Onderwijskunde

by
129 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Onderwijskunde

 • 1 Inleiding

 • Wat is Onderwijskunde of Didactiek

  Onderwijskunde of Didactiek is geen statische wetenschap maar constant in Ontwikkeling

 • 2 Voorbereiding

 • Wat is instructie eigenlijk

  Instructie betekent iemand onderwijzen in een bepaalde vaardigheid

 • Waarover moet je als Instructeur altijd beschikken

  Als Rijinstructeur dien je te beschikken over vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, maar ook over didactische en pedagogische kennis en bekwaamheid.

 • Wat zijn de 3 factoren die invloed hebben op het leerproces

  De leraar

  De leerling

  De leerstof

 • Goede Instructie verloopt planmatig

  Welke 3 fasen onderscheiden we in het instructieproces 

  De Planningsfase

  De Interactiefase

  De Evaluatie fase

 • De belangrijkste planningshulpmiddelen voor de opleiding en instructie zijn?

  Het Leerplan

  De Leergang Theorie

  De Leergang Praktijk

  Het Lesplan

 • 2.1 Het Leerplan

 • Wat is een Leerplan?

  Een Leerplan geeft een globale omschrijving van alle facetten van de cursussen die bij een rijschool worden gegeven.

 • Wat staat in een leerplan beschreven?

  Een algemene doelstelling.

  Dat geeft een globale beschrijving wat de leerling aan het einde van de les of cursus moet kennen en kunnen

 • 2.2 De Leergang

 • Wat is een leergang?

  Een leergang bevat een systematische rangschikking van de leerstof voor zowel theorie als praktijklessen, opklimmend in moeilijkheidsgraad over de gehele opleidingsperiode.

 • Hoeveel leergangen reik je uit?

  Twee, één voor de theorie en één voor de praktijk

 • 2.3 Lesplan

 • Wat is een lesplan

  Een lesplan is een schematische beschrijving van één les.

 • 2.4 Een Instructiekaart

 • Hoe wordt een Instructie kaart ook wel genoemd?

   

  Praktijkleergang

 • Wat staat op de Instructie kaart

  De leerlgang, en zowel de administratieve als onderwijskundige gegevens. 

 • Wat kan je gebruiken als hulpmiddel bij het voorbereiden van instructie?

  Het Didactische model

  Een veel gebruikte is de Didactische Analyse

 • Waarvoor dient de didactische analyse?

  Het is een weergave van het onderwijsleerproces

 • Wat wil analyseren zeggen?

  Analyseren wil zeggen ONTLEDEN IN BESTANDDELEN

 • De bestanddelen van het model Didactische Analyse noemen we?

  Componenten of Kernbegrippen

 • Wat zijn de Sleutelvragen van de Didactische Analyse Model

  1. Doelstelling

  2. Beginsituatie

  3. Leerstof

  4. Leeractiviteiten

  5. Didactische Werkvormen

  6. Hulpmiddelen

  7. Evalueren.

  8. ?

   

 • Wat is Doelstelling?

  Wat wil ik met mijn les beginnen

 • Wat is de beginsituatie?

  Waar moet ik mijn les beginnen

 • Wat is de sleutelvraag Leerstof?

  Welke leerstof moet ik overdragen

 • Wat wordt bedoelt met de sleutelvraag Leeractiviteiten?

   

  Welke leeractiviteiten moet ik de leerlingen laten uitvoeren

 • Wat wordt bedoeld met Didactische Werkvorm?

  Op welke manier ga ik de leerstof overbrengen

 • Wat wordt met hulpmiddelen bedoelt in de sleutelvragen

  Welke hulpmiddelen ga ik gebruiken bij het lesgeven.

 • Wat is Evalueren?

  Met welk resultaat heb ik de les gegeven.

 • Wat is intentioneel leren.

  Doelbewust leren b.v. op school

 • Wat is Incidenteel leren

  Toevallig Onopzettelijk leren

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is Onderwijskunde of Didactiek
1
Wat is instructie eigenlijk
1
Waarover moet je als Instructeur altijd beschikken
1
Wat zijn de 3 factoren die invloed hebben op het leerproces
1
Pagina 1 van 33