Riccooo

by
258 Flashcards en notities
1 Studenten

Studeer slimmer met eFaqt samenvattingen

 • Beschikbaar voor computer, tablet, telefoon en op papier
 • Vragen met antwoorden over de leerstof
 • Ongelimiteerde toegang tot 300.000 online samenvattingen
 • Tools voor slim studeren & timers voor betere resultaten

Bekijk deze samenvatting

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Riccooo

 • 1 Riccooo

 •   Wat voor soort vakgebied is de psychiatrie?
  een vakgebied waarin eigen observaties, gevoelens en gedachten leiden tot een bepaalde bejegening, behandeling en begeleiding van mensen.
 • Wat is psychopathologie?
  Een deelgebied van de psychiatrie en de klinische psychologie dat zich bezig houd met het beschrijven van psychische stoornissen, oorzaken daarvan en behandeling daarvoor.
  De wetenschap die zich bezig houd met het geestelijk / psychisch lijden.
 • Wat is psychiatrie?
  Een medisch specialisme dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen.
 • Wat is klinische psychologie?
  Een tak van de psychologie dat zich bezig houdt met de beschrijving, de oorzaken en de behandeling van psychische stoornissen, om het geestelijk welzijn te bevorderen.
 • Wat is een psycholoog?
  Iemand die de universitaire studie psychologie heeft voltooid.
 • Wat is een GZ-psycholoog, en waartoe is hij bevoegd?
  Een psycholoog die naast zijn studie een opleiding heeft gevolgd en in het BIG-register is ingeschreven. Een GZ-psycholoog is bevoegd tot het diagnosticeren en behandelen van psychische stoornissen.
 • Wat is een psychotherapeut?
  Iemand die na zijn studie psychologie of geneeskunde een vervolgopleiding heeft gedaan waardoor hij bevoegd is tot het geven van psychotherapeutische behandelingen.
 • Wat is een psychiater?
  Iemand die na zijn studie geneeskunde een vervolgopleiding heeft gedaan waarin hij of zij zich heeft gespecialiseerd in het diagnosticeren of behandelen van patiënten met psychische stoornissen. Hij mag medicatie voorschrijven.
 • Wat is een psychiatrische stoornis?
  Het geheel van afwijkende emoties, gedachten of gedragspatronen dat wordt gekenmerkt door onder andere een stoornis in het functioneren en (persoonlijk) lijden.
 • Wat zijn symptomen?
  De specifieke eigenschappen of kenmerken die passen bij een bepaalde stoornis.
 • Wat zijn de criteria voor abnormaal gedrag?
  - Uitzonderlijk
  Dit criterium op zich is niet genoeg om het gedrag abnormaal te noemen. Met uitzonderlijk wordt afwijkend bedoeld.

  - Sociaal afwijkend
  Heeft te maken met normen en waarden uit andere culturen. 

  - Foute perceptie of interpretatie van de realiteit
  Afwijkende zintuiglijke waarnemingen.    

  - Aanzienlijk emotioneel lijden van de persoon
  Ongepast reageren op situaties --> angst en depressie.

  - Ongepast of contraproductief gedrag
  Gedrag dat geen bevrediging maar onprettige gevoelens oproept.

