Research methods for business

by (6th)
156 Flashcards en notities
2 Studenten

Studeer slimmer met eFaqt samenvattingen

 • Beschikbaar voor computer, tablet, telefoon en op papier
 • Vragen met antwoorden over de leerstof
 • Ongelimiteerde toegang tot 300.000 online samenvattingen
 • Tools voor slim studeren & timers voor betere resultaten

Bekijk deze samenvatting

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Research methods for business

 • 1 Introduction to research (week 1)

 • Research:
  Proces voor het vinden van oplossingen door middel van het grondig bestuderen en analyseren van factoren.
 • Business research:
  Een georganiseerd, systematisch, op data gebaseerd, kritisch, objectief, wetenschappelijk onderzoek naar een specifiek probleem dat gedaan wordt met als doel: antwoorden en oplossingen te vinden.
 • Type business research:
  • Applied research
  • Basic research
 • Applied research:
  Hierbij moet de manager het probleem oplossen dat zich nu in de organisatie plaatsvindt en dat om een snelle oplossing vraagt.
 • Basic reasearch:
  Hierbij wordt een kennis netwerk opgebouwd bedoeld om problemen die zich in de toekomst mogelijk zullen voordoen te kunnen begrijpen en het vinden van ongelijke oplossingen voor deze problemen.
 • Onderzoeksgebieden bij business research:
  • Accounting
  • Financiën
  • Management
  • Marketing
 • Kwantitatieve data:
  Data dat in de vorm van aantallen verzameld/ gegeneraliseerd wordt door gestructureerde vragen.
 • Kwalitatieve data:
  Data in de vorm van:
  • Antwoorden vanuit interviews
  • Reacties op open vragen in een enquête
  • Uitkomsten vanuit observaties
  • Verzamelen beschikbare informatie van verschillende bronnen bijv: het internet 
 • Kennis => som van het weten:
  Theoretische wereld => onderzoek => werkelijke wereld

  Oftewel:

  Het proces van het onderzoeken aan de hand van bestaande kennis.
 • Onderzoekstechnieken van processen:
  • Begrijpen
  • Voorspellen
  • Controleren
 • Onderzoekstechnieken van processen leiden tot:
  • Identificeren en effectief oplossen van problemen binnen processen
  • Combineren van ervaring en kennis voor het maken van beslissingen/ besluiten
  • Kennis verkrijgen en zo de kwaliteit van onderzoek te kunnen onderzoeken
 • Aspecten voor managers; bij het aannemen van onderzoekers of consultants:
  • Rollen en verwachtingen moeten voor beide kanten duidelijk zijn
  • Relevante bedrijfsinformatie dient duidelijk te zijn en gecommuniceerd te worden
  • Draagvlak creeëren
 • Voordelen en nadelen van een intern (onderzoeker/ consultant):
  Intern voordelen:
  • Meer draagvlak interne medewerkers
  • Beter begrip bedrijfscultuur
  • Kunnen uitkomsten implementeren
  • Kosten minder dan externe medewerkers 
  Intern nadelen:
  • Kunnen met tunnelvisie problemen analyseren (kennen bedrijf te goed!)
  • Verborgen, vervormen en verkeerd interpreteren van processen
  • Hoog gekwalificeerd personeel kan door management als niet capabel worden gezien.
 • Voordelen en nadelen van een  extern (onderzoeker/ consultant):
  Extern voordelen:
  • Consultants/ onderzoekers met ervaring in dezelfde optimalisaties van problemen, bij andere bedrijven, kunnen worden gekozen.
  • Meer kennis over het probleemgericht oplossen van problemen met betrekking van methodieken 
  Extern nadelen: 

  • Hogere kosten 
  • Meer tijd voor leren en kennen organisatie
  • Extra kosten voor implementatie
 • 2 The scientific approach and alternative approaches to investigation (week 1)

