Samenvatting Sociologie voor de praktijk

-
ISBN-10 9046902285 ISBN-13 9789046902288
448 Flashcards en notities
120 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Sociologie voor de praktijk". De auteur(s) van het boek is/zijn Klaas J Hoeksema, Siep van der Werf. Het ISBN van dit boek is 9789046902288 of 9046902285. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Sociologie voor de praktijk

 • 1 Inleiding

 • Waar houd sociologie zich mee bezig?
  Met het verklaren van gedrag van individuen en groepen van mensen vanuit de maatschappelijke invloeden die ze ondergaan.
 • Waar richt sociologie zich op?
  Het verklaren van gedrag van grepen en individuen die worden beïnvloed door de maatschappij waarin zij leven.
 • waar richt sociologie zich op
  verklaren van gedrag van groepen en individuen die worden beinvloed door de maatschappij waarin zij leven

 • Wat is Sociologie?
  Het houdt zich bezig met het verklaren van gedrag van individuen en groepen van mensen vanuit de maatschappelijke invloeden die ze ondergaan.
 • Wat zijn de functies van Sociologie?
 • Waar geeft sociologie een antwoord op?
  Hoe mensen erin slagen samen te leven
 • Wanneer is iets een individueel probleem en wanneer spreken we van een maatschappelijk probleem? 
  De socioloog Schuyt geeft zes criteria om een probleem als sociologisch relevant probleem te identificeren:
  1. Er moet sprake zijn van een aanzienlijke aantal getroffenen.
  1000 of als het sterk groeit.
  2. Persoonlijk letsel.
  3. Het moet samenhangen met andere problemen. 
  vb. schulden of werkloosheid en discriminatie.
  4.Het probleem is niet slechts tijdelijk maar veel langer.
  5.Het moet bovenpersoonlijke oorzaken hebben.
  Dat je er echt niks aan kan doen.
  6. Het moet tegen serieuze waarden ingaan.
  Die in onze samenleving echt van belang zijn.
 • 1.1 Inleiding

 • In de sociologie slaat sociaal op de menselijke betrekkingen
 • Waar houd sociologie zich mee bezig?

  Onderzoek naar het gedrag van individuen en groepen vanuit het maatschappelijke gezichtspunt

 • Waar richt Sociologie zich op?
  Sociologie richt zich op het verklaren van gedrag van groepen en individuen die worden beïnvloed door de maatschappij waarin zij leven.
 • Waar richt sociologie zich op
  Sociologie richt zich op het verklaren van gedrag van groepen en individuen   die worden beïnvloed door de maatschappij 
 • Wat is sociologie:
  het verklaren van het gedrag van individuen en groepen van mensen vanuit de maatschappelijke invloeden die ze ondergaan
 • De sociologie houdt zich bezig met het verklaren van gedrag van individuen en groepen van mensen vanuit de maatschappelijke invloeden die ze ondergaan
 • Waar houd psychologie zich mee bezig?

  Onderzoek naar gedrag en de gevoelens bij dat gedrag vanuit het individuele gezichtspunt

 • Sociologie is niet de enige wetenschap die zich richt op menselijk gedrag, andere wetenschappen doen dit ook. Bijvoorbeeld psychologie, economie en politicologie.
 • Waar houd economie zich mee bezig?

  Onderzoek naar de wijze waarop de productie en distributie van schaarse goederen in de samenleving wordt  geregeld

 • Waar houd politicologie zich mee bezig?

  Onderzoek naar de manier waarop mensen vormgeven aan de toekomst van de samenleving

 • 1.2 Wat 'doet' sociologie?

 • Comte: het was de belangrijkste taak van de sociologie om ongefundeerde geloven over de werking van de samenleving door te prikken en te vervangen door wetenschappelijk inzichten
 • Een van grondleggers van de westerse sociologie is

  De franse filosoof Auguste Comte (1798-1857
  Hij benadrukte dat het de belangrijkste taak van de sociologie was om ongefundeerde geloven over de werking van de samenleving door te prikken en te vervangen door wetenschappelijk inzichten.

