Studie tips

De schijf van vijf – die kennen we wel. Eet uit elke schijf een paar producten per dag en je hebt een goed en gevarieerd eetpatroon. Maar kennen jullie de leerschijf van vijf ook al? Zorg dat deze vijf elementen altijd aanwezig zijn tijdens het leren en je hebt een supergoed leerpatroon.
Het is belangrijk dat alle vijf elementen aanwezig zijn tijdens het leren en dan leer je optimaal!

– De structuur snappen
De hersens zijn in staat om bibliotheken vol kennis uit het hoofd te leren en te begrijpen. De basisvoorwaarde is echter ‘structuur.’ Wanneer er geen structuur zit in de stof kan je nooit de stof goed onthouden en begrijpen. De auteur heeft de structuur van het boek in de inhoudsopgave gestopt. Kijk deze dus goed door en probeer deze ook te begrijpen. Een andere manier om voor structuur te zorgen is een mind map te maken. Een mind map is een visuele weergave van de structuur van je boek.

– Jezelf vragen stellen
Draai de feiten die je wilt onthouden om in vragen en antwoorden. In plaats van dat je opschrijft ‘Amerika werd ontdekt door Christoffel Columbus in 1942’ Formuleer je de vraag ‘Wanneer en door wie werd Amerika ontdekt’ Antwoord: 1492 Christoffel Columbus’. Op deze manier ga je de stof echt goed onthouden en begrijpen omdat je zelf een vraag stelt.

– Samen leren
Verstop je niet in je kamertje als je gaat leren maar probeer juist zoveel mogelijk met andere mensen te leren. Met andere mensen over de stof praten is een hele belangrijke leervorm. Lees dus elkaars samenvattingen, deel flashcards en ideeën uit en praat over de stof.

– Op tijd herhalen
Na 1 dag weet je nog maar 30% van wat je geleerd hebt. Wat je ook doet, hoe je ook studeert, zorg ervoor dat je de stof herhaalt. Als je 10 uur studeert, maar je herhaalt niet op tijd, heb je een dag later al 7 uur weg gegooid. Dat is zonde toch? Het is wetenschappelijk bewezen en geldt vrijwel voor iedereen. Vind jezelf dus niet dom als je merkt dat je dingen bent vergeten, je hebt het gewoon niet goed of op tijd herhaald. Herhaal alles na één uur, één dag , één week, één maand en zes maanden. Dan zit het voor altijd in je lange termijn geheugen.

– Concentratie
Na 50 minuten studeren zakt je concentratie in elkaar. Daarom duren alle kerkdiensten, colleges, lessen en tv programma’s maar 50 minuten! Niets nieuws dus! Ga effectief 50 minuten studeren en houd dan 10 minuten pauze. Daarna herhaal je want 1 uur is dan voorbij! Ideaal leerritme: 50 minuten studie-10 minuten pauze- 10 minuten herhalen wat je zojuist hebt geleerd.


Christiaan
@christiaan

You may also like...

Join the community with 100.000+ awesome students worldwide, and study smarter today!

Get started