Nieuws

De overheid heeft plannen om studiefraude keihard aan te pakken. Ze gaan goed hun best doen. Onaangekondigd komen ze ouderlijke woningen van studenten binnen. De politie gaat in elke kast uitpluizen of er persoonlijke spullen van studerende kinderen liggen. Daarnaast tellen de Dienst Uitvoering Onderwijs en sociale rechercheurs van gemeenten het aantal kamers en houden ze buurtonderzoeken om bewijsmateriaal te verzamelen.

Dit alles om te controleren of studenten die een uitwonendenbeurs ontvangen, ook daadwerkelijk uitwonend zijn. De studiefinancering voor uitwonende studenten is meer dan twee keer zo hoog als voor thuiswonende studenten.

Studenten die de uitwonendenbeurs ontvangen, maar ondertussen lekker thuiswonen zijn lang niet jarig. Naast het terugbetalen van de studiefinanciering, krijgen ze vanaf dit jaar een forse boete die kan oplopen tot vele duizenden euro’s. Dat is het gevolg van de aanpassing van de Wet studiefinanciering die per ingang van 1 januari 2012 van kracht is.


Christiaan
@christiaan

You may also like...

Join the community with 100.000+ awesome students worldwide, and study smarter today!

Get started