Nu zorg Kwalitietszorg

by (2nd)
ISBN-13 9789001822675
130 Flashcards en notities
14 Studenten
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Nu zorg Kwalitietszorg

 • 1 kwaliteitszorg

 • Wat is kwaliteitszorg?
  het geheel aan activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken, te handhaven en te bevorderen
 • Waarom is kwaliteitszorg zo belangrijk?
  • iedere zorgvragen heeft recht op goede zorg
  • door verpleegkundige zorg van goede kwaliteit te leveren bespaar je kosten
 • Welke ontwikkelingen die de zorgvraag en het zorgaanbod van de afgelopen jaren hebben veranderd hebben ervoor gezorgd dat de kwaliteitseisen zijn veranderd?
  • marktwerking
  • kwaliteitswet zorginstellingen
  • bezuinigingen
  • transmuralisering, ontschotting en ketenzorg
  • toegenomen mondigheid van zorgvragers
  • toegenomen aandacht voor vraaggerichte en belevingsgerichte zorg
  • ontwikkelingen in het kader van palliatieve zorg
  • persoonsgebonden budget
  • grotere complexiteit van de zorgvraag door comorbiditeit en langer zelfstandig wonen
 • Wat is de rol van de overheid bij kwaliteitszorg?
  sturende rol;
  • wetten en regels vastleggen
  • tijdig op maatschappelijke veranderingen inspelen
  • luisteren naar belangengroepen en onderzoekscommissies
 • Wat houdt het programma Zichtbare Zorg in?
  verzameld landelijke gegevens over de kwaliteit van zorg in verschillende branches
 • Noem vb van kwaliteitsindicatoren van het programma zichtbare zorg.
  • kwaliteit van leven
  • keuze vrijheid
  • kwaliteit van zorgverleners
  • kwaliteit en effectiviteit van de zorgorganisatie
  • zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid
 • 1.1 Wat is kwaliteitszorg?

 • Wat is kwaliteitszorg?
  het geheel aan activiteiten die nodig zijn om de kwaliteit van de zorgverlening zichtbaar te maken, te handhaven en te bevorderen.
 • Om welke redenen is kwaliteitszorg belangrijk?
  • iedere zorgvrager heeft recht op goede zorg
  • door verpleegkundige zorg van goede kwaliteit te leveren, bespaar je kosten.
 • Welke ontwikkelingen hebben de zorgvraag en het zorgaanbod van de afgelopen jaren beïnvloed, waardoor de kwaliteitseisen zijn veranderd?
  • bezuinigingen
  • transmuralisering, ontschotting en ketenzorg
  • toegenomen mondigheid van de zorgvragers
  • toegenomen aandacht voor belevings- en vraaggerichte zorg vanuit de maatschappij en de zorgorganisatie
  • ontwikkelingen in het kader van de palliatieve zorg
  • zorgverlening in hospices en kleinschalige woonvoorzieningen
  • persoonsgebonden budget
  • grotere complexiteit van de zorgvraag door comorbiditeit en langer zelfstandig wonen
 • Wat is de rol van de overheid in de kwaliteitszorg?
  • sturende rol
  • in wetten en regels vastleggen aan welke eisen de zorg moet voldoen
  • tijdig inspelen op maatschappelijke veranderingen
  • luisteren naar belangengroeperingen en onderzoekscommissies
 • Wat houdt het programma zichtbare zorg in?
  verzameld landelijk gegevens over de kwaliteit van zorg in de verschillende branches
 • Noem voorbeelden van kwaliteitsindicatoren van het programma zichtbare zorg
  • kwaliteit van leven
  • keuzevrijheid
  • kwaliteit van de zorgverleners
  • kwaliteit en effectiviteit van de zorgorganisatie
  • zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid
 • 1.2 drie niveaus van kwaliteitszorg

 • wat is kwaliteitszorg op microniveau?
  de kwaliteit van de zorg in het directe contact met de zorgvrager
 • wat is kwaliteitszorg op macroniveau?
  kwaliteitszorg op landelijk niveau
 • wat is kwaliteitszorg op mesoniveau?
  voorwaarden die de instelling schept om kwaliteit mogelijk te maken.
 • 1.3 werken aan kwaliteit en kwaliteit meten

 • Noem voorbeelden voor het verbeteren van kwaliteit
  • werkprocedures vastleggen in handboeken
  • protocollen ontwikkelen voor vpt handelingen
  • deskundigheid van de verschillende disciplines vergroten door scholing
  • het beleid afstemmen op afdelingsdoelen
  • nauw samenwerken met andere zorgorganisaties
  • nieuwe zorgmethodieken invoeren
  • aandacht besteden aan veiligheid en werkklimaat
  • zorgen voor een goed communicatieklimaat  en voor motivatie van de werknemers
 • Wat is een kwaliteitsnorm?
  een beschrijving van de criteria of eisen waaraan een organisatie en haar diensten moeten voldoen.
 • Wat is de International organisation for standardisation (ISO)
  een organisatie die kwaliteitsnormen ontwikkelt
 • Wat is een kwaliteitskeurmerk?
  een keurmerk dat een bedrijf of product kan krijgen als het aan een bepaalde criteria van de vastgestelde de norm voldoet.
 • Wat is een kwaliteitssysteem in de gezondheidszorg?
  omvat de organisatorische structuur, de verantwoordelijkheden , de procedures en voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van kwaliteitszorg 
 • Wat is het doel van een kwaliteitssysteem?
  te verzekeren dat een product of dienst aan de gestelde regels voldoet.
 • welke aspecten krijgen aandacht bij een klantgerichte benadering?
  • doeltreffendheid
  • doelmatigheid
  • wensen ten aanzien van bejegening
  • informatieoverdracht
  • toegankelijkheid
  • entourage
  • enz...
 • Wat zijn NEN-ISO-certificaat voorwaarden?
  • het kwaliteitssysteem moet volledig en correct beschreven zijn in het kwaliteitshandboek
  • het kwaliteitssysteem moet bij de medewerkers bekend zijn
  • medewerkers moeten zich houden aan de beschrijvingen
 • Wat is de raad voor accreditatie?
  een overheidsinstantie die keurmerken verstrekt
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is kwaliteitszorg?
2
Om welke redenen is kwaliteitszorg belangrijk?
2
Welke ontwikkelingen hebben de zorgvraag en het zorgaanbod van de afgelopen jaren beïnvloed, waardoor de kwaliteitseisen zijn veranderd?
2
Wat is de rol van de overheid in de kwaliteitszorg?
2
Pagina 1 van 33