Nieuws

Voordat je met eFaqt gaat studeren krijg je de mogelijkheid tot het testen van je persoonlijke leerstijl. Dit is niet alleen leuk om te weten, maar dit kan ook je slagingskansen nog meer verhogen. Als je weet of je bijvoorbeeld een dromer, denker of een doener bent, kan je je studiegedrag daar op aanpassen om nog effectiever stof tot je te nemen.

 

Leerstijlen in de klas
We vroegen ons af of het niet mogelijk is om niet alleen zelf iets te kunnen doen met de kennis van je leerstijl, maar of deze kennis niet veel breder toegepast kan worden? Stel je voor dat je niet in een klas komt met mensen die op jouw ‘niveau’ zitten, maar met mensen die dezelfde leerstijl hebben als jij. Hoe zou het zijn als er dan een leraar voor de klas staat die jouw gedrag begrijpt, omdat ook hij dezelfde leerstijl heeft? Er zijn steeds meer mensen die zich afvragen of het onderwijs niet veel meer zou moeten doen met het toepassen van leerstijlen in de lessen.

Eiland voor de doeners
In Zweden en Manchester lijkt de eerste stap gezet te zijn. Hyper Island heet de school waar je geen les krijgt, maar leert door te doen. Nu zijn er wellicht een aantal ‘doeners’ onder de lezers van dit artikel wiens handjes de lucht in gaan bij het lezen van dit bericht. Deze manier van leren lijkt namelijk erg geschikt voor mensen met deze leerstijl! Of dit ook de achterliggende gedachte van Hyper Island is wordt niet duidelijk, het idee van de oprichter was in ieder geval om bepaalde manieren van denken die in het normale onderwijs worden aangeleerd uit te sluiten.

 


Christiaan
@christiaan

You may also like...

Join the community with 100.000+ awesome students worldwide, and study smarter today!

Get started