 • Wie is een van de grondleggers van de Westerse sociologie?
  Auguste Comte (1798 - 1857)
 • Wat doet sociologie
  Belangrijkste taak van de sociologie ongefundeerde aannames over de werking van de maatschappij te doorzien
 • Een van de grondleggers van sociologie is de Franse filosoof Auguste Comte. Hij benadrukte dat de belangrijkste taak van sociologie was om ongefundeerde geloven over de werking van de samenleving door te prikken, en te vervangen door wetenschappelijke inzichten.
 • Drie functies sociologie:
  - ideologische functie --> de sociologie is er om bestaande machtsverhoudingen bloot te leggen
  - beheersfunctie --> de sociologie is als wetenschap die inzicht geeft in menselijk gedrag vanuit de samenlevingsverbanden ook goed bruikbaar om de samenleving te besturen
  - ordenende functie --> sociologen hebben mede tot taak om in min of meer onoverzichtelijke werkelijkheid een zodanige samenhang aan te brengen dat situaties overzichtelijker en begrijpelijker worden en bijvoorbeeld in een maatschappelijke context worden geplaatst
 • Sociologie heeft 3 functies

  1. Ideologische functie 
  2. Beheers functie
  3. Ordenende functie
 • Sociologie heeft 3 functies

  1. Ideologische functie 
  2. Beheers functie
  3. Ordenende functie
 • Hoe wordt sociologie ook gezien
  Ideologiekritiek, beheersfunctie en ordende functie
 • De eerste functie van sociologie is het blootleggen van (machts)verhoudingen. Sociologie laat namelijk zien dat menselijke betrekkingen binnen de samenleving resultaat zijn van menselijk handelen (niet doorvnatuur of God).
 • Wat is ideologiekritiek?

  Laten zien dat menselijke betrekkingen binnen de samenleving niet door de natuur of door God zijn opgelegd, maar het resultaat zijn van menselijk handelen zelf.

 • Wat zei Aguste Comte ?
  De belangrijkste taak van de sociologie om ongefundeerde aannames over de werking van de maatschappij te doorzien en te vervangen door wetenschappelijke inzichten
 • De tweede functie van sociologie is het besturen van de samenleving, dat komt omdat sociologie inzicht geeft in menselijk gedrag vanuit de samenlevingsverbanden (daar kun jij je beleid vervolgens op baseren). Dit noemen we de beheersfunctie van sociologie.
 • Wat houd de beheersfunctie van de sociologie in?

  Gebruiken van inzichten voor het besturen van de samenleving.

 • Wat is ideologiekritiek?

  laten zien dat menselijke betrekkingen binnen de samenleving niet door de natuur of door God zijn opgelegd, maar het resultaat zijn van menselijk handelen zelf.

 • Wat betekent ideologiekritiek?
  bestaande machtsverhoudingen bloot te leggen
 • De derde functie van sociologie is het overzichtelijk en begrijpelijk maken van de (onoverzichtelijke) werkelijkheid door het aanbrengen van samenhang. Dit noemen we de ordenende functie.
 • welke 3 vermogen heeft macht:
  1. doelstellingen te formuleren

  2. middelen bepalen voor je doel

  3. invloeden uitoefenen vanuit de middelen
 • Wat houd de Ordenende functie van de sociologie in?

  sociologen hebben mede tot taak om in min of meer onoverzichtelijke werkelijkheid een zodanige samenhang aan te brengen dat situaties overzichtelijker en begrijpelijker worden en bijvoorbeeld in een maatschappelijke context worden geplaatst

 • Wat betekent beheersfunctie?
  de sociologie als wetenschap die inzicht geeft in menselijk gedrag vanuit de samenlevingsverbanden, ook goed om te samenleving te besturen
 • De socioloog Wright Mills pleitte voor het aanbrengen van een koppeling tussen de individuele belevingswereld en de wetenschappelijke logica, hij gebruikte in dit verband de term sociologische verbeeldingskracht. Mills beschreef ook dat private troubles veranderen in public issues (persoonlijke moeilijkheden worden sociale problemen).
 • wat is socialisatie:
  waarden en normen eigen maken
 • Wat bedoelde Wright Mills met de term sociologische verbeeldingskracht?

