Organisatiestructuren ( xtra toegangscode)

by (2e [verb.] ed.)
ISBN-10 9043024694 ISBN-13 9789043024693
399 Flashcards en notities
30 Studenten

Studeer slimmer met eFaqt samenvattingen

 • Beschikbaar voor computer, tablet, telefoon en op papier
 • Vragen met antwoorden over de leerstof
 • Ongelimiteerde toegang tot 300.000 online samenvattingen
 • Tools voor slim studeren & timers voor betere resultaten

Bekijk deze samenvatting

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Organisatiestructuren ( xtra toegangscode)

 • 1 Ontwerp van organisaties

 • Wat  is de definitie van arbeidsverdeling?
  dat is de verdeling vna het werk in verschillende uit te voeren taken en de coördinatie van deze taken
 • Wat is organisatiestructuur?
  Het totaal van de verschillende manieren waarop het werk in afzonderlijke taken is verdeeld en de wijze waarop deze taken vervolgens worden gecoördineerd.
 • Wat is de definitie van structuur?
 • Uit welke twee onderdelen bestaat de kern van organisatiestructuur?
  1. Arbeidsverdeling - Hoe verdelen we de taken die verricht moeten worden 

  2. Coördinatie - Hoe stemmen we deze taken op elkaar af.
 • Wat is hiërarchie?
 • Wat zijn configuraties?
 • Noem de 9 ontwerpparameters

  Taakspecialisatie
  Formalisatie van gedrag
  Training en indoctrinatie

  Groepering van eenheden
  Grootte van eenheden

  Planning- en controle systemen
  Verbindingsmiddelen

  Horizontale decentralisatie
  Verticale decentralisatie

 • Waarom horizontale taakspecialisatie?
  - toename bedrevenheid werknemer
  - toename tijdwinst
  - ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken door specialisatie
  - toename uniformiteit en efficiëntie van output
  - standaardisatie leidt tot vereenvoudiging van het leerproces
  - juiste persoon kan voor de taak worden gezocht
 • Welke problemen komen er kijken bij taakspecialisatie?
 • Noem de 5 coördinatiemechanismen en kenmerken van deze

  Onderlinge aanpassing: informele communicatie, controle in de handen van de mensen die het uitvoeren, eenvoudige en jonge organisaties

  Direct toezicht: één persoon is verantwoordelijk, deze geeft instructies over de uitvoering van het werk, bewaakt en controleert de werkzaamheden

  Standaardisatie van werkprocessen: coördinatie vindt plaats voor het uitvoeren van de werkzaamheden, inhoud is gespecificeerd of geprogrammeerd

  Standaardisatie van output: resultaten van het werk zijn gespecificeerd

  Standaardisatie van vaardigheden: training dat vereist is voor de uitvoering van het werk is gespecificeerd

 • Waarom verticale taakspecialisatie?
  - grotere span of control is mogelijk
  - vergemakkelijkt het nemen van beslissingen
  - verantwoordelijkheid, controle, beslissingsbevoegdheid en zeggenschap ligt bij de mensen die er voor gekwalificeerd zijn
 • Noem de vijf organisatieonderdelen en kenmerken van deze

  Uitvoerende kern: bestaat uit operators, heeft direct te maken met de productie van goederen en diensten

  Strategische top: heeft gehele verantwoordelijkheid voor de organisatie en dient erop toe te zien dat de organisatie haar missie effectief uitvoert

  Middenkader: verbinding tussen strategische top en uitvoerende kern, hebben officiële bevoegdheden en gezag, direct toezicht over de operators

  Technostructuur: analisten die invloed uitoefenen op het werk van andere, staat los van de werkzaamheden in de uitvoerende kern, ontwerpen, plannen en veranderen deze alleen

  Ondersteunende diensten: eenheden met een eigen specialisatie, verlenen diensten buiten het kader van het uitvoerende werk, ondersteunen indirect de basisdoelstellingen

 • Wat is horizontale taakspecialisatie?
 • Wat is verticale taakspecialisatie?

