Organisatie & management : een fundamentele inleiding in de organisatiekunde

by (2001)
ISBN-10 9051895224 ISBN-13 9789051895223
123 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting: GRATIS
 • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
 • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
 • Een unieke studietool: GRATIS
 • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Organisatie & management : een fundamentele inleiding in de organisatiekunde

 • 1.1.1 Organisatie en organisatieproblemen

 • Wat is het begrip organisatie?

  Samenwerkingsverband tussen mensen met een gemeenschappelijk doel; strevend naar een gemeenschappelijk resultaat

   

 • Taakverdeling ligt aan de basis van het ontstaan van de organisatie

  Taakverdeling en coördinatie

  Het collectieve karakter en het gemeenschappelijk doel zijn een belangrijk verschijnsel in de organisatie

   

 • Een organisatieprobleem veronderstelt een gebrek aan effectiviteit en/of efficiency

   

 • Wat is effectiviteit?

   

  Doeltreffendheid, mate waarin de organisatie haar doelen bereikt.

 • Wat is efficiëncy?
   
  De inzet van middelen in verhouding tot het bereikte resultaat.
 • Doelen van organisaties: complicaties

  - Verschillende betrokkenen streven verschillende doelen na

  - Wat voor de 1 een doel is, is voor de ander een middel

  - Vaak verschil in wat mensen zeggen na te streven en wat zij feitelijk nastreven

 • 1.1.3 Organisatiekunde: soorten kennis

 • Welke soorten kennis gebruikt de organisatiekundige?

  Algemene kennis van organisaties

  Het geheel van standaard werkwijzen die in de praktische organisatiekunde hun nut hebben bewezen.

  Gebruik maken van inzicht in de concrete context waarin hij ingrijpt

 • Organisatiekundig handelen:

  * organisatietheorie

  * sjablonen (werkwijzen, procedures)

  * contextkennis

 • 1.2.1 De regulatieve cyclus

 • Wat is de regulatieve cyclus?
  Probleemoplossing en ontwerp passen in 1 cyclus van praktisch ingrijpen
 • 1.2.2 De regulatieve cyclus in de organisatiekunde

 • Regulatieve cyclus:

  - probleemkluwen - probleemkeuze - diagnose - plan - ingreep - evaluatie

 • 1.2.3 Diagnose, ontwerp en verandering

 • Wat zijn de 3 hoofdgebieden in de praktische organisatiekunde?
  Diagnose, ontwerp en verandering ( naar analogie van de regulatieve cyclus)
 • 1.3.2 Adviseurs en professionalisering

 • Wat is professie?
  Een op kennis gebaseerd beroep, waarvan de beoefenaars zich in de beroepspraktijk laten leiden door de normen van het beroep.
 • Volledige professie:

  De beroepsbeoefenaars beheersen:

  1 de inhoud van het vak

  2 de toegang tot het beroep dmv stellen van opleidingseisen en het bepalen van de inhoud van de opleidingen

  3 de toepassing van de vakkennis in de praktijk dmv het stellen van normen, de controle op de naleving daarvan en door een tuchtrecht

 • 1.3.3 De wetenschappelijke bijdrage

 • Wat is wetenschap?
  Een terrein van studie met kenmerken als een duidelijk omlijnd object van studie, een eigen theorievorming en een geaccepteerde methodologie.

 • Wat is orgnnisatiekunde?
  Deelgebied van bedrijfskunde. Interdisciplinair vak met elementen uit de technische, economische en sociale wetenschappen.
 • 1.3.4 De pluriforme organisatiekunde

 • Wat wordt bedoeld met pluriforme kennis?
  Het gaat om een combinatie van theorie, sjablonen voor de toepassing en contextspecifieke en persoonlijke kennis.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting: GRATIS. +380.000 andere samenvattingen: GRATIS. Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS. Een unieke studietool: GRATIS. Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat zijn de 3 hoofdgebieden in de praktische organisatiekunde?
4
Wat is professie?
4
Wat wordt bedoeld met pluriforme kennis?
4
Wat is het begrip organisatie?
3
Pagina 1 van 25