HBO/ WO

Plannen als studievaardigheid van MBO naar HBO

Recent kwam het onderzoek “Generieke studievaardighedenset voor doorstroom MBO-HBO” uit. Dit onderzoek is gehouden in het kader van het convenant succesvolle doorstroom MBO-HBO Noord-Nederland. Geschreven In opdracht van de convenantpartners succesvolle doorstroom MBO-HBO Noord-Nederland.

Het onderzoek omschrijft 10 belangrijke studievaardigheden voor leerlingen die doorstromen van het MBO naar het HBO. Enkele daarvan zijn volgens het onderzoek: plannen en zelfstandig werken, teksten lezen en leren, informatie zoeken, samenwerken en ICT.

Herkenning

Vanzelfsprekend herkennen wij als eFaqt deze knelpunten van leerlingen en studenten. Oprichter Christiaan Henny ervoer enkele van deze als student ook aan den lijve en koos er daarvoor voor om eFaqt op te richten. Met de grote gebruikersbasis binnen eFaqt met leerlingen van VO, MBO, HBO en universiteit en de docenten zien we de noodzaak en kunnen we gelukkig een mooie rol hierin spelen. Graag gaan we in op enkele van deze 10 studievaardigheden en de ervaringen van gebruikers met eFaqt.

Nummer in 1 in het knelpunten overzicht is plannen. Of dit hét belangrijkste onderwerp is, is niet duidelijk geworden. Dat het belangrijk is, staat buiten kijf.

Plannen van studie activiteiten

Wij hebben de indruk dat scholen al enorm veel tijd en aandacht aan planning besteden. Bewustwording en acceptatie van leerlingen bij de geboden planning lijken knelpunten te zijn.

eFaqt an sich is geen planningstool. Samen met de opleiding is het een geweldige oplossing voor dit knelpunt. Zoals de begeleiders van de brede school Academie eerder al omschreven, is het belangrijk voor studenten om te weten hoe het brein werkt. Daarna zullen ze voor zichzelf de juiste stappen zetten. Je gaat namelijk niets veranderen als je het waarom niet weet. Als aan leerlingen de Ebbinghauscurve uitgelegd wordt, begrijpen ze allemaal dat herhalen noodzakelijk is. Dit in tegenstelling tot de frustratie en stress die leerlingen ervaren wanneer ze grote hoeveelheden stof kort voor het proefwerk of tentamen nog proberen te bestuderen.

Kleine delen

Wanneer de leerling, de door de opleiding in goed te verwerken delen aangeboden stof, verwerkt in eFaqt in de vorm van notities, flashcards en mindmaps wordt de onoverzichtelijke hoeveelheid stof eenvoudig te verwerken. Dit doen ze alleen, of samen. Door samenvattingen te creëren in de vorm van notities en flashcards blijft de stof overzichtelijk en goed te verwerken. Ellenlange samenvattingen maken is niet effectief. De mindmap helpt leerlingen het overzicht te behouden.

Actief herhalen

De Ebbinghauscurve leert ons dat we bestudeerde stof moeten herhalen. Na 1 uur, 1 dag, 1 week en verder. Wij helpen leerlingen dit te doen door ze herinneringen te sturen en deze ook te optimaliseren. Tijdens het herhalen lezen leerlingen de flashcards en notities nog eens of ze overhoren zichzelf door de flashcards te beantwoorden of de kernwoorden uit de notities in te vullen.

Snap ik het?

Al heeft de leerling goed geleerd, vaak is er nog dat stress moment, ben ik er klaar voor? Weet ik zeker dat ik het kan? Hiervan kan zelfs de meest gedreven student gedemotiveerd raken. Na het oefenen ziet de leerling eenvoudig hoe ver zijn begrip van de stof is. Wat een gerust gevoel.

Wat kan school doen

Met eFaqt wordt de leerling geholpen om effectief te leren. De school kan hier een zeer grote rol in spelen. Voor de docent is het eenvoudig om een aantal flashcards en notities van leerlingen te herhalen aan het begin van de les. Je helpt leerlingen beter onthouden en maakt het de norm om op deze manier te studeren.

Zijn studievaardigheden op orde op je opleiding? Wil je meer weten hoe wij je organisatie of je leerlingen kunnen ondersteunen met effectiever leren, laat het ons weten.

Lees onze blog over een aantal andere planningstips voor studenten.

Dank

Wij danken de convenantpartners voor het openlijk delen van de bevindingen, en wensen hen veel succes met de implementatie. Welke partners zijn er: Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool, Alfa-college, AOC Terra / OGN, Drenthe College, Friesland College, ROC Friese Poort, Noorderpoort en het Nordwin College. Het volledige rapport vind je hier.


Christiaan
@christiaan

You may also like...

Join the community with 100.000+ awesome students worldwide, and study smarter today!

Get started