Samenvatting Pragmatiek

-
38 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Pragmatiek

 • 1 Pragmatiek

 • Conversationele implicatuur
  interpreteren van een boodschap
 • Coöperatieprincipe
  aannames:
  Relevantie
  Kwantiteit - juiste hoeveelheid
  Kwaliteit - juiste info
  Stijl - Duidelijk en niet dubbelzinnig
 • Beurtwisseling
  Om de beurt spreken
 • Formele stijl
  schrijftaal
 • formele taalvormen
  ABN versus dialect
 • Geslaagdheidsvoorwaarde
  De sociale positie is belangrijk.
  Inhoud van de taaluiting speelt een rol.
  In welke omstandigheden wordt de uiting gedaan?
 • Gespreksopening en -afsluiting
  Hallo - hartelijk dank, tot ziens
 • Illocutie
  Bedoeling van de uiting.
  Zonder performatief werkwoord moet je illocutie interpreteren door middel van gevolgtrekkingen
 • Locutie
  De klanken en woorden zonder daar een bedoeling aan te hechten
 • Perlocutie
  het effect dat de spreker met zijn taalhandeling wil beogen.
 • Illocutie, Locutie, Perlocutie
  Zijn gezamenlijk de taalhandeling
 • Coherentie
  Inhoudelijke samenhang in taaluitingen die niet met talige middelen tot uitdrukking worden gebracht. Bijv. De jongen keek uit het raam. Toen ging de jongen naar het bos. De jongen riep de kikker.
 • Cohesie
  Als samenhang in taaluitingen (coherentie) door talige middelen tot uiting komt. Gebeurt met voornaamwoorden.
  Bijv. Was twee aubergines, snij ze in plakjes, les ze in de ovenvaste schaal.
 • Opeenvolgend paar
  Kort dialoog
 • Performatief werkwoord
  Een werkwoord die aanduidt welke handeling een spreker uitvoert als hij of zij iets zegt. Zoals beloven, vragen, beweren, bevelen.
 • Constatieven
  Uitspraken, constateringen in de werkelijkheid. Bijv. het regent.
 • Pragmatische gepastheid
  Kennis van hoe je iemand aanspreekt
 • Pragmatische taalverandering
  Hoe je een taaluiting doet. Zoals aannemen van de telefoon, treinkaatje bestellen.
 • Register
  formeel en informeel taalgebruik
 • Connotatie
  betekenislaag van gevoelswaarde: poen, valuta, geld (stilistische waarde en sociale betekenis).
  Als je om je heen kijkt is eigenlijk alles wat je ziet connotatie, het klinkt raar maar zo is het. Connotatie is als je iets met iets associeert. Je kijkt bijvoorbeeld naar een voorwerp en door de vorm associeer je het met een tafel. Je weet dat dit een tafel is want dat heb je aangeleerd en je weet dat een tafel meestal bestaat uit 4 poten en een plank. Alleen bijvoorbeeld een baby zou dit niet weten, hij of zij heeft geen idee waar hij of zij naar aan het kijken is. Dit is een diepe vorm van connotatie, laten we iets minder diep gaan en meer richting reclames.
  Je ziet bijvoorbeeld een glas met cola erin. Je denkt dan meteen aan het merk Coca Cola. Je associeert dan cola gelijk met Coca Cola en niet bijvoorbeeld met Pepsi. Als je dit als merk Coca Cola voor elkaar kan krijgen dat cola gelijk met Coca Cola wordt geassocieerd, heb je dat goed voor elkaar
 • Denotatie
  Wat je met een woord kan aanduiden.
  Denotatie is precies het omgekeerde van connotatie. Als je dan bijvoorbeeld het logo van het merk Coca Cola ziet, denk je meteen aan cola. Je associeert dan het merk met een product. Bij reclame bijvoorbeeld is dit handig. Je ziet bij de reclame als voorbeeld de binnenkant van een auto. Je hebt dan nog geen idee wat voor auto het is en of het ook echt een autoreclame hoeft te zijn. In de reclame is niet alleen de binnenkant van de auto te zien, maar ook in een hoek een logo van bijvoorbeeld Volkswagen te zien. Dan associeer je het gelijk met een autoreclame van Volkswagen. Denotatie kan in zulk gevallen dus heel handig zijn en wordt dan ook in veel gevallen gebruikt.
 • Communicatieve competence
  Kennis over hoe te handelen in verschillende taalgebruiksituaties.
 • Indirecte taalhandeling
  Taalhandelingen waarbij de illocutie door middel van gevolgtrekking moet worden afgeleid (staat dus geen performatief werkwoord in).
 • Stijl
  Stijl is de wijze waarop iemand zich schriftelijk (schrijfstijl) of mondeling (spreekstijl) uitdrukt. Afhankelijk van het doel.
 • Stijlverschillen
  Aanpassen aan sociale omstandigheden.
 • Parafrase
  Alternatieve omschrijving: Parijs - de Franse hoofdstad - de lichtstad
 • Bedoeling met het gebruik van de taal
  Representatieven - iets zeggen over de werkelijkheid
  Commissieven - iets beloven, verplichten, garanderen
  Declaratieven - iemand is bevoegd om taalhandeling te doen (trouwen, verklaren)
  Expressieven - spreker spreekt zich uit. (ik voel me misselijk, wensen, waarderen)
  Directieven - het gedrag van de hoorder sturen - bevelen, smeken, verbieden
 • Focus
  Nieuwe info
 • Topic
  Oude info
 • Symmetrische interactie
  deelnemers globaal gelijk
 • Complementaire interactie
  deelnemers (ongelijk): sollicitatiegesprek, anamnesegesprek, adviesgesprek.
 • Sociale afstand
  Intiem, Persoonlijk, Sociaal, Publiek
 • Gezichtsbescherming
  Zelfbeeld
  Imago - de indruk die iemand van je heeft
  Spiegelbeeld - indruk die je DENKT dat anderen van je hebben
  Ideale spiegelbeeld - zo HOOP je dat mensen je zien
 • Positieve gezicht
  Behoefte aan erkenning en ondersteuning
 • Negatieve gezicht
  Behoefte aan autonomie en handelingsvrijheid.
 • Cognitieve dissonantie
  Iets weten dat niet goed voor je is, maar je dat toch doet. (roken bijv.)
 • Attributie
  Toekennen van motieven. Twijfel over oprechtheid van de spreker (tandarts die zegt dat je een kroon nodig hebt......).
 • Sapir-Whorfhypothese
  Taal vormt onze gedachten. Invloed hoe we denken over taal
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Conversationele implicatuur
1
Coöperatieprincipe
1
Beurtwisseling
1
Formele stijl
1
Pagina 1 van 10