Samenvatting Politiek

-
ISBN-10 9086740804 ISBN-13 9789086740802
264 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Politiek". De auteur(s) van het boek is/zijn Janine Middelkoop. Het ISBN van dit boek is 9789086740802 of 9086740804. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Politiek

 • 1 De maatschappij en de politiek

 • Politiek: het maken van  regels en het nemen van besluiten die te maken hebben met het besturen van een land, een provincie of een gemeente. 
  Politieke macht: Het mogen nemen van belangrijke besluiten waar iedereen de gevolgen van merkt. 

  Politici/bestuurders: vertegenwoordigen de bevolking bij het nemen van politieke besluiten. (Ministers, Tweede Kamerleden en wethouders)
  Politieke besluitvorming: De manier waarop politici besluiten nemen
  Overheidsbeleid: Het geheel van regels en afspraken 
  Overheid: Alle politici en ambtenaren samen. 
  • Belangrijke taak van de overheid: het garanderen van een minimumniveau van bestaanszekerheid voor alle burgers, sociale zekerheid

  Verzorgingsstaat: Een land waar de overheid de burgers helpt als het nodig is.

  Drie bestuurlijke niveau's
  1. het land (nationaal bestuur)
  2. de provincie (provinciaal bestuur)
  3. de  gemeente (lokaal bestuur)


  Zaken die van algemeen belang zijn, zijn voor heel veel mensen belangrijk omdat ze er voordeel van hebben of er gebruik van maken. 
  Een probleem dat op de politieke agenda staat is een onderwerp waarover politici voortdurend met elkaar praten. 

  Kenmerken maatschappelijk probleem: 
  1. Sociaal probleem: een situatie of gebeurtenis die veel mensen afkeuren. 
  2. Verschillende meningen over de oorzaak van het probleem en hoe het moet worden opgelost. 
  3. Veel aandacht in de media
  4. Het probleem kan het beste opgelost worden door de overheid in samenwerking met burgers en organisaties. 
 • Waarden: Principes of uitgangspunten die je belangrijk vindt in het leven. 
  Normen: Regels die bepalen hoe jij en anderen zich moeten gedragen. 
  Belang: Voor-of nadeel dat je ergens van hebt. 
  Belangentegenstelling: Het belang van de een botst met het belang van de ander. 

  Macht: de mogelijkheid om het gedrag van anderen te beïnvloeden. 
  Machtsmiddelen: Middelen waarmee je het gedrag van anderen kunt beïnvloeden. Belangrijkste machtsmiddelen zijn:
  • Functie en beroep
  • Kennis en vaardigheden
  • Overtuigingskracht, gezag of charisma
  • Geld
  • Aantal mensen (macht van het getal)
  • Contact hebben met media en invloedrijke personen
  • Deel uitmaken van adviesorganen
 • 1.1 wat is politiek