  -  Gevaar
  Mensen vormen een bedreiging voor henzelf of hun omgeving.
 • Wie was en wat beweerde Hypocrates?
  Een beroemde arts uit de gouden eeuw van Griekenland.
  Beweerde dat ziekte van lichaam en geest het gevolg was van natuurlijke oorzaken en niet van bezetenheid.
 • Wat is Humores?
  Een term voor essentiële lichaamssappen, die zorgen voor lichamelijk en psychisch evenwicht.
 • Wat is trepenatie?
  Een procedure waarbij een gat in de schedel wordt gemaakt om bezetenheid uit te drijven.
 • Wat gebeurde er in 1600?
  Gekkenhuizen (krankzinnigheidsgestichten) werden gebouwd in Europa. De leefomgeving in deze gestichten was slecht.
 • Wat gebeurde er in 1800?
  Hervormingen. Het begin van het moderne tijdperk. Pinel en Baptiste hadden hier grote invloed op. Afwijkende mensen waren ziek en hadden recht op menselijke bejegening.
 • Hoe is het biologisch perspectief ontstaan en wat houd dit in?
  Psychiatrie en biologie liggen dichter bij elkaar.
  Genetica hebben grote invloed op veel vormen van afwijkend gedrag.
 • Waaruit is het zenuwstelsel opgebouwd?
  Uit neuronen en zenuwcellen die door het hele lichaam signalen en boodschappen doorgeven.
 • Wat is een Dendriet?
  Wortelachtige uitloper van een neuron die zenuwimpulsen ontvangt van andere neuronen.
 • Wat is een axon?
  Het lange dunnen gedeelte van een neuron waarlangs de zenuwimpulsen zich voortplanten.
 • Wat is het eindknopje?
  Een kleine verdikking aan het einde van de axon.
 • Wat is een neurotransmitter?
  Een chemische stof die neutrale boodschappen van het ene neuron naar het andere vervoert.
 • Wat is de synaps?
  Spleet tussen een eindknopje van het ene neuron en een dendriet of soma (cel lichaam) van een ander neuron waarlangs de neutrale impulsen worden doorgegeven.
 • Wat is de reseptorplaats?
  Deel van het dendriet van het ontvangende neuron, dat gevoelig is voor bepaalde neuronstransmitters.
 • Waaruit bestaat het centrale zenuwstelsel?
  De hersenen en het ruggenmerg.
 • Waaruit bestaat het perifere zenuwstelsel?
  Het somatische en autonome zenuwstelsel.
 • Wat is de medula?
  Gebied in de achterste hersenen dat de hartslag en ademhaling reguleert.
 • Wat is de pons?
  Gebied in de achterhersenen dat een rol speelt bij de ademhaling.
 • Wat is het cerebellum?
  Gebied in de achterhersenen dat te maken heeft met de coördinatie en balans.
 • Waarop is het psychodynamische model gebaseerd?
  Op het werk van Freud en zijn opvolgers.
 • Volgens Freud: Wat is bewust, voorbewust en onbewust?
  Bewust: Het deel dat overeenkomt met wat op dit moment onder onze aandacht is.

  Voorbewust: Het deel van de geest waarvan de inhoud buiten het huidige bewustzijn ligt, maar we kunnen ons er bewust van worden als we er onze aandacht op richten.   

  Onbewust: Het deel van de geest dat buiten het bereik van het normale bewustzijn ligt en dat onze instinctieve drijfveer bevat.
 • Wat is het lustprincipe?
  Stuurt het ID aan, behoefte bevrediging
 • Wat is het realiteitsprincipe?
  Stuurt het ego aan., houdt rekening met sociale acceptatie en praktische overwegingen
 • Wat is regressie?
  terugkeer
 • Wat is vedringing?
  verdrijving van angstaanjagende ideeën van het bewustzijn.
 • Wat is verplaatsing?
  Verplaatsing van ideeËN OF INPULSEN over bedreigende objecten naaar minder bedreigende objecten
 •  Wat is projectie?
  toeschrijven van eigen onacceptabele inpulsen aan anderen
 • Wat is reactieformatie?
  Gedrag dat tegengesteld is aan de werkelijke inpulsen om de werkelijke impulsen te onderdrukken
 • Wat is sublimatie?
  Ombuigen van primitieve inpulsen
 • Waarop legde Erikson de nadruk in het psychodynamische perspectief?
  Op sociale relaties van kinderen dan op hun onbewuste processen.
 • Welke Theorie heeft Bowlby bedacht?
  De hechtingstheorie.
 • Wat is de geconditioneerde respons?
  In de klassieke conditionering een geleerde respons op een voorheen neutrale stimulus.
 • Wat is de ongeconditioneerde stimulus?
  Een stimulus die niet aangeleerde responsen oproept.
 • Wat is de ongeconditioneerde respons?
  Een niet aangeleerd natuurlijk respons.
 • Wat is de geconditioneerde stimulus?
  een voorheen neutrale stimulus die een geconditioneerde respons oproept.
 • Wat zijn positieve bekrachtigers?
  bekrachtigers die wanneer ze geïntroduceerd worden de frequentie van het voorafgaande gedrag verhogen.
 • Wat zijn negatieve bekrachtigers?
  Wanneer ze verwijderd worden de frequentie van het voorgaande gedrag verhogen.
 • Wat is zelfactualisatie?
  Humanistische psychologie. De drang om alles te worden waartoe men in staat is.
 • Wat is onvoorwaardelijke positieve waardering?
  Andere mensen waarderen omdat ze een fundamentele waarde hebben. Lost van hun gedrag op een bepaald moment.
 • Wat is voorwaardelijke positieve waardering?
  Andere mensen waarderen omdat hun gedrag op een bepaald moment jou goedkeuring verdient.
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

  Wat voor soort vakgebied is de psychiatrie?
1
Wat is psychopathologie?
1
Wat is psychiatrie?
1
Wat is klinische psychologie?
1
Pagina 1 van 65