moresprudentie

by
111 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - moresprudentie

 • 1 moresprudentie

 • Wat is Ethiek:
  een onderscheiding tussen verantwoord en onverantwoord
 • wat is een humaniteitskarakter?
  menselijk
 • wat is filosofie?
  liefde hebben voor vragen en nadenken
 • wat is Moraal:
  de handelingen en gedragingen die je een maatschappelijke context al correct en wenselijk worden gezien
 • wat zijn normen:
  gedragsregels
 • wat zijn waarden:
  wat je graag wil je principes
 • wat zijn deugden:
  wie je bent, hoe je bent en wat je laat zien
 • Wat is normatieve professionaliteit
  veronderstelt dat we in staat zijn moreel relevante situaties te herkennen en ervan te leren
 • Welke 3 morele keuze hebben we
  1. methodische
  2.empirische
  3. ethisch
 • wat is een methodische keuze:
  welke methodiek is hier het beste?
 • wat is een empirische keuze:
  hoe valt de beslissing feitelijk uit
 • wat is ethisch:
  welke morele normen en waarden spelen in deze kwestie een rol
 • wat is moresprudentie:
  het vaststellen van de uitkomsten van discussie en zich voortdurend verversen en aangroeiendbestand
 • wat is het 3 werelden model:
  1. cognitief perspectief
  2. subjectief perspectief
  3. normatief perspectief
 • wat is cognitief perspectief:
  jij bent de observator en je beschrijft feitelijk de waarheid
 • wat is een subjectief perspectief
  hoe beleef je het, wat is je emoties en beleving
 • wat is een normatief perspectief
  welke waarden, normen en oordelen spelen mee
 • wat is socialisatie:
  is het hele proces waarin de mens leert omgaan met zichzelf en anderen. het overnemen van eigen maken van gedragsregels.
 • wat is cultuur:
  is een samenhangend geheel van gewoontes, rituelen, symbolen, waarden en normen die alle leden van de groep delen.
 • moreel subjectivisme:
  gaat uit vanuit de uitspraak "mijn gevoel zegt dat
 • wat is moralisme:
  ontstaat als het morele domein het cognitieve domein gaat verdringen. feiten worden de wil van de mens
 • wat zegt Kohlberg:
  normen en waarden maken we ons eigen in onze socialisatie en ze nemen de vorm aan van ons geweten
 • Wat is de preconvetionele fase:
  Straf en belonen staat centraal. voor wat hoort wat
 • wat is de conventionele fase:
  de groep staat centraal. iedereen doet het
 • wat is de post conventionele fase:
  keuze van eigen waarden
 • wat is een moreel dilemma:
  als je moet kiezen tussen 2 handelingsalternatieven die beide passen bij jou waarden
 • wat is een moreel probleem:
  als we het besef hebben dat we mogelijkheden hebben en er ook sprake is van een morele waarden
 • noem 4 morele kwesties: ( zonder handelingsdruk)
  1. individuele rechten en welzijn van de cliënt
  2. algemeen welzijn van de samenleving
  3. gelijkheid, diversiteit en onderdrukking
  4. beroepsrol
 • welke 3 vergissingen hebben we:
  1. emotivisme
  2.naturalisme
  3. moralisme 
 • wat is emotivisme:
  positief en negatieve gevoelens worden een standpunt
 • wat is naturalisme:
  kwesties worden hier teruggebracht tot wetenschappelijk inzeten en ingrepen
 • wat is restaurante:
  er verandert niks, je doet zoals je altijd doet
 • wat is relatisme:
  het dilemma wordt verwaarloosd
 • wat is plichtethiek ( deontologie)
  de mate waarin de handeling overeenstemt met een bepaalde wet, protocol of regel
 • wat is theonomie:
  wordt een regel beschouwd als gebod van god
 • wat is autonomie:
  de mens stel zichzelf een wet op basis van redelijkheid in handelen niet alleen volgens de regel maar ook omdat hij het zelf wil
 • wat is gevolgethiek(utilisme)
  gevolgen van het handelen bekijken en beoordelen. 
 • wat is een hedonistisch calcus:
  de mate waarin geluk en genot wordt bepaalt. d.m.v intensiteit, duur, de mate van zekerheid, het aantal mensen
 • wat is een genotprincipe:
  genot en pijn worden los gezien
 • wat is negatieve verantwoordelijkheid
  achteraf de verantwoordelijkheid krijgen over de gebeurtenis
 • wat is de deugdethiek:
  wie wil je zijn, welke karaktereigenschappen zijn goed en wat is het goede leven. hier gaat het om de uitzondering en de waarden
 • wat zijn morele normen:
  leefwerelde verbonden normen
 • wat zijn rechtsnormen:
  normen die voor iedereen gelden
 • wat is de dialoogethiek:
  komt voort uit de plichtethiek een discussie waarover normen moeten voldoen.
 • wat is de participatie eis:
  toegankelijk voor iedereen
 • wat is de symmetrie eis:
  machtsvrij
 • wat is de breedte eis:
  open dialoog, onderwerp
 • wat is de kwaliteit eis:
  de kwaliteit van de argumenten
 • Wat is de f-cultuur
  de ik cultuur
 • wat is de G-cultuur
  de wij- cultuur
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is Ethiek:
2
wat is een humaniteitskarakter?
2
wat is filosofie?
2
wat is Moraal:
2
Pagina 1 van 28