Samenvatting Theories on educational effectiveness and ineffectiveness

-
7 Flashcards en notities
28 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Theories on educational effectiveness and ineffectiveness

 • 1 Introduction

 • Wie is de auteur?
  Scheerens
 • Educatieve effectiviteit is gebaseerd op het rationale idee van optimaal doelen bereiken. input --> proces --> output (en context heeft ook invloed). 
 • Waarom zouden we ons druk maken om onderwijskundige effectiviteit?
  Het moet vragen beantwoorden als: waarom, hoe, onder welke omstandigheden en voor wie, onderwijspraktijken en beleidsvormen beïnvloeden uitkomsten.

  Zonder een evidence-based theorie van onderwijskundige processen en mechanismen, zou pragmatisch bewijs van effectiviteit mogelijk niet generaliseerbaar zijn naar nieuwe settings of verschillende populaties.
 • Wat zijn volgens Scheerens de 4 interpretaties van het rationaliteits paradigma? 
  1. Synoptische planning (lange termijndoelen en manieren om deze doelen te behalen) 
  + verantwoording 
  - weinig flexibel
  2. Contingency theory (beste organisatievorm is afhankelijk van de omgeving; goede fit tussen organisatie en omgeving)
  3. cybernetics (cyclus waarbij evaluatie en feedback een rol speelt)
  - tijd; je bent altijd te laat, want je pas niet aan in the heat of the moment. 
  4. public choice theory (marktmechanisme--> wat wil de markt (ouders)? 
 • Wat zijn volgens Scheerens de twee alternatieven theorieën ? 
  1. losjes gekoppeld systeem (bijv. onderbouw - bovenbouw. Zijn wel gerelateerd aan elkaar maar niet afhankelijk van elkaar. verbinding tussen elementen is niet altijd sterk. Andere doelen --> moeilijk voorspelbaar). 
  2. Self-organisation (in een chaotisch systeem ontstaan spontaan structuren, niemand brengt doelbewust structuur aan). 
 • Waar meet je onderwijseffectiviteit aan af? 
  1. productiviteit (output)
  2. gelijkheid
  3. effectiviteit (wat werkt?)
  4. doelmatigheid
  5. adaptatievermogen
 • 2 What does theorizing about educational effectiveness mean?

 • Theorieconstructie ziet Snow (1973) als een geleidelijk proces, evolueert van formatieve hypotheses over empirische regelmatigheden naar vanzelfsprekende theorieën.
  Achtereenvolgende stadia zijn:
  - formative hypotheses
  - elementism (reducing the definition of variables to the most elementary units possible)
  - descriptive theories and taxonomies
  - conceptual theories and constructs (including procedures for construct validation)
  - broken axiomatic theories (this may involve eclecticism, in other words, borrowing from several more established theories)
  - axiomatic theory (vanzelfsprekende theorie)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wie is de auteur?
6
Waarom zouden we ons druk maken om onderwijskundige effectiviteit?
6
Wat zijn volgens Scheerens de 4 interpretaties van het rationaliteits paradigma? 
3
Wat zijn volgens Scheerens de twee alternatieven theorieën ? 
3
Pagina 1 van 2