Projectaanpak in zes stappen

by
ISBN-10 9001809642 ISBN-13 9789001809645
4 Flashcards en notities
27 Studenten
 • Deze samenvatting: GRATIS
 • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
 • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
 • Een unieke studietool: GRATIS
 • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Projectaanpak in zes stappen

 • 0.1 kenmerken van een project

 • Project: een tijdelijk samenwerkingsverband van een aantal mensen, vaak uit verschillende vakgebieden, om binnen een vastgestelde tijd met een vastgelegd budget een vooraf vastgesteld projectresultaat te bereiken

  Kenmerken van een project:
  • Omdat een project tijdelijk is, heeft het een beginpunt en een eindpunt. Het beginpunt wordt gemarkeerd door een begindatum(=project start-up). De start van een project heet de 'kick-off' genoemd. De einddatum is het afgesproken moment waarop het projectresultaat wordt opgeleverd, het eventuele nawerk is afgehandeld en het team is ontbonden.
  • Een project levert aan het eind een uniek, eenmalig, vooraf gedefinieerd projectresultaat op
  • Het projectdoel is het 'waarom' van het project en geeft de reden waarom de opdrachtgever het project wil laten uitvoeren. Het projectresultaat is de uitkomst van het project en het levert een bijdrage aan het projectdoel.
  • Het project kent een afbakening van welke werkzaamheden er wel en niet binnen vallen. De reikwijdte of omvang van het project wordt wel de 'scope' genoemd. Het is van groot belang dat de scope goed is vastgesteld omdat het project anders onvoorspelbaar kan worden.
  • Een project heeft een opdrachtgever(in het Engels: principal of sponsor) die budget in de vorm van geld of capaciteit beschikbaar stelt om het project uit te voeren. Om zijn doelen te realiseren heeft de sponsor belang bij het projectresultaat. Hij moet duidelijkheid aan het projectteam verschaffen en neemt belangrijke beslissingen. Er zijn projecten met meerdere sponsoren.
  • De opdrachtgever stelt een projectmanager aan met voldoende bevoegdheden en bekwaamheden om het project vorm te geven. De projectmanager is verantwoordelijk voor het projectresultaat en maakt met zijn projectteam, de opdrachtgever een plan van aanpak(stap 3) voor het project.
  • Een project kent een eigen projectorganisatie. De projectorganisatie heeft een aparte positie en status. Project teamleden die tijdelijk uit hun normale werkzaamheden zijn vrijgemaakt om mee te werken in een projectteam, hebben tijdelijk een tweede baas: de projectmanager.
  • Een project heeft een bepaalde mate van complexiteit. Daardoor zijn projecten vaak multidisciplinair en werken in een project meestal mensen uit verschillende disciplines(=vakgebieden) samen in een tijdelijk werkverband, het projectteam. 

   De leden komen uit verschillende delen van de organisatie of er uiten en hebben elk hun eigen deskundigheid(management, financiën, economie, marketing en techniek). Project leden werken vaak deeltijd aan het project
  • Een projectteam beschikt over een budget, dat vooraf wordt vastgesteld en goedgekeurd. Met dit budget moet het team het project uitvoeren. Dit budget bestaat uit geld voor te besteden middelen en capaciteit van mensen. Een project zonder een financieel budget heeft een urenbudget voor de in te zetten teamleden. Het budget ontstaat door vooraf een begroting van de kosten op te stellen. Door onderhandeling tussen de sponsor(en) en projectmanager wordt de hoogte van het budget vastgesteld.
  • Het is belangrijk dat de leden van het team resultaatgericht kunnen werken. Er moet immers een projectresultaat komen. De leden moeten met elkaar kunnen samenwerken en weten wat van hen wordt verwacht.
  • Tijdens de uitvoering van het project vindt bewaking van voortgang en kosten plaats
 • 0.5 betrokkenen bij een project

 • Betrokkenen bij een project zijn:

  • Opdracht gever(=de eigenaar van het project). Hij betaald het project en stelt middelen ter beschikking.De opdrachtgever keurt uiteindelijk het project goed
  • De projectmanager(projectleider) is de tijdelijke 'baas' van het projectteam. 
  • Het projectteam(projectgroep) voert het project uit en levert uiteindelijk het projectresultaat. Het bestaat uit leden die tijdelijk zijn toegevoegd aan het project en die zijn geselecteerd op basis van hun deskundigheid, hun competenties en hun beschikbaarheid
  • De gebruikers van het projectresultaat zijn de personen die moeten werken met het projectresultaat. De gebruiker kan de opdrachtgever zelf zijn, maar ook de klant.
  • De lijnmanager binnen een organisatie is vaak leverancier van project teamleden en hulpmiddelen
 • 0.6 projectmanagement en de beheerscyclus

 • IMWR-cyclus:
  1. I(Inspireren): elkaar enthousiast maken om bij te dragen aan het project

 • 2.7 Praktisch samenwerken

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting: GRATIS. +380.000 andere samenvattingen: GRATIS. Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS. Een unieke studietool: GRATIS. Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
2
Pagina 1 van 1