Onderwijzers

Op de Brede School Academie Utrecht wordt heel specifiek taalonderwijs gegeven aan leerlingen die in potentie naar minimaal havo zouden moeten kunnen uitstromen, maar gehinderd worden door taalachterstand.
Deze leerlingen maken al een aantal jaren sterke ontwikkelingen door. De groep die nu op het Voortgezet Onderwijs zit krijgt extra aandacht voor studievaardigheden.

Onderzoek

Onderzoek heeft uitgewezen dat het onderwijs dat wij aanbieden heel effectief is: de leerlingen stromen na drie jaar BSA op het juiste niveau uit en scoren zelfs bij de 20% beste lezers van Nederland.
Juist om ook de afstroom te minimaliseren is er een coachingstraject geïnitieerd. Leerlingen worden dan na de BSA vanaf de brugklas tot het moment van doorstromen naar hbo of universiteit gecoacht. Het gaat hier om intrinsiek gemotiveerde leerlingen. Zij hebben op de BSA veel autonomie ervaren en dat heeft bijgedragen aan hun enorme motivatie, liet een promotieonderzoek aan de UvA zien. De coaching bestaat dan ook niet uit het erbij houden van de leerlingen omdat ze niet meer gemotiveerd zouden zijn, maar juist uit het verbeteren van dat waar ze al heel goed in zijn, het verbeteren van eventuele minder goed ontwikkelde vaardigheden, het adviseren en begeleiden van de planning en het delen van kennis. TOPSPORT dus!

Breinkennis

Hiertoe hebben wij ook de breinkennis geïntegreerd. Onderzoek heeft al laten zien dat wanneer leerlingen begrijpen hoe de hersenen werken, zij ook meer gemotiveerd kunnen blijven. We werken met de inzichten over de fixed en growth mindset, we leren hoe de leerlingen moeten leren, hoe maak je samenvattingen en aantekeningen, we werken aan time-management en planning, we hebben ze wegwijs gemaakt in het mindmappen en getraind in het snellezen!

eFaqt voor studievaardigheden

Daarbovenop zijn we kort geleden gestart met het werken met eFaqt. In dit programma worden eigenlijk alle studievaardigheden samengebracht en kunnen ze kennis met elkaar delen. Ook geeft het programma hun pauzes aan, die ze normaliter nogal eens vergeten te nemen. Maar vooral de flashcards zijn essentieel. Het vragen stellen is eigenlijk de belangrijkste studievaardigheid en beste manier om jezelf te overhoren. Deze flitskaarten kun je van anderen gebruiken binnen eFaqt, maar nog beter is het om ze zelf te maken. Dit kan op papier, maar kan ook in dit programma. Het grote voordeel is dat je het kunt bewaren en papieren kaartjes nogal eens kwijtraken.

Ook het kunnen maken van de mindmap in het programma is een meerwaarde. Onze leerlingen kennen de enorme voordelen van de mindmap al: het sluit naadloos aan bij de manier waarop je hersenen werken en deze manier van ordenen en structureren van je informatie leidt tot het wel vijf keer meer leerstof kunnen onthouden. Heel effectief dus en je haalt hogere cijfers!

Ouders en leerlingen

Zowel ouders als onze leerlingen zijn nu enthousiast met eFaqt bezig. Zij voelen zich de eigenaar van hun leerproces doordat alle geleerde effectieve en efficiënte studievaardigheden in dit programma samenvallen, zij zelf kunnen kiezen welke flashcards ze eventueel van anderen gebruiken, zij ook hun studiegenootjes uit de coachgroep kunnen toevoegen en hierdoor hun opgedane kennis met elkaar delen!
Geschreven door:
Ineke Struijk, leerkracht en coach BSA
Yaëlle van de Stolpe, projectleider, leerkracht en coach BSA

Wil je meer weten: mail
Lees ook: hoe werkt eFaqt


Christiaan
@christiaan

You may also like...

Join the community with 100.000+ awesome students worldwide, and study smarter today!

Get started