Samenvatting project management

-
126 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - project management

 • 1.1 soorten werkzaamheden

 • 3 soorten werkzaamheden:
  1. improvisatie;
  2. routinematige werkzaamheden.
  3. projectmatige werkzaamheden.
 • improvisatie:
  Er word vaak geïmproviseerd als er zich een plotselinge gebeurtenis voordoet waarop snelle reactie noodzakelijk is. 
 • Wat is ad hoc reageren?
  niet volgens een plan, maar van geval tot geval beslist.
 • De uitkomst van improvisatie is onzeker: Het resultaat is moeilijk te voorspellen. Bij deze aanpak zijn weinig  of geen richtlijnen te geven voor de te volgen werkwijze.
 • Improvisatie geeft vrijheid aan de uitvoerder, maar het kan heel chaotisch zijn en veel energie van een organisatie vragen.
 • Wat zijn routinematige werkzaamheden?
  werkzaamheden die herhaaldelijk uitgevoerd worden, ze zijn voorspelbaar. 
 • Wat zijn werkprocedures:
  Dit zorgt ervoor dat er efficient kan worden gewerkt. (lopendebandwerk, verkoopprocedure, inkoopprocedure en administratieve werkzaamheden.
 • Wat zijn projectmatige werkzaamheden?
  Tussen routine en improvisatie liggen projectmatige werkzaamheden. Deze hebben een eenmalig en tijdelijk karakter en zijn redelijk voorspelbaar.
 • planmatig werken:
  Om de voorspelbaarheid word vergroot.
 • Fasen:
  Hiertoe wordt een groot project vaak opgedeeld in fasen, waarbij na elke fase het projectdoel en de te volgen weg kunnen worden bijgesteld.
 • plan van aanpak:
  Men maakt voorafgaand aan een project een plan van aanpak: PvA
 • 1.3 Wat is een project?

 • Een project is een tijdelijke samenwerking van een aantal mensen - meestal uit verschillende vakgebieden - om binnen een vastgestelde tijd een vooraf vastgesteld projectresultaat te bereiken met een vastgesteld budget.
 • Kenmerken project:
  1. duidelijk beginpunt. (projectstart-up, kick-off.)
  2. project is tijdelijk dus einddatum.
  3. een eenmalig duidelijk projectresultaat.
  4. opdrachtgever die geld beschikbaar steld om het project uit te voeren. 
  5. budget. bestaat uit  geld voor te besteden middelen en voor in te zetten mensen. Een project zonder een financieel budget heeft in elk geval een urenbudget voor in te zetten projectmedewerkers.
  6. er werken mensen van verschillende disciplines (vakgebieden) samen in een tijdelijk werverband, de projectgroep. 
  7. projectorganisatie. 
  8. Een project ontstaat niet vanzelf. Het moet georganizeerd worden. De projectleider maakt een plan van aanpak.
 • 1.5 soorten projecten

 • Technische projecten:
  Technische projecten zijn projecten die een verandering in de techniek als doelstelling hebben of een nieuw product moeten opleveren. Deze projecten zijn vaak goed te plannen. Het eindresultaat is meestal goed duidelijk. Voorbeelden van technische projecten zijn het bouwen van een gebouw, een brug, een weg, een pijpleiding of een spoorlijn. Technische projecten worden ook wel harde projecten genoemd.
 • Sociale projecten:
  Hebben een minder duidelijk einddoel. Ze zijn gericht op cultuur- en organisatieveranderingen binnen een bedrijf.  

  Deze projecten hebben betrekking op de manier waarop mensen (samen)werken. Aangezien veel mensen moeite hebben om te veranderen, zijn sociale projecten vaak moeilijker uit te voeren dan technische. V.B. aanpassen van de werkprocedures.  Sociale projecten worden wel 'zachte' projecten genoemd.
 • Commerciële projecten:
  Commerciële projecten hebben als doel geld te verdienen.

  V.B. marktonderzoek, het ontwikkelen van een nieuwe product of de introductie van een nieuw product op de markt. 
 • Gemengde projecten:
  Dit is een tussenvorm van technische en sociale projecten. 

  V.B. Ontwerpen, programmeren.

  Dit soort projecten kunnen extra ingewikkeld zijn doordat de projectleden uit sterk verschillende vakgebieden kunnen komen en 'elkaars taal niet spreken' 
 • Evenementen:
  kenmerken:

  1. Resultaat is beschikbaar op een vast moment.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

3 soorten werkzaamheden:
1
improvisatie:
1
Wat is ad hoc reageren?
1
Wat zijn routinematige werkzaamheden?
1
Pagina 1 van 24