New Age of Sustainable Capitalism Business Models to Drive Growth and Social Change (Collection), ePub, The

by (2013)
ISBN-10 0133445526 ISBN-13 9780133445527
0 Flashcards en notities
0 Studenten
  • Deze samenvatting: GRATIS
  • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
  • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
  • Een unieke studietool: GRATIS
  • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS
Ben de eerste die aantekeningen maakt
Start jouw gratis maand