Samenvatting Ontwikkeling in de groep groepsdynamica bij kinderen en jongeren

-
ISBN-10 9046902498 ISBN-13 9789046902493
368 Flashcards en notities
46 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Ontwikkeling in de groep groepsdynamica bij kinderen en jongeren". De auteur(s) van het boek is/zijn Marianne Luitjes, Ilona de Zeeuw Jans Concreat ' s Marianne Luitjes. Het ISBN van dit boek is 9789046902493 of 9046902498. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Ontwikkeling in de groep groepsdynamica bij kinderen en jongeren

 • 1 Kinderen en groepen

 • Wat houdt groepsdynamica in?
  Een tak van de sociale wetenschap die zich bezighoud met het leven in de groep. Gedrag, ontwikkeling en relaties onderling.
 • groepsdynamica onderzoeken
  de aard van het leven in groepen
 • psychologie onderzoeken
  de mens als individu
 • sociale psychologie onderzoeken
  de wisselwerking tussen het individu en diens sociale omgeving
 • sociologie onderzoeken
  het menselijk gedrag binnen bepaalde gemeenschappen of samenlevingsverbanden.
 • Er is geen spraken van enig verwantschap maar wel een bepaalde gemeenschappelijk kenmerk dit noemen we
  een sociale categorie
 • 1.1 Wat is een groep?

 • Groepsdynamica is een tak van de sociale wetenschappen die zich richt op het
  vermeerderen van onze kennis over het aard van het leven in groepen (Johnson&Johnson,
  2088, p.2).
  Psychologie: Het individuele mens staat centraal.
  Sociale psychologie: de mens in een groep staat centraal.
  Sociologie: de groep staat centraal.
  Wat is een groep?
  Een groep kan volgens Johnson&Johnson omschreven worden als een ‘Sociale eenheid die
  uit twee of meer personen bestaat die zichzelf als lid van een groep beschouwen’.
  Kenmerken van een groep:
  - Directe interactie
  -Gezamenlijke waarden, doelen en normen
  -Groepsstructuur
  Groepen:
  -Sociale categorie: Geen verwantschap maar wel bepaald maatschappelijk kenmerk
  (scholieren)
  -Togetherness situatie: De aanwezige zien elkaar wel en er is interactie mogelijk maar
  groepsvorming doet zich nog (niet) voor.
  Modeling: een vorm van leren waarbij het kind via observatie en imitatie gedrag overneem
  van menselijk model.
  Er bestaan verschillende soorten groepen. De onderverdeling wordt gemaakt aan de hand
  van parameters (gewogen aspecten) te weten:
  - verplicht versus vrije keus
  Bij een baby en peuter is weinig eigen keus, de ouder beslist voor het kind. Later wordt
  bijvoorbeeld lid worden van een sportclub een eigen keuze van het kind.
  -begeleid versus onbegeleid
  Activiteiten bij kinderen staan vaak altijd in combinatie met een begeleider maar de
  kinderen functioneren daarnaast in een groepje wel zelfstandig.
  -Ontspanning versus leren
  In een kinderleven gaan ontspanning en leren vaak hand in hand. Op de peuterschool staat
  bijvoorbeeld ontspanning (leuke dingen doen) centraler dan het leren. Op een basisschool is
  dat juist andersom.

