Politiek

by (4th)
ISBN-10 9086740804 ISBN-13 9789086740802
152 Flashcards en notities
4 Studenten

Studeer slimmer met eFaqt samenvattingen

 • Beschikbaar voor computer, tablet, telefoon en op papier
 • Vragen met antwoorden over de leerstof
 • Ongelimiteerde toegang tot 300.000 online samenvattingen
 • Tools voor slim studeren & timers voor betere resultaten

Bekijk deze samenvatting

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Politiek

 • 1 De maatschappij en de politiek

 • Politiek: het maken van  regels en het nemen van besluiten die te maken hebben met het besturen van een land, een provincie of een gemeente. 
  Politieke macht: Het mogen nemen van belangrijke besluiten waar iedereen de gevolgen van merkt. 

  Politici/bestuurders: vertegenwoordigen de bevolking bij het nemen van politieke besluiten. (Ministers, Tweede Kamerleden en wethouders)
  Politieke besluitvorming: De manier waarop politici besluiten nemen
  Overheidsbeleid: Het geheel van regels en afspraken 
  Overheid: Alle politici en ambtenaren samen. 
  • Belangrijke taak van de overheid: het garanderen van een minimumniveau van bestaanszekerheid voor alle burgers, sociale zekerheid

  Verzorgingsstaat: Een land waar de overheid de burgers helpt als het nodig is.

  Drie bestuurlijke niveau's
  1. het land (nationaal bestuur)
  2. de provincie (provinciaal bestuur)
  3. de  gemeente (lokaal bestuur)


  Zaken die van algemeen belang zijn, zijn voor heel veel mensen belangrijk omdat ze er voordeel van hebben of er gebruik van maken. 
  Een probleem dat op de politieke agenda staat is een onderwerp waarover politici voortdurend met elkaar praten. 

  Kenmerken maatschappelijk probleem: 
  1. Sociaal probleem: een situatie of gebeurtenis die veel mensen afkeuren. 
  2. Verschillende meningen over de oorzaak van het probleem en hoe het moet worden opgelost. 
  3. Veel aandacht in de media
  4. Het probleem kan het beste opgelost worden door de overheid in samenwerking met burgers en organisaties. 
 • Waarden: Principes of uitgangspunten die je belangrijk vindt in het leven. 
  Normen: Regels die bepalen hoe jij en anderen zich moeten gedragen. 
  Belang: Voor-of nadeel dat je ergens van hebt. 
  Belangentegenstelling: Het belang van de een botst met het belang van de ander. 

  Macht: de mogelijkheid om het gedrag van anderen te beïnvloeden. 
  Machtsmiddelen: Middelen waarmee je het gedrag van anderen kunt beïnvloeden. Belangrijkste machtsmiddelen zijn:
  • Functie en beroep
  • Kennis en vaardigheden
  • Overtuigingskracht, gezag of charisma
  • Geld
  • Aantal mensen (macht van het getal)
  • Contact hebben met media en invloedrijke personen
  • Deel uitmaken van adviesorganen
 • 1.1 wat is politiek

 • Waarom is het belangrijk dat er regels en afspraken zijn in de samenleving
  het zorgt voor rust, orde en veiligheid en het bied oplossingen voor maatschappelijke problemen
 • Wat is politiek
  het maken van regels en het nemen van besluiten die te maken hebben met het besturen van een land, een provincie en een gemeente
 • Wat is de rol van politici
  zij vertegenwoordigen de bevolking bij het nemen van politieke besluiten
 • hoe noem je politici ook wel en waarom
  bestuurders, omdat zij het land of gemeente moeten besturen
 • Door wie worden politici geholpen bij het uitvoeren van hun werk
  ambtenaren
 • Hoe noem je alle politici en ambtenaren samen
  de overheid
 • welke drie politieke niveaus zijn er in Nederland
  1 het land
  2 de provincie
  3 de gemeente
 • waarom hebben politici politieke macht
  omdat zij belangrijke besluiten nemen waar iedereen de gevolgen van merkt
 • Kunnen politici zomaar regels maken die ze willen en waarom wel/niet
  nee, de bevolking moet er ook in meerderheid achter staan
 • Wie zijn de volksvertegenwoordigers in ons land
  politici die door onszelf worden gekozen tijdens verkiezingen, zoals de tweede kamer en de gemeenteraad
 • wat is politieke besluitvorming
  de manier waarop politici besluiten nemen
 • wat is overheidsbeleid
  alle regels en afspraken van de overheid
 • wat is een belangrijke taak van de overheid
  zorgen voor een minimumniveau van bestaanszekerheid voor alle burgers
 • wat versta je onder sociale zekerheid
  de overheid zorgt voor welzijnsvoorzieningen, gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid en gelijke inkomensverdeling
 • wat is een verzorgingsstaat 
  een land waar de overheid de burgers helpt als het nodig is
 • Nederland is aan het veranderen van verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving wat betekend dat
  dat de overheid wil dat mensen steeds meer zelf dingen gaan regelen en betalen
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Waarom is het belangrijk dat er regels en afspraken zijn in de samenleving
2
Wat is politiek
2
Wat is de rol van politici
2
hoe noem je politici ook wel en waarom
2
Pagina 1 van 29