terra

by (2007)
ISBN-13 9789001860004
133 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - terra

 • 4.1 landschap en natuurrampen

 • Wij rekenen tot aan het Middellandse Zeegebied alle landen die aan de Middellandse Zee liggen aangevuld met Portugal en Jordanië
 • op basis van sociaalgeografische verschillen kun je het Middellandse Zeegebied indelen in een Europees deel, een Afrikaans deel en een Aziatisch deel
 • hoeveel landen heeft het middellandse zeegebied
  23 landen
 • landschap is het uiterlijk van een gebied
 • het natuurlandschap is opgebouwd uit natuurlijke elementen. De natuurlijke elementen die het landschap in het Middellandse Zeegebied bepalen, zijn de Middellandse Zee, de natuurlijke vegetatie, de hoogteligging en het reliëf
 • de mens heeft het natuurlandschap ingericht en maakte er een cultuurlandschap van. 
 • noem 2 soorten landschappen
  cultuurlandschap en natuurlandschap
 • de Middellandse Zee is een van de meest vervuilde zeeën ter wereld
 • De Middellandse zee is niet alleen blauwer dan de Noordzee, maar ook veel zouter en het heeft minder eb en vloed verschil. Deze verschillen komen doordat de Middellandse Zee een bijna afgesloten binnenzee is. Er wordt weinig zoet water aangevoerd en er is grote verdamping, daardoor is het zouter. Eb- en vloedverschillen worden door de nauwe doorgangen buiten de deur gehouden
 • noem een gevolg van een hoge temperatuur van de Middellandse Zee
  Het water wordt veel zouter doordat het water verdampt en het zout achter blijft. Ook komen er door dit warme weer meer toeristen
 • Het Middellandse zeegebied ligt in een subtropische landschapszone. Dit is een gebied op aarde dat zich uitstrekt langs de keerkringen. Je vindt deze subtropische landschapszone dus rond de 30 graden noorderbreedte en 30 graden zuiderbreedte.
 • de oorspronkelijke begroeiing die in een middellandse zeeklimaat (warme, droge zomers) voorkomt, heet mediterrane vegetatie. Dit is een vegetatie die bestaat uit planten die zich aangepast hebben aan de droogte in de zomer van het Middellandse zeegebied. 
 • Er ligt een groot aantal gebergten in het Middellandse Zeegebied. Deze gebergten maken deel uit van een grote gebergtegordel die begint in het Middellandse Zeegebied en die door loopt tot het oosten van Azië. deze gordel heet het Alpiene plooiingsgebergte. 
 • de gebergten van de grote gebergtegordel ontstonden omdat het gebied op de grens ligt van aardplaten. Aardplaten bewegen hier naar elkaar toe. Waar de platen botsen, plooit de aardkorst.
 • een hooggebergte is een gebied met toppen die hoger zijn dan 1500 meter. een middelgebergte is een gebied met toppen tussen de 500 en 1500 meter.
 • wat is de grote gebergtegordel
  een groep gebergten die begint in het middellandse zee gebied en door loopt tot het oosten van Azië
 • In plaats van natuurlijke begroeiing zie je nu veel doornig struikgewas en mediterrane landbouw. dat doornige struikgewas noemen ze ook wel maquis
 • mediterrane landbouw is de landbouw in het Middellandse Zeegbied die zich kenmerkt door graanverbouw, boomcultures en extensieve veeteelt
 • extensieve veeteelt is een vorm van veeteelt waarbij weinig geld of arbeid per dier en oppervlakte wordt gebruik
 • om de verbouw van producten als olijven en druiven mogelijk te maken, zijn er terrassen aangelegd. Zonder die terrassen is landbouw niet mogelijk op steile hellingen en het regenwater wordt zo beter vastgehouden omdat het niet in een keer naar beneden stroomt
 • wat is mediterrane landbouw
  dit is de landbouw die zich kenmerkt door graanverbouw, boomcultures en extensieve veeteelt
 • door de ligging, het reliëf en het klimaat van het Middellandse Zeegebied wordt het gebied regelmatig getroffen door natuurrampen. Het gaat om vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, droogtes, overstromingen, aardverschuivingen en natuurlijke bosbranden
 • noem 6 natuurrampen die voor kunnen komen in het Middellandse Zeegebied
  • vulkaanuitbarstingen
  • aardbevingen
  • droogtes
  • natuurlijke bosbranden
  • aardverschuivingen
  • overstromingen
 • overstromingen worden voor een groot deel veroorzaakt doordat de neerslag in stortbuien valt. de grond kan dit water niet allemaal verwerken en het water stroomt zo van de hellingen de rivieren in . de rivieren kunnen al dat water niet afvoeren waardoor overstromingen ontstaan. 
 • door de grote droogte in de zomer komen er zeer regelmatig natuurlijke bosbranden voor, maar natuurlijk is soms ook de mens de oorzaak
 • hoe ontstaan overstromingen?
  de neerslag valt in het Middellandse Zeegebied vaak in stortbuien. de grond kan dit water niet allemaal verwerken en het water stroomt zo van de hellingen in de rivier. de rivier kan dit niet allemaal afvoeren en zo gaat het overstromen. 
 • in het middellandse zeegebied is opvallend dat de meeste kustgebieden en rivierdalen veel dichterbevolkt zijn dan het binnenland. vroeger was dat niet zo omdat de kustgebieden toen geteisterd werden door muggenplagen door de moerasachtige omstandigheden, en er waren grote kansen op overstromingen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

hoeveel landen heeft het middellandse zeegebied
1
noem 2 soorten landschappen
1
noem een gevolg van een hoge temperatuur van de Middellandse Zee
1
wat is de grote gebergtegordel
1
Pagina 1 van 10