Studie tips

In de 23e Ad Valvas (weekblad van de Vrije Universiteit in Amsterdam) is een onderzoek gedaan onder de VU-studenten naar studiestress en studiedruk en hoe studenten deze begrippen ervaren tijdens hun studietijd. Afgezien van een meisje met een baby, dat eerstejaars notarieel rechten studeert en klaagt dat ze nog geen tweedejaars vakken mag volgen en ze zich daarom nogal verveeld (“Het niveau is ontzettend laag, ik voel me niet uitgedaagd”), blijkt dat aardig wat studenten last hebben van studiedruk.

Hoe kom je eraan?!
De enquete die af is genomen onder studenten had voornamelijk als doel om te testen of alle nieuwe maatregelen vanuit de overheid ook voor de stress zorgt die je logischerwijs zou verwachten. Opvallend genoeg, of niet, hebben vrouwelijke studenten meer last van stress dan mannelijke studenten een ruime 50% vrouwen tegenover een 30% aan mannen. Een eerstejaars geneeskunde geeft aan dat stress voor haar voornamelijk vervelend is, omdat ze daardoor juist minder gaat doen.

Stress schadelijk voor je gezondheid
Als je dan last hebt van studiestress, hoe uit zich dat dan? Een ruime meerderheid geeft aan dat de stress zich voornamelijk laat zien in vormen van faalangst, slecht slapen en piekeren. Een klein deel van de respondenten geeft zelfs aan dat de stress leidt tot extreem uitstelgedrag! Gezien de nieuwe onderwijsmaatregelen kan dat uitstelgedrag uiteindelijk leiden tot flinke boetes, 1 op de 10 mannen loopt dan ook al meer dan een jaar achter met de studie, tegenover een kleine 5% van de vrouwen.

examenstress

Hoe kom je er af?!
Gelukkig komt Ad Valvas ook met tips om studiestress te voorkomen! Vooral ontspanning, door middel van verschillende oefeningen (te vinden op bijv. YouTube), lijkt goed te werken. Ook kan je makkelijk voorkomen dat je in de stress raak door je tijd efficient in te plannen en altijd actief met je studie bezig te zijn. Meer informatie hierover vind je ook op onze eFaqt website onder ‘studiemethoden’.


Christiaan
@christiaan

You may also like...

Join the community with 100.000+ awesome students worldwide, and study smarter today!

Get started