Military readiness DOD needs to identify and address gaps and potential risks in program strategies and funding priorities for selected equipment : report to congressional committees.

by
ISBN-10 1428933697 ISBN-13 9781428933699
0 Flashcards en notities
0 Studenten
  • Deze samenvatting: GRATIS
  • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
  • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
  • Een unieke studietool: GRATIS
  • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS
Ben de eerste die aantekeningen maakt
Start jouw gratis maand