Samenvatting ondersteunende en activerende begeleiding

-
ISBN-13 9789001822699
297 Flashcards en notities
14 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "ondersteunende en activerende begeleiding". De auteur(s) van het boek is/zijn Anneke van Ormel, Ank van der Wiel. Het ISBN van dit boek is 9789001822699. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - ondersteunende en activerende begeleiding

 • 1.1 wat is ondersteunende en activerende begeleiding?

 • Wat is het begeleiden van de zorgvrager?
  begeleiden is invloed uitoefenen op het functioneren van de zorgvrager zodat;
  • problemen of een terugval van de zorgvrager voorkomen worden
  • bepaalde situaties voor de zorgvrager draaglijk worden
  • de zelfredzaamheid van de zorgvrager vergroot wordt.
 • Wat is ondersteunende begeleiding?
  je biedt begeleiding aan zorgvragers en mantelzorgers bij praktische maatschappelijke sociale en emotionele problemen tijdens de zorgverlening.
  Het is niet gericht op een bepaald verbeterdoel
  empathische houding is vaak genoeg
  vaak een incidenteel probleem
 • Wat is activerende begeleiding?
  is een methodische begeleiding die gericht is op het activeren van een zorgvrager met psychosociale problemen met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren.
  gericht op structurele problemen op praktisch maatschappelijk, emotioneel of psychosociaal gebied
  je geeft sturing aan de oplossing van het probleem. waarbij het initiatief bij jou ligt
 • 1.2 de begeleidende taken van de verpleegkundige

 • welke taken heb je als verpleegkundige bij de begeleiding van zorgvragers?
  • planning
  • voorlichting
  • coördineren
  • begeleiding uitvoeren
  • zelfredzaamheid stimuleren
 • wat is belangrijk in de coördinatie van het begeleidingsproces bij een zorgvrager?
  • afspraken maken over wie de begeleiding (wie doet wat wanneer)
  • de begeleidingsmethodiek en het begeleidingsplan op elkaar afstemmen
  • begeleidingsplan uitvoeren en veranderingen signaleren
  • voorwaarden creëert voor alle betrokkenen om tot een goede begeleiding te komen
  • de intake het ontslag en de overdrachtsprocedure regelt.
 • op welke terreinen begeleidt je de zorgvrager?
  je begeleidt de zorgvrager bij;
  • huishoudelijke taken
  • persoonlijke en verpleegkundige zorg
  • beheer van financiën en de administratie en van persoonlijke eigendommen
  • het vinden en uitvoeren van geschikte activiteiten
  • maatschappelijke problemen
  • sociale problemen
  • gedragsveranderingen
  • emotionele problemen
  • het sociale netwerk
  • opvoedingsondersteuning
 • Wanneer is iemand zelfredzaam?
  wanneer hij geen hulp van anderen nodig heeft on zijn eigen leven zo in te richten zoals hij zelf wil.
 • Welke voorwaarden zijn er bij het stimuleren van de zelfredzaamheid?
  • zorg voor een veilige vertrouwde omgeving
  • laat de zorgvrager zelf op onderzoek uitgaan.
  • je geeft de zorgvrager een eigen verantwoordelijkheid
  • sluit aan bij wat de zorgvrager al kan
  • sluit aan bij de persoonlijke manier van leren
  • geef positieve feedback
  • zorg voor voldoende rustmomenten
 • 1.3 samenwerking met andere disciplines

 • welke andere disciplines kun je tegen komen bij de begeleiding van een zorgvrager?
  • mantelzorgers
  • vrijwilligers
  • PIT verpleegkundige (psychiatrische intensieve thuiszorg)
  • sociaal psychiatrische verpleegkundige
  • diabetes verpleegkundige
  • astma vp
  • arbo vp
  • oncologisch vp
  • aidsconsulent
  • PPG (Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleider)
  • RIBW Regionaal Instituut Beschermd Wonen
  • GGZ medewerkers geestelijke gezondheidszorg
  • arbodienstmedewerkers
  • fysio
  • ergo
  • act beg
  • maatsch werk
  • psychologen
  • pedagogen
  • orthopedagogen
  • psychiaters
  • medisch specialisten
 • 1.4 maatschappelijke ontwikkelingen

 • wat is interculturalisatie?
  veel zorgvragers met een andere culturele achtergrond en taal waar de verpleegkundige mee om moet kunnen gaan.
 • Wat is ketenzorg?
  grenzen tussen intramurale, semimurale en extra murale zorg zullen steeds meer wegvallen. Zorgverleners vormen een netwerk rond de zorgvrager
 • Welke soorten maatschappelijke ontwikkelingen zijn er die betrekking hebben op de zorgverlening?
  vergrijzing
  normalisatie
  individualisering
  toename van ketenzorg
  inetrculturalisatie
 • 1.5 wetgeving

 • welke soorten wettelijk vertegenwoordigers heb je?
  mentor; niet handelingsonbekwaam regelt financiën zelf heeft hulp nodig bij opkomen voor rechten bij verzorging en begeleiding (wet mentorschap)
  bewindvoerder; beheert vermogen geld en goederen als de zorgvrager hier niet toe in staat is. Wordt door de rechter aangesteld
  curator; dan ben je voor de wet onmondig, hebt helemaal geen zeggenschap meer
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is het begeleiden van de zorgvrager?
1
Wat is ondersteunende begeleiding?
1
Wat is activerende begeleiding?
1
welke taken heb je als verpleegkundige bij de begeleiding van zorgvragers?
1
Pagina 1 van 75