  Hij bedoelde hiermee dat mensen ogenschijnlijk los van elkaar staande persoonlijke ervaringen, situaties en problemen moeten leren zien in het licht van de manier waarop de maatschappij functioneert.
  Pas dan kun je er immers ook adequaat mee omgaan.

 • Wat houd de ordende functie van de sociologie in?
  Sociologen hebben meden tot taak om in min of meer onoverzichtelijke werkelijkheid een zodanige samenhang aan te brengen dat situaties overzichtelijker en begrijpelijker worden en bijv in een maatschappelijke context kan worden geplaatst.
 • Wat betekent ordende functie?
  Sociologen proberen binnen een onoverzichtelijke werkelijkheid een samenhang te vinden die situaties overzichtelijker en begrijpelijker maakt en in een maatschappelijke context plaatst.
 • Sociologisch relevante problemen zijn te identificeren a.d.h.v. de volgende zes criteria:

  1. Er moet sprake zijn van een aanzienlijk aantal getroffenen
  2. Het moet gaan om persoonlijk letsel van die getroffenen ( de private troubles van Wright Mills)
  3. Het moet samenhangen met andere problemen
  4. Het probleem is niet van tijdelijke aard, maar structureel en van lange duur.
  5. Het moet bovenpersoonlijke oorzaken hebben (bovenpersoonlijk=De mensen die er last van hebben kunnen het zelf (in hun eentje) niet oplossen.Het probleem moet altijd samen met andere groepen mensen (bijvoorbeeld politieke partijen, bedrijven en actiegroepen) worden aangepakt)
  6. Het moet tegen serieuze waarden ingaan
 • wat is sociaal:
  is het gevoel van de medemens of medemenselijkheid in de samenleving
 • Wright Mills beschreef dat private troubles veranderen in public issues wat betekent dat?

  Oftewel dat persoonlijke moeilijkheden sociale problemen worden, wanneer voor het ontstaan bovenpersoonlijke oorzaken en sociale processen zijn aan te wijzen.

 • Er zijn 6 criteria waaraan sociale problemen te herkennen zijn volgens de socioloog Kees schuyt.

  1. Er moet sprake zijn van een aanzienlijk aantal getroffenen
  2. Het moet gaan om persoonlijk letsel van die getroffenen ( de private troubles van Wright Mills)
  3. Het moet samenhangen met andere problemen
  4. Het probleem is niet van tijdelijke aard, maar structureel en van lange duur.
  5. Het moet bovenpersoonlijke oorzaken hebben
   (bovenpersoonlijk=De mensen die er last van hebben kunnen het zelf (in hun eentje) niet oplossen.Het probleem moet altijd samen met andere groepen mensen (bijvoorbeeld politieke partijen, bedrijven en actiegroepen) worden aangepakt)
  6. Het gaat tegen serieuze waarden in
 • Wat is de ideologiekritiek?
  laten zien dat menselijke betrekkingen binnen de samenleving niet door de natuur of door God zijn opgelegd, maar het resultaat zijn van menselijk handelen zelf.
 • Wat betekent sociologische verbeeldingskracht?
  Individuen hebben de illusie dat beslissingen die zij nemen of stappen die zij zetten uniek zijn( op zichzelf staan) maar vanuit maatschappelijk perspectief gezien zit er altijd een logica aan.
 • Wat betekent private troubles
  persoonlijke moeilijkheden
 • Wat betekent public issues
  sociale problemen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is een extern rollenconflict?
37
Waar houd sociologie zich mee bezig?
37
Sociologie heeft 3 functies
36
Wat is macht?
36
Pagina 1 van 97