  Er is een onderscheid in het typeren van groepen.
  Primaire groepen:
  Zijn de groepen die meer bepalend zijn voor iemands basiswaarden. De sociaal psychologen
  noemen deze groepen relatiegerichte groepen.
  Secundaire groepen:
  De persoonlijke binding is minder sterk aanwezig en is er vaak sprake van een duidelijke
  taak- of doelstelling. Dit soort groepen worden daarom ook wel taakgerichte groepen
  genoemd
 • Bij groepsdynamica word onderzoek gedaan naar ..
  Groepsdynamica is een tak van de sociale wetenschap die zich specifiek richt op kennisvermeerdering over de aard van het leven in groepen. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar het gedrag van mensen binnen groepen, hun ontwikkeling en de onderlinge relaties tussen groepen en individuen. 
 • Welke kenmerken heeft een groep volgens Wijsman?
  * directe interactie
  * gezamenlijke waarden, doelen en normen
  * groepsstructuur
 • Wat verstaan we onder psychologie?
 • Wat is modelling ?
  Een vorm van leren waarbij een kind via observatie en imitatie een bepaalt gedrag overneemt van een menselijk model.
 • Wat is sociale psychologie?
 • Wanneer wordt er gesproken van een sociale categorie?
  Wanneer er géén sprake is van enige verwantschap, maar wel van een bepaald gemeenschappelijk kenmerk, bijvoorbeeld leeftijd, sekse, beroep (vrouwen, scholieren, conciërges).
 • Wat is sociologie?
 • Wanneer wordt er gesproken van een collectiviteit?
  Een grote groep waarbij er géén sprake is van interactie met alle leden, bijvoorbeeld een opleiding van een hogeschool. De leden hebben meer dan een toevallig kenmerk, er is een zekere verwantschap in waarden en opvattingen en ze zijn gericht op hetzelfde doel.
 • Volgens Wijsman (2009) kent een groep de volgende kenmerken:
  - Directe interactie
  - Gezamenlijke waarden
  - Gezamenlijke normen
  - Gezamenlijke doelen
  - Groepsstructuur
 • Wat verstaan we onder een groep?
  Twee of meer mensen die van elkaar afhankelijk zijn om hun doel te bereiken. 
 • Wanneer word gesproken van collectiviteit?
 • Wanneer word gesproken van sociale categorie?
  Wanneer er geen sprake is van enige verwantschap, maar wel van een gemeenschappelijk kenmerk. 
 • Wat is een togetherness-situatie?
 • Bij kinderen en jongeren wordt er onderscheid gemaakt tussen de volgende groepen:
  - Verplicht versus vrije keus
  - Begeleid versus onbegeleid
  - Ontspanning versus leren
 • Een ander onderscheid dat kan worden gemaakt tussen groepen is:
 • Wat is groepsdynamica?
  Een tak van de sociale wetenschappen die zich richt op het vermeerderen van onze kennis over de aard van het leven in groepen (Johnson & Johnson, 2008, p.2)
 • Wat gaf Kurt Lewin (1920) aan met het begrip groepsdynamica (Hoijtink, 2001)?
  Dat processen binnen groepen complex en dynamisch en dat de groep een sterke invloed heeft op haar leden.
 • Waar houdt een sociaalpsycholoog zich mee bezig?
  De invloeden die het individu ondergaat van de groep waarin hij zich bevindt en met de manier waarop het individu op zijn beurt weer anderen in de groep beïnvloedt (voorbeelden hiervan zijn een klas of vriendengroep).
 • Wat is de definitie van een groep volgens Johnson & Jonhson (2008)?
  Een sociale eenheid die uit twee of meer personen bestaat die zichzelf als lid van een groep beschouwen.
 • Wat is de definitie van een groep volgens Luitjes & Zeeuw-Jans (2011)?
  Een verzameling van twee of meer mensen die in zekere mate afhankelijk van elkaar zijn om hun doel te bereiken, die gemeenschappelijke uitgangspunten hebben en die elkaar wederzijds beïnvloeden.
 • Wanneer kan er van een groep gesproken worden?
  Wanneer er interactie tussen de leden is.
 • Wat voor een mogelijkheid biedt een groep voor kinderen en jongeren?
  Een mogelijkheid tot sociaal leren.
 • Welke factoren zijn belangrijk voor het plaatsvinden van modelling?
  Waardering en respect voor het model, status, macht, sekse, aantrekkelijksheid van het model.
 • Wat het verschil tussen groepen jongeren en groepen volwassenen?
  Bij volwassenen is het groepsdoel veelal duidelijker (duidelijke taakomschrijving of welomschreven eindproduct). Bij jongeren meer onbewust of meer diffuus: naar school om te leren, maar vooral omdat het moet en om vrienden en vriendinnen te zien.
 • Wat kan wrijving veroorzaken tussen groep jongeren en volwassen begeleider?
  De volwassen begeleider heeft veelal andere doelen en draagt verantwoordelijkheid voor de groep.
 • De keuzevrijheid van kinderen voor groepen heeft invloed op:
  De motivatie. Wanneer een kind zelf mag kiezen is de motivatie hoger.
 • Bij de parameter 'begeleid versus onbegeleid', waar doet men een beroep op met het ouder worden?
  Het verantwoordelijkheidsgevoel.
  - jonge kinderen --> begeleiding door volwassenen.
  - basisschoolkinderen --> begeleiding door volwassenen en zelfstandig in subgroepjes.
  - jongeren --> steeds meer onbegeleid.
 • Wat gaat bij een kinderleven vaak hand in hand?
  Leren en ontspanning.
  - Peuters --> spelenderwijs leren
  - Basisschoolkinderen --> vaardigheden en kennis bewust en gericht aangeleerd + zelfbeeld door omgang in groep.
  - Middelbare school --> sterke nadruk leren, voor en na schooltijd en pauze welkome afwisseling tussen leren en ontspanning.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat houdt groepsdynamica in?
12
Bij groepsdynamica word onderzoek gedaan naar ..
12
Wat verstaan we onder psychologie?
12
Wat is sociale psychologie?
12
Pagina 1 van 76