Slavery in the Modern World: A History of Political, Social, and Economic Oppression A History of Political, Social, and Economic Oppression

by (2011)
ISBN-10 1851097880 ISBN-13 9781851097883
0 Flashcards en notities
0 Studenten
  • Deze samenvatting: GRATIS
  • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
  • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
  • Een unieke studietool: GRATIS
  • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS
Ben de eerste die aantekeningen maakt
Start jouw gratis maand