 andere samenvattingen: GRATIS. Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS. Een unieke studietool: GRATIS. Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Waar staat UML voor?
1
UML: geef de definitie van Modeling
1
UML: geef de definitie van Unified
1
UML: geef de definitie van Language
1
Pagina 1 van 4