Nima Business Marketing

by (2014)
205 Flashcards en notities
2 Studenten

Studeer slimmer met eFaqt samenvattingen

 • Beschikbaar voor computer, tablet, telefoon en op papier
 • Vragen met antwoorden over de leerstof
 • Ongelimiteerde toegang tot 300.000 online samenvattingen
 • Tools voor slim studeren & timers voor betere resultaten

Bekijk deze samenvatting

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Nima Business Marketing

 • 1 Strategische positie

 • Het Ashridge model is een instrument om een nieuwe missie te formuleren en de bestaande te beoordelen. Uit welke 4 dimensies bestaat een goede missie?
  Doel: waartoe is de onderneming op aarde
  Waarden: Overtuigingen en morele principes achter de cultuur van een bedrijf
  Gedragsnormen: Vertaling van doel en strategie naar beleid en richtlijnen voor dagelijks gedrag
  Strategie: De wegwaarlangs het doe bereikt moet worden
 • Waarom is een visie nodig?
  Om ergens naar toe te werken. 'de droom van de ondernemer'
 • Wat leg je vast in je missie?
  Waarom je als organisatie bestaat
 • Wat is de mission statement?
  Deze vat de missie vaak in 1 zin samen en wordt intern gebruikt om een bepaalde onderneminscultuur te creeeren en extern een corporate Identity neer te zetten.
 • Wat is de Corporate Identity?
  Dit is wat het bedrijf graag wil uitstralen
 • Wat is Corporate Image?
  Dit is het image van het bedrijf
 • Met het model van Abel kan je je werkterrein afbakenen. Uit welke variabele bestaat het model en betekent de business scope/definition?
  Het model bestaat uit:
  P: wat biedt je je klant
  M: welke markten / groepen zijn er
  T: Hoe vul je de behoefte in

  De business scope is de totale bereik van je activiteiten, binnen het potentiele werkterrein (business definition).
 • Wat bedoelen we met shared values?
  De normen en waarden van het bedrijf
 • Wat is het hoofddoel van het strategisch plan?
  Dat is de continuiteit van de organisatie op de lange termijn
 • Wat is Contingency planning?
  Hierbij worden verschillende scenario's uitgewerkt voor toekomstige situaties.
 • Waar staat de afkorting PMC voor en wat betekent het?
  Het stat voor Product Markt Combinatie en is gelijk aan PMT. Het betekent dat je voor verschillende markten andere producten kan aanbieden.
 • Wat is een kerncompetentie?
  Kerncompetentie zijn specifieke vaardigheden of kennis, technische en managementsystemen, die fundamenteel kenmerkend zijn voor de organisatie. Een collectief leerproces dat kan resulteren in een concurrentievoordeel. 
 • Hamel en Prahalad hebben 3 eisen geformuleerd waar een kerncompetentie aan moet voldoen. Welke zijn dit?
  - het moet van belangrijke waarde zijn voor de afnemer, die als zodanig wordt waargenomen
  - het moet uniek en onderscheidend en moeilijk imiteerbaar zijn t.o.v. de concurrent

  - het moet schaalbaar zijn, uitbreiden, toegang tot nieuwe markten
 • Wat is duurzaam concurrentievoordeel?
  Als je voordoet aan de 2 eisen: 
  - het moet van belangrijke waarde zijn voor de afnemer, die als zodanig wordt waargenomen
  - het moet uniek en onderscheidend en moeilijk imiteerbaar zijn t.o.v. de concurrent

  Dhr. Rustenberg benoemt dat Exclusieve technologie duurzaam concurrentievoordeel oplevert
 • De randvoorwaarden om uberhaupt succesvol te kunnen zijn worden omschreven door de kritische succes factoren. Welke 2 vormen onderscheiden we?
  De hygienische en visionaire. De eerste heeft te maken met doorlooptijden, service en kwaliteit. De 2e is niet snel te kwantificeren zoals flexibiliteit personeel, proactieve werkinstelling.

