Strategie en management

by (1e dr.)
ISBN-10 9001504892 ISBN-13 9789001504892
208 Flashcards en notities
18 Studenten

Studeer slimmer met eFaqt samenvattingen

 • Beschikbaar voor computer, tablet, telefoon en op papier
 • Vragen met antwoorden over de leerstof
 • Ongelimiteerde toegang tot 300.000 online samenvattingen
 • Tools voor slim studeren & timers voor betere resultaten

Bekijk deze samenvatting

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Strategie en management

 • 1 Succesvolle ondernemingen, businessmodellen en strategie 9

 • Vanuit wat wordt het succes/bovengemiddelde prestatie verklaart door Jim Collins Good to great? (4)
  - Interne kenmerken. Focus op waar ze goed in waren en in konden uitblinken.
  - Innovatie gedreven. Technologische vernieuwing. Duidelijk gestelde doelen.
  - Leiderschap & HRM beleid. Niet lullen maar poetsen beleid en de juiste mensen.
  - Inzicht in eigen kunnen en beperkingen.
 • Wat is aandeelhouderswaarde en welk inzicht is hier voor nodig? (4)
  1. Het risicoprofiel van de activa en activiteiten en rendementseisen van de beleggers 
  2. Het economische rendement van verschillende activiteiten, gerelateerd aan geïnvesteerd vermogen en rendementseisen 
  3. Het patroon van waardestuwers met de grootste invloed op het potentieel van waardecreatie
  4. De waardestuwers en de manier waarop deze vertaald worden naar een MC systeem
 • 2 Wat is strategie? 33

 • Wat is de beroemde uitspraak van de oorlogsstrateeg Von Clausewitz?

  De oorlog is een voortzetting van de politiek maar dan met andere middelen.

 • Alfred Sloan (GM) formuleerde als eerste een strategie wat was zijn strategie?

  Alfred Sloan formuleerde een strategie aan de hand van de stertes en zwakten van de concurrent, in zijn geval Ford.

 • Chester Barnard (AT&T) was de tegenhanger van Sloan, hoe formuleerde hij strategie?

  Barnard was voorstander van de interne organisatie, maak gebruik van de kwaliteiten van de mensen.

 • Welk onderdeel uit het leger kom je nog steeds tegen in strategisch management?

  Het onderscheidende vermogen van de drie eenheden, (luchtmacht, marine en landmacht) is nog steeds in het strategisch management van belang. Hoe onderscheidend is jouw onderneming?

 • 2.1 Strategie in historisch perspectief 34

 • het SWOT model is in de jaren 60 ontworpen en heeft een belangrijke positie ingenomen in het strategisch denken. Wat is ondanks te populariteit een wezenlijk minpunt
  Het probleem van het SWOT Raamwerk is dat het niet niet voorziet in de formulering van onderscheidend vermogen,.
 • Kritiek op het SWOT model is dat het niet voorziet in een strategiebepaling. Welk model heeft dit veranderd
  Het product/markt matrix van Ansoff
 • Het product markt matrix van Ansoff bestaat uit vier kwadranten noem deze
  De 4 kwadranten worden uiteengezet op de assen "markets" en "Products" en zijn:
  1. Marktpenetratie
  2. Product development
  3. Market development
  4. Diversification
 • Het modeld van BCG is een belangrijk model om verschillende portfolio's van SBU's te analyseren. Echter zijn er ook een aantal bezwaren, noem deze
  1. het model gaat uit van bestaande situaties en vaste marktverhoudingen
  2. heeft als overtuiging dat een groot marktaandeel voordelig is
 • In de jaren 80 was er veel onderzoek nar waarom de ene bedrijfstak wel winstgevend was en de andere niet. Porter heeft een belangrijke bijdrage aan het antwoord gegeven. Welk model heeft Porter hiervoor ontwikkeld
  Het 5 krachten model, het hulpmiddel om de aantrekkelijkheid van een bedrijfstak in kaart te brengen.
 • Wat is een veel gemaakte denkfout bij het 5 krachtenmodel
  een veel gemaakte fout is dat de optelsom van de vier buitenste krachten de binnenste kracht vormen. Porter bedoeling met het model is juist aan te geven dat de optelsom van de vijf krachten de dynamiek van de concurrentie bepalen
 • welk model is een alternatief, danwel aanvulling, op het model van Porter
  Dit is het waarde netwerkmodel (blz. 42) omdat het benadrukt dat de concurrerende producten en complementaire producten de intensiteit in een bedrijfstak of markt bepalen.
 • Wat is volgens porter strategie
  Porter stelde da strategie over concurrentie en positionering gaat, over jezelf anders aanbieden in de perceptie van de afnemer, door waarde te creeren die anders is samengesteld dan bij de concurrentie
 • Treacy en Wiersma stelden dat in een keuze voor strategie ene duidelijke focus moest worden uitgesproken. Zij definieerden hiertoe 3 focusgebieden, noem deze
  1. Kosten leiderschap
  2. Product leiderschap (leveren van de nieuwste en beste producten)
  3. Klantenpartnership (customer intimacy): het opbouwen van relaties
 • In de jaren 90 vestigden de bekende strategen Hamel en Prahalad de aandacht op corecopetentces, wat hield dit in?
  Voor de jaren 90 redeneerde strategen vooral hoe de onderneming de omgeving tegemoet moest treden. Hamel en Prahalad waren van mening dat de beschikbare bronnen van een onerneming de randvoorwaarden vormden voor de strategie formulering en hiermee concurrentievoordeel mee kon behalen.
 • Ondernemingen moeten op drie niveaus strategisch beoordeeld worden, noem deze niveaus"
  1. Concern niveau
  2. Concurrentie niveau / business niveau
  3. Operationeel niveau
 • Wat wordt verstaan onder strategie op concernniveau?
  Strategische vraagstukken op dit niveau zijn "in wat voor activiteiten of businesses de onderneming wel atief is of niet" "welke soort activiteiten ontwikkeld of afgestoten moet worden". Dit betreffen beslissingen over de gehele organisatie afkomstig van het hoofdkantoor en met betrekking tot het geheel van bedrijfsactiviteiten.
 • Wat is het bestaansrecht van een concern
  Een concern heeft alleen bestaandrecht als er sprake is van concurrentievoordeel en dat is wanneer de marktwaarde van het concern groter is dan de marktwaarde van de stand-alone business unit
 • Wat wordt verstaan onder  strategie op concurrentie of business niveau
  Hier wordt strategie geformuleerd in de context van de concurrentiepositie. Vragen die worden gesteld zijn moeten we meer een focusstrategie hanteren? moeten we dit segment van de automarkt meer benaderen, kan kostenreductie leiden tot een differentiatievoordeel jegens de concurrent etc...
 • Wat wordt verstaand onder strategie op operationeel niveau
  Hieronder wordt verstaan strategie op functiegebieden zoals It strategie, HRM strategie et..
 • Er zijn 4 vormen an diversificatie noem deze:
  1. Marktverbreding
  2. verticale diversificatie
  3. Concentrische diversificatie
  4. Conglomerende diversificatie
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Positionering vind plaats op drie niveaus een van de niveaus is: "Corporate positioning" wat houdt deze vorm van positionering in?
6
het SWOT model is in de jaren 60 ontworpen en heeft een belangrijke positie ingenomen in het strategisch denken. Wat is ondanks te populariteit een wezenlijk minpunt
6
Kritiek op het SWOT model is dat het niet voorziet in een strategiebepaling. Welk model heeft dit veranderd
6
Het product markt matrix van Ansoff bestaat uit vier kwadranten noem deze
6
Pagina 1 van 48