Onderwijzers

Effectiever studeren met een online tool, hoe doe je dat

Studievaardigheden van leerlingen zijn zeer belangrijk voor zowel het plezier en het zelfvertrouwen van leerlingen. Maar zeker ook voor resultaten van de opleiding.

Veel opleidingen geven aan het begin van het eerste jaar informatie over studievaardigheden aan leerlingen.

Door eFaqt te gebruiken als digitaal schrift hebben leerlingen altijd de mogelijkheid om terug te vallen op de bewezen onderdelen van effectief studeren in een overzichtelijke structuur.

Eerder schreven wij over “plannen” als onderdeel van de belangrijke studievaardigheden, volgens het onderzoek “Generieke studievaardighedenset voor doorstroom MBO-HBO”.

Onderwerp 2 is “teksten lezen en leren”; dit is een van de sterke zaken waar eFaqt studenten mee ondersteunt. Lees effectiever, vat goed samen en herhaal om te leren.

Het onderzoek geeft aan dat teksten lezen en leren een belangrijke studievaardigheid is voor de aansluiting tussen MBO en HBO. Redenen hiervoor zijn o.a.: Hoog leer tempo, lange en abstracte teksten, veel begrippen en informatie in korte tijd, en ander taalgebruik.

Effectief teksten lezen en leren

De vaardigheid om effectief teksten te lezen en te leren is op alle opleidingen van belang. Iedere leerling komt het moment tegen waarop één keer een tekst lezen niet meer voldoende is. Dit kan gebeuren in de eerste klas van het VO of later in de studieloopbaan.
De les “samenvatten” of “studievaardigheden” die de leerling ooit genoten heeft, zit dan niet meer in het geheugen

Begrijpend lezen

Bij eFaqt weten we dat leerlingen vaak direct een boek openslaan op de gevraagde periode. Voor alle studiematerialen werken we vanuit de structuur. De leerling wordt uitgenodigd om eerst overkoepelende vragen over de stof te beantwoorden en de inhoudsopgave te bestuderen.

Traditioneel samenvatten

Onderzoek naar effectieve studiemethodes heeft aangetoond dat een traditionele samenvatting zeker wel effectief kan zijn. De vaardigheid om goed samen te vatten vergt veel oefening, dit maakt het traditionele samenvatten niet efficiënt.

Active retrieval

In eFaqt bouwt de student een samenvatting op o.b.v. flashcards, notities en mindmaps. “Zeg maar samenvatten 2.0”

In de oefenmodule diept de leerling de antwoorden op de vragen en de kernwoorden uit de notities actief op uit zijn geheugen.

Een flashcard is een vraag-antwoordkaart. Op een kant stelt de gebruiker zichzelf een vraag, vervolgens formuleert hij het antwoord en draait de kaart om.
Een notitie is een plat stuk tekst, een kleine traditionele samenvatting. Als effectieve studiemethode worden een of meerdere woorden aangegeven als kernwoorden. Bij het oefenen, worden deze weggelaten en dient de leerling deze actief te beantwoorden.

Bij zowel de flashcard als notities, komt opgaven die fout beantwoord zijn vaker terug dan de juiste antwoorden.

Mindmaps

Een totale andere manier van samenvatten is een mindmap. Een grafisch overzicht dat de samenhang tussen verschillende delen duidelijk weergeeft.
De gebruiker voegt eenvoudig woorden toe, past kleuren aan, voegt afbeeldingen toe, om het een geheel eigen overzicht te maken.

RTTI vragen

Als docent is het eenvoudig om aan een eFaqt toe te voegen. De herhalingsvragen zullen leerlingen zelf vragen maken. De toepassings- en inzichtvragen vergen meer discipline en vaardigheid. Als docent kun je leerlingen eenvoudig uitdagen door deze te creëren en te behandelen in de les.

Zijn studievaardigheden op orde op je opleiding

Wil je meer weten hoe wij je organisatie of je leerlingen kunnen ondersteunen met effectiever leren, laat het ons weten.

Wij danken de convenantpartners voor het openlijk delen van de bevindingen, en wensen hen veel succes met de implementatie.
Welke partners zijn er: Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool, Alfa-college, AOC Terra / OGN, Drenthe College, Friesland College, ROC Friese Poort, Noorderpoort en het Nordwin College.
Het volledige rapport vind je hier.


Christiaan
@christiaan

You may also like...

Join the community with 100.000+ awesome students worldwide, and study smarter today!

Get started