 • Waarom is het belangrijk dat er regels en afspraken zijn in de samenleving
  het zorgt voor rust, orde en veiligheid en het bied oplossingen voor maatschappelijke problemen
 • Wat is politiek?
  Het maken van regels en het nemen van besluiten die te maken hebben met het besturen van een land, provincie of gemeente.
 • Wat is politiek
  het maken van regels en het nemen van besluiten die te maken hebben met het besturen van een land, een provincie en een gemeente
 • Wat zijn politici
  mensen die van politiek hun beroep hebben gemaakt -> ze vertegenwoordigen de bevolking bij het nemen van politieke besluiten
 • Wat is de rol van politici
  zij vertegenwoordigen de bevolking bij het nemen van politieke besluiten
 • Noem functies van politici
  2e Kamerleden, ministers en wethouders
 • hoe noem je politici ook wel en waarom
  bestuurders, omdat zij het land of gemeente moeten besturen
 • Waarom noemen we politici ook wel bestuurders?
  Omdat ze het land of gemeente besturen. Ze krijgen daarbij hulp van ambtenaren.
 • Door wie worden politici geholpen bij het uitvoeren van hun werk
  ambtenaren
 • Wat zijn ambtenaren
  Mensen die werken voor politici en veel verstand hebben van bepaalde kwesties van bv onderwijs, verkeer of criminaliteit. (leraren, agenten, mensen in de zorg etc)
 • Hoe noem je alle politici en ambtenaren samen
  de overheid
 • Wat is de overheid?
  Alle politici en ambtenaren samen vormen de overheid.
 • welke drie politieke niveaus zijn er in Nederland
  1 het land
  2 de provincie
  3 de gemeente
 • De Nederlandse overheid heeft 3 bestuurlijke/politieke niveaus:
  1) landelijk
  2) provincie
  3) gemeente
 • waarom hebben politici politieke macht
  omdat zij belangrijke besluiten nemen waar iedereen de gevolgen van merkt
 • Wat is overheidsbeleid?
  Het geheel van regels en afspraken
 • Kunnen politici zomaar regels maken die ze willen en waarom wel/niet
  nee, de bevolking moet er ook in meerderheid achter staan
 • Wat is sociale zekerheid?
  Dat als je als burger werkeloos wordt, je via de overheid toch een inkomen krijgt. (werkloosheidsuitkering, bijstand of als je te oud bent AOW)
 • Wie zijn de volksvertegenwoordigers in ons land
  politici die door onszelf worden gekozen tijdens verkiezingen, zoals de tweede kamer en de gemeenteraad
 • Politieke besluitvorming
  de manier waarop politici besluiten nemen
 • wat is politieke besluitvorming
  de manier waarop politici besluiten nemen
 • Een samenleving kan wel/niet bestaan zonder regels want...
  Onderbouw je antwoord (want, omdat)
 • wat is overheidsbeleid
  alle regels en afspraken van de overheid
 • Waarom heeft een minister politieke macht?
  leg uit
 • wat is een belangrijke taak van de overheid
  zorgen voor een minimumniveau van bestaanszekerheid voor alle burgers
 • Geef een voorbeeld van overheidsbeleid waar je elke dag mee te maken hebt.
  x
 • wat versta je onder sociale zekerheid
  de overheid zorgt voor welzijnsvoorzieningen, gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid en gelijke inkomensverdeling
 • Wat is macht?
  de mogelijkheid om gedrag van anderen te beinvloeden
 • wat is een verzorgingsstaat 
  een land waar de overheid de burgers helpt als het nodig is
 • Machtsmiddelen
  middelen waarmee je het gedrag kan beinvloeden
 • Nederland is aan het veranderen van verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving wat betekend dat
  dat de overheid wil dat mensen steeds meer zelf dingen gaan regelen en betalen
 • Noem voorbeelden van machtsmiddelen
  1) gebruik van een hoge functie
  2) kennis en vaardigheden (goed kunnen spreken in het openbaar)
  3) overtuigingskracht
  4) hoeveelheid geld die je hebt
  5) macht van het getal (aantal mensen die iets willen, hoe meer hoe sterker je staat)
  6) charisma (uitstraling)
  7) contact met de media
  8) contact met invloedrijke personen
  9) deel uitmaken van een adviesorgaan
 • Democratie
  * Burgers hebben invloed op hoe het land geregeerd wordt. bv door te stemmen voor het parlement.
  * Burgers hebben rechten en plichten (bv leerplicht en belastingplicht)
 • Wat betekent het je als burger rechtsbescherming hebt?
  Je wordt als burger beschermd tegen een te grote overheidsmacht en tegen willekeur door de overheid. Want ook de overheid moet zich houden aan de wet waardoor iedereen gelijk behandeld wordt in gelijke gevallen.
 • Waarom is er in Nl een onafhankelijke rechterlijke macht?
  Als de rechterlijke macht onafhankelijk is van de bestuurlijke macht dan kan de rechter ook iets beslissen tegen een minister of bestuurder in.
  Je kan bv als burger een rechtszaak tegen de gemeente beginnen (verbouwing huis, aanleg snelweg)
 • Wat is een recht?
  Geeft aan wat je mag doen
 • Wat is een plicht?
  Geeft aan wat je moet doen

  vb belastingplicht, leerplicht (vroeger dienstplicht)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Waarom is het belangrijk dat er regels en afspraken zijn in de samenleving
2
Wat is politiek
2
Wat is de rol van politici
2
hoe noem je politici ook wel en waarom
2
Pagina 1 van 57