Samenvatting Mensen, arbeid en organisatie een oriëntatie in de arbeids- en organisatiepsychologie

-
ISBN-10 9059316312 ISBN-13 9789059316317
904 Flashcards en notities
29 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Mensen, arbeid en organisatie een oriëntatie in de arbeids- en organisatiepsychologie". De auteur(s) van het boek is/zijn Hermanus Oeds Steensma Laurens Antoon Horn. Het ISBN van dit boek is 9789059316317 of 9059316312. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Mensen, arbeid en organisatie een oriëntatie in de arbeids- en organisatiepsychologie

 • 1 Mensen, arbeid en organisaties

 • Wat betekent arbeidspsychologie?

  De verhouding tussen arbeidstaken en werknemer

 • Wat betekent organisatiepsychologie?

  Kijkt naar de processen in organisatie en taakverdeling


 • Wat is de kern van de Leidse Octaeder? En uit welke 6 hoekpunten bestaat dit? (DSSTOM)
  De organisatie is een open systeem met een uitwisselingsrelatie met de omgeving. Dus veranderingen in het ene cluster heeft invloed op het andere cluster. Er zijn 6 hoekpunten (uitgebeeld als een gespiegelde piramide) die invloed hebben op de organisatie.
  1. Doelen van de organisatie: reden van het bestaan van de organisatie. Doelen geven richting aan het beleid. 
  2. Strategie:
  ontstaat door de uitwerking van de doelen, hoe denkt met de doelen te bereiken door inzet van middelen, mensen, technologie rekening houdend met de omgeving. 
  3. Structuur:
  interne verdeling van de organisatie naar afdelingen, units, taakgroepen.
  4. Technologie:
  alle middelen, productiemiddelen zoals machines, computer en informatiesystemen.
  5. Organisatiecultuur:
  opvattingen, overtuigingen, gewoontes in denken en doen, gedachten over wat belangrijk is.
  6. Mensen:
  moeten beschikken over de nodige vaardigheden en kennis.

  Dit alles vind plaats in een omgeving!
 • Wat betekent personeelspsychologie?

  Het individu staat centraal


 • Er zijn twee type modellen die de relatie tussen mens-arbeid-organisatie wil bekijken. Welke twee?
 • Waarvoor wordt de Macht/Dynamiek matrix gebruikt?
  Deze wordt gebruikt om in kaart te brengen wat belanghebbende groepen zijn binnen een organisatie oftewel wat ze keyplayers zijn. Het is van belang dit te weten om te bepalen of de strategie die een bedrijf wil gaan doorvoeren aansluit bij deze keyplayers.
 • Wat is de kern van de Leidse Octaeder?
 • Wat houdt personeelspsychologie in?
 • Wat is de kern van de EFQM-INK-Managementmodel? En uit welke fases bestaat het model?
  Wanneer organisaties een ontwikkelingsproces volgen kunnen ze streven naar constante aandacht voor verbetering en betere prestaties, zorgen voor het hoogst mogelijk niveau van kwaliteit.  Door het toepassen van het model moet er gezorgd worden voor financiële winst voor de organisatie, tevreden en gemotiveerd personeel, positieve effecten voor de samenleving. 

  Fases van permanente verbetering:
  - Productkwaliteit
  - Proceskwaliteit
  - Systeemkwaliteit
  - Kern/ketenkwaliteit
  (klantwensen, bijdrage leveranciers)
  - Totale zorg voor kwaliteit
 • Wat is de kern van de Stakeholder/partijenmodel?
 • Wat houdt organisatiepsychologie in?
  Organisatiepsychologie kijkt naar de processen van de organisatie, de samenwerking, de taakverdeling over de afdeling, leiderschapsvraagstukken, medezeggenschapsstructuren, besluitvorming, conflicten en verandering. 
 • Welke stappen zet de macht/dynamiek matrix?
 • Wat houdt arbeidspsychologie in?
  De verhouding tussen arbeidstaken en de werknemer en diens taken. Hoe verhouden de kenmerken van de arbeid zich tot de kenmerken van de persoon die deze uitvoert. 
 • Waar kijkt de arbeidspsychologie naar?
  De verhouding tussen arbeidstaken en werknemer.
 • Wat is de kern van de EFQM-INK-Managementmodel?
 • Wat is stakeholdersmanagement?
  De organisatie analyseert wie de belangrijkste belanghebbenden zijn, welke behoeften en wensen die hebben, hoeveel macht en beïnvloedingsmogelijkheden ze  bezitten en hoe de organisatie daar het best mee om kan gaan.
 • Waar kijkt de organisatiepsychologie naar?
  Kijkt naar de processen in organisatie en samenwerking, taakverdeling over afdelingen enz.
 • Welke stappen zet de macht/dynamiek matrix?
  - Weinig macht, lage dynamiek = minder problemen
  - Weinig macht, hoge dynamiek = onvoorspelbaar, maar hanteerbaar
  - Veel macht, lage dynamiek = machtig, maar voorspelbaar
  - Veel macht, hoge dynamiek = grootste gevaar
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Er zijn twee type modellen die de relatie tussen mens-arbeid-organisatie wil bekijken. Welke twee?
19
Wat is de kern van de Stakeholder/partijenmodel?
19
Wat betekent projectie?
18
Wat betekent 'interne locus of control'?
18
Pagina 1 van 150