  Hoge verticale taakspecialisatie betekent dat de werknemer weinig zeggenschap heeft over de taken die hij uitvoert

  Wordt gedaan vanuit de overtuiging dat er een bredere visie nodig is om te kunnen bepalen hoe het werk gedaan moet worden

  verticale taakspecialisatie maakt standaardisatie en direct toezicht mogelijk

 • Wat is horizontale taakverruiming?
 • Wat is verticale taakverruiming?
  Taakverrijking = de werknemer krijgt meer verschillende werkzaamheden en ook meer zeggenschap en controle over deze werkzaamheden
 • 1. Verticaal hoog + horizontaal hoog = ?
  2. Verticaal hoog + horizontaal laag = ?
  3. Verticaal laag + horizontaal hoog = ?
  4. Verticaal laag + horizontaal laag = ?
  1. ongeschoold werk
  2. functies van managers op het laagste niveau
  3. Professioneel werk
  4. Alle andere managementfuncties
 • Wat is formalisatie van gedrag?
  Vertegenwoordig de wijze waarop de organisatie het gedrag van haar leden voorschrijft en hun vrijheid van handelen bepaald
 • Wat zijn de 3 basismethoden voor formalisatie van gedrag?
  functie, werk, regels
 • Waarom wordt gedrag geformaliseerd?

  om uniformiteit te bevorderen en gedrag voorspelbaar en controleerbaar te maken

  zorgt voor constante en efficiënte productie

  zorgt voor eerlijke en gelijke behandeling van klanten

 • wat is een bureaucratische structuur?
  organisaties die primair door gedragsformalisatie taken coördineren
 • Wat is een organische structuur?
 • Wat is training?
 • Wat is indoctrinatie?
 • Wat is groepering van eenheden?
  De basismethode om het werk in de organisatie te coördineren
 • Wat zijn de effecten van groepering van eenheden?
  1. gemeenschappelijk toezicht op posities en eenheden
  2. Gemeenschappelijke middelen moeten gedeeld worden
  3. Er ontstaat gemeenschappelijke prestatiemeting
  4. Stimuleert wederzijdse aanpassing
 • Wat is de basis voor groepering?
  1. kennis en vaardigheden
  2. werkproces en functie
  3. tijd
  4. output
  5. klant
  6. geografische gebied
 • Wat is indeling naar functie?
  indeling naar kennis en vaardigheden, werkprocessen, functie, tijd
  - bureaucratisch
  - richt zich op schaalvoordelen en samenhang tussen processen

 • Wat zijn de voordelen van indeling naar functie?
  hulpmiddelen van mensen en materiaal kan samengevoegd worden
  stimuleert specialisatie
 • Wat zijn de nadelen van indelen naar markt?
 • Wat zijn de nadelen van indeling naar functie?
  specialisatie leidt af van de output
  individuen richten zich op hun eigen doelstellingen
  belemmerd onderlinge aanpassing onder specialisten en direct toezicht onder managers
 • Wat zijn de voordelen van indelen naar markt?
 • Wat is indeling naar markt?
 • Wat verstaan we onder de grootte van eenheden?
 • wat is het doel van planning en controle?
 • Welke fundamentele planning en controle systemen zijn er?
 • Wat is controle van resultaten?
 • Wat is actieplanning?
 • Welke verbindingsmiddelen zijn er?

  liaisonpositie

  taakgroepen en vaste commissies

  integratiemanager

  matrixstructuur

 • Wat is een liaisonpositie?
  Formele communicatie, die rechtstreeks en niet via verticale kanalen lopen
  Functionaris heeft geen formeel gezag, wel informeel gezag door kennis
 • Wat zijn taakgroepen en vaste commissies?

  een vorm van vergaderen


  taakgroepen zijn er voor het uitvoeren van een speciale taak, die worden na afloop weer ontbonden
  vaste commissie is van permanente aard

 • Wat is integratiemananger?
  is een liaisonpositie met formeel gezag in plaats van informeel gezag
 • Wat is de matrixstructuur?
  verschillende lijnmanagers zijn gezamenlijk en gelijkelijk verantwoordelijk voor beslissingen
  onderlinge aanpassing is noodzakelijk
  er ontstaat formele machtsevenwicht
 • Wat is centralisatie?
 • Wat is decentralisatie?
 • Waarom zou een organisatie centraliseren?
 • Waarom zou een organisatie decentraliseren?
 • Wat is selectieve decentralisatie?
 • Wat is parallelle decentralisatie?
  Hierbij wordt de bevoegdheid voor het nemen van veel verschillende soorten beslissingen naar dezelfde plek gedelegeerd
 • Wat is verticale decentralisatie?
  Dat is het delegeren van de beslissingsbevoegdheid naar lagere niveaus van de organisatie, vanuit de strategische top naar het middenkader
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is de definitie van structuur?
9
Wat is hiërarchie?
9
Wat zijn configuraties?
9
Noem de 9 ontwerpparameters
9
Pagina 1 van 54