  Bij ieder punt kan je prestatie-indicatoren bepalen (de norm en concrete doelstelling). 
 • welke 3 demensies is MVO onder te verdelen?
  - de normen en waarden 
  - maatschappelijke verantwoordelijkheid
  - de maatschappelijke betrokkenheid
 • 2 Externe analyse

 • Wat is het verschil tussen concrete en abstracte markt?
  Concreet betekent: fysieke plaats waar aanbieders en afnemers elkaar ontmoeten. 
  Abstract: het geheel van betrekkingen tussen vragers en aanbieders van een bepaald product die in ruilacties kunnen resulteren
 • Wat is het verschil tussen hetrogene en homogene oligopolie?
  Beide hebben te maken met beperkt aantal aanbieders. Het verschil zit in de producten. Als mensen het ervaren als het zelfde is het homogeen is er in de beleving is anders dan is het hetrogeen. Prijsvorming ligt gevoelig
 • Wat is monopolitische concurrentie?
  Deze markt wordt gekenmerkt door veel aanbieders en goederen die in de ogen van de afnemers hetrogeen zijn. Prijs is belangrijk. Is het product homogeen wordt het gezien als volledige mededinging. Hier is prijs onbelangrijk.
 • Wat zijn de primaire, secundaire en selectieve vraag?
  Dit is de vraag naar een bepaald productsoort. De secundaire vraag is de vraag naar een bepaald product of merk en de selectieve vraag is de secundaire vraag als % van de primaire vraag (ook wel marktaandeel).
 • Wat betekent penetratiegraad en bezettingsgraad?
  Voor niet-duurzame goederen: de verhouding van het actuele aantal gebruikers en potentiele gebruikers. We spreken van bezettingsraad in geval van duurzame goederen. Bij een cumulatieve bezettingsgraad tel je alle gebruikers op die het product ooit gekocht heeft sinds de introductie.
 • Waarvoor wordt het PLC concept voornamelijk gebruikt?
  In de juiste tijd de juiste marketingstrategie in te zetten en enigzins de afzetontwikkeling te bepalen. Het wordt ook gebruikt voor de interne analyse. Je kijkt dan waar al je producten in de lifecycle zit. Normaal moet de portfolio verdeeld zijn over de PLC.
 • Welke vormen van concurrentie heb je?
  Behoefte concurrentie: 1 bedrijf heeft verschillende behoeftes en moet hier tussen kiezen
  Generieke concurrentie: 1 behoefte maar verschillende technieken/productsoorten
  Productvormconcurrentie:concurrentie tussen aanbieders van eenzelfde soort producten met verschillende verschijningsvormen. Voorbeeld: computer vs laptop of verschillende frisdranken.
  Merkconcurrentie: concurrentie tussen verschillende merken
 • Uit welke onderdelen bestaat het model van Porter?
  1. De rivaliteit onder de bestaande concurrenten: hoe groot is de C4 (marktaandeel van 70% of groter)
  2. De onderhandelingsmacht van de leveranciers
  3. De onderhandelingsmacht van de afnemers
  4. De dreiging van potentiele toetreders (welke toe en uittredingsbarrieres zijn er?)
  5. De dreiging van substitutie
 • Welke onderdelen op meso niveau moet je rekening mee houden in je externe analyse?
  - toeleveranciers
  - intermedairs
  - concurrenten
  - afnemers
  - publiek- en belangengroepen
 • Welke onderdelen op macro niveau moet je rekening mee houden in je externe analyse?
  Demografische factoren
  Ecologische factoren
  Socio-culturele omgeving
  Technologische ontwikkelingen
  Economische ontwikkelingen (inkomen, conjunctuur)
  Politiek-juridische ontwikkelingen
 • Welke wettelijke beperkingen moet je rekening mee houden?
  - Wet productaansprakelijkheid: is er sprake van een mankement en is het product niet veilig kan producent, importeur en leverancier aansprakelijk gesteld worden. De klant moet bewijzen.
  - Mededingingswet: afspraken tussen bedrijven (kartelvorming). Hierbij kan er sprake zijn van horizontale kartel: bedrijven op het zelfde niveau en verticale kartelvorming: bedrijven uit 1 kolom maken afspraken.
  - Prijzenwet:geldt als maximum prijs voor bepaalde producten en diensten
  - Misleidende reclame: het moet duidelijke om openbare commerciele reclame zijn voor producten en diensten (telefoon en brief horen hier niet bij)
  - Vergelijkende reclame: 
  - Wet op kansspelen
  - Wetgeving internet en email
  - Colportagewet: indien de transactie min. 34,50 bedraagt heb je 8 dagen bedenktijd en schriftelijk moet eea zijn vastgelegd
  - winkeltijdenwet: die bepaalt hoelang de winkel open mag zijn
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Het Ashridge model is een instrument om een nieuwe missie te formuleren en de bestaande te beoordelen. Uit welke 4 dimensies bestaat een goede missie?
2
Waarom is een visie nodig?
2
Wat leg je vast in je missie?
2
Wat is de mission statement?
2
Pagina 1 van 52