The British Navy's Victualling Board, 1793-1815 Management Competence and Incompetence

by (2010)
ISBN-10 1843835533 ISBN-13 9781843835530
0 Flashcards en notities
0 Studenten
  • Deze samenvatting: GRATIS
  • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
  • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
  • Een unieke studietool: GRATIS
  • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS
Ben de eerste die aantekeningen maakt
Start jouw gratis maand