 • Scientific research:
  Onderzoek dat bijdraagt tot het vermijden, minimaliseren en oplossen van problemen. Deze vorm van onderzoek draagt bij het maken van keuzes wat leidt tot het effectief oplossen van problemen.
 • Randvoorwaarden van scientific research:
  • Objectiviteit 
  • Helder afgebakende hoofdvraag
  • Rol van theorie
  • Methodiek (betrouwbaar)
  • Grondig, gedegen analyse van data
  • Onpersoonlijke, zakelijke rapportage
 • Classificaties van onderzoek:
  • Inductief vs Deductief
  • Fundamenteel vs Toegepast
  • Exploratief vs descriptief vs causaal
  • Experimenteel vs non-experimenteel
  • Kwalitatief vs kwantitatief
  • Primair vs Secundair
 • Verschil tussen inductief en deductief onderzoek:
  • Inductief => observeren (=geen theorie)
  • Deductief => theoretisch (testen of theorie specifiek probleem kan verklaren of oplossen)
 • Verschil tussen fundamenteel en toegepast onderzoek:
  • Fundamenteel => nieuwe theorieën generen of bestaande verrijken, uitkomst voor iedereen en openbaar
  • Toegepast => bestaande theorieën toepassen op jouw bedrijf, hierdoor inzicht krijgen in problemen (niet openbaar)
 • Verschil tussen exploratief en descriptief en causaal onderzoek:
  • Exploratief => gericht op het ontwikkelen van een begrip m.b.t. bepaalde theorie
  • Descriptief => getallen, rekenen, frequenties etc. of correlaties tussen variabelen, lineaire regressie, je ziet hoe deze variabelen samenhangen.
  • Causaal => oorzaak-gevolg relaties, theorie en voorkennis is nodig en er wordt een hypothese gebruikt.
 • Verschil tussen experimenteel en non-experimenteel onderzoek:
  • Experimenteel => het variëren van een verschijnsel om te zien of het effect heeft op een ander verschijnsel
  • Non-experimenteel => meer beschrijvend, inventariserend en verklarend
 • Verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek:
  • Kwalitatief onderzoek => verklarend (pilot studie), softe data, gezien vanuit woorden respondent en interactief
  • Kwantitatief onderzoek => toetsend, harde data, gezien woorden enquêteur en eenzijdig onderzoek
 • Verschil tussen primair en secundair onderzoek:
  • Primair => eigen onderzoek
  • Secundair => ander onderzoek, publicaties
 • Kenmerken scientific onderzoek:
  • Purposivness; helder doel
  • Rigor; zorgvuldigheid
  • Testability; testen
  • Replicability; herhaling
  • Precision/ confidence; hoe dicht resultaten bij de werkelijkheid zitten
  • Objectivity; resultaten zijn gebaseerd op feiten afgeleid van data
  • Generalizability; in welke groepen/ settings je resultaten ook kunt toepassen
  • Parsimony; KISS => Keep It Simple and Sophisticated; eenvoud in het verklaren van resultaten en problemen
 • Belangrijk in een onderzoeksproces:
  Onderzoek is een multi-stage proces (research onion) echter; stappen variëren (overslaan of gelijktijdig uitvoeren)
 • Hypothetico-deductive method:
  • Beschrijf probleemgebied
  • Formuleer probleemstelling; PS, RQ
  • Ontwikkel hypothesen; testbaarheid, faliseerbaarheid
  • Kies meetinstrument
  • Verzamel data
  • Analyseer data; statistische data
  • Interpreteer data; verklaren reslutaten (deductief PROPPER WAY!!) of observeren en mogelijke concluderen (inductief)
 • Alternatieve aanpak onderzoek:
  • Ontology (= aftakking filosofie) onderzoek naar bestaan
  • Epistemology (=kennis theorie) onenigheid over aard en kennis, afkomst
 • Perspectieven contemporary research:
  • Positivisme => positieve kijk op wereld; geloof in objectieve waarheid
  • Constructionisme => bekritiseren van het geloof op de objectieve waarheid
  • Kritisch realisme => combinatie van het geloof in objectieve waarheid en de meetbaarheid daarvan
  • Pragmatisme => kijk naar de huidige werkelijkheid en haar verandering in tijd
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Research:
2
Business research:
2
Type business research:
2
Onderzoeksgebieden bij business research:
2
Pagina 1 van 39