Mensen, arbeid en organisatie een oriëntatie in de arbeids- en organisatiepsychologie

by (2011)
ISBN-10 9059316312 ISBN-13 9789059316317
410 Flashcards en notities
20 Studenten

Studeer slimmer met eFaqt samenvattingen

 • Beschikbaar voor computer, tablet, telefoon en op papier
 • Vragen met antwoorden over de leerstof
 • Ongelimiteerde toegang tot 300.000 online samenvattingen
 • Tools voor slim studeren & timers voor betere resultaten

Bekijk deze samenvatting

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Mensen, arbeid en organisatie een oriëntatie in de arbeids- en organisatiepsychologie

 • 1 Mensen, arbeid en organisaties

 • Wat betekent arbeidspsychologie?

  De verhouding tussen arbeidstaken en werknemer

 • Wat betekent organisatiepsychologie?

  Kijkt naar de processen in organisatie en taakverdeling


 • Wat betekent personeelspsychologie?

  Het individu staat centraal


 • Er zijn twee type modellen die de relatie tussen mens-arbeid-organisatie wil bekijken. Welke twee?
  - Leidse Octaeder
  - Stakeholder/partijenmodel
 • Wat is de kern van de Leidse Octaeder?
 • Wat houdt personeelspsychologie in?
  Dit principe neemt de individuele persoon als vertrekpunt, de werknemer wordt beschouwd als een menselijke hulpbron. Het gaat erom om  de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen (competentiemanagement). 
 • Wat is de kern van de Stakeholder/partijenmodel?
  Stakeholders zijn belanghebbende bij organisaties. Via de stakeholderanalyse worden ze in kaart gebracht, dit wordt de macht/dynamiek matrix genoemd.
  Partijenmodel is dat de organisatie wordt gezien als verzameling van deelgroeperingen met hun belangen. Die kunnen sterk afwijken van andere groepen.
 • Wat houdt organisatiepsychologie in?
  Organisatiepsychologie kijkt naar de processen van de organisatie, de samenwerking, de taakverdeling over de afdeling, leiderschapsvraagstukken, medezeggenschapsstructuren, besluitvorming, conflicten en verandering. 
 • Welke stappen zet de macht/dynamiek matrix?
  - Weinig macht, lage dynamiek = minder problemen
  - Weinig macht, hoge dynamiek = onvoorspelbaar, maar hanteerbaar
  - Veel macht, lage dynamiek = machtig, maar voorspelbaar
  - Veel macht, hoge dynamiek = grootste gevaar
 • Wat houdt arbeidspsychologie in?
  De verhouding tussen arbeidstaken en de werknemer en diens taken. Hoe verhouden de kenmerken van de arbeid zich tot de kenmerken van de persoon die deze uitvoert. 
 • Wat is de kern van de EFQM-INK-Managementmodel?
 • Wat is stakeholdersmanagement?
  De organisatie analyseert wie de belangrijkste belanghebbenden zijn, welke behoeften en wensen die hebben, hoeveel macht en beïnvloedingsmogelijkheden ze  bezitten en hoe de organisatie daar het best mee om kan gaan.
 • Welke stappen zet de macht/dynamiek matrix?
  - Weinig macht, lage dynamiek = minder problemen
  - Weinig macht, hoge dynamiek = onvoorspelbaar, maar hanteerbaar
  - Veel macht, lage dynamiek = machtig, maar voorspelbaar
  - Veel macht, hoge dynamiek = grootste gevaar
 • 2 Van vóór onze tijd, maar niet onbelangrijk

 • Er wordt nagedacht over werk en organisatie. Er zijn een aantal stromingen ontstaan naast de ontwikkeling van de test- en selectiepsychologie. Welke stromingen kijken hoe het werk het beste georganiseerd kan worden? (3)
 • Welke twee problemen waren er in het bedrijfslevens bij 'Scientific Management'?
  - Je moest tegen lage kosten steeds meer produceren, maar hoe?
  - Hoe kun je mensen en machines zo efficiënt mogelijk gebruiken?
 • Hoe heet het pakket van activiteiten en maatregelen en het bijbehorende accent op de mens in de werknemer?
  Dit heet de Human Relations benadering.
 • Taylor dacht antwoord te hebben op de twee problemen. Hij had een bepaalde aanpak waarbij efficiëntie voorop stond. Wat was hiervan de kern?
  Volgens Taylor lag de kern van het probleem bij twee punten.
  1. Hoe kan worden vastgesteld wat een arbeider kan presteren?
  2. Hoe worden we gemotiveerd om die prestatie ook te leveren?
 • Welke aanpak hanteerde Taylor? (5)
 • Een goede afstemming tussen kenmerken van de arbeidstaak en kenmerken van de medewerkers kun je bereiken door?
  - Taakroulatie (afwisseling)
  - Taakverbreding (verlengen van werkcyclus)
  - Taakverrijking (werkzaamheden toevoegen)
  - Teamvorming (werk gedaan in zelfstandige groepen)
 • Wat was de invloed van Branders op het Scientific Management?
  Zijn ideeën leiden tot een grote sprong in productiviteit en zijn lange tijd maatgevend geweest voor de organisatie van werk.
 • Wat doet de Human-Relations?
 • Wat betekent het harmoniemodel?
  De belangen van mensen en organisatie zijn niet in conflict, maar lopen parallel.
 • Wat is de belangrijkste invloed geweest van de Hawtornestudies?
  Het  besef dat de mens niet alleen gestuurd werd door financiële belangen, maar ook door emoties en contacten met anderen binnen en buiten de werkplaats.
 • Wat deden de Hawtorne onderzoeken?
 • Het systeem van Taylor liep in de jaren 50/60 vast. Hoe kwam dat?
 • Welke aanpak hanteerde Taylor?
 • Een goede relatie tussen kenmerken van de arbeidstaak en kenmerken van de medewerkers kun je bereiken door?
  - Taakroulatie (afwisseling)
  - Taakverbreding (verlengen van werkcyclus)
  - Taakverrijking (werkzaamheden toevoegen)
  - Teamvorming (werk gedaan in zelfstandige groepen)
 • Taylor dacht antwoord te hebben op de twee vragen waarmee de in productiviteit zou kunnen worden opgelost. Wat waren deze vragen?
  1. Hoe kan worden vastgesteld wat een arbeider kan presteren?
  2. Hoe kon de arbeider gemotiveerd worden om die prestatie ook te leveren?
 • Wat is de kern van 'het nieuwe denken'?
  Overeenstemming tussen kenmerken van de arbeidstaak en kenmerken van de medewerker. Als daar iets aan hapert, dan ontstaan er verminderde gevoelens van welzijn bij de medewerker.
 • Wat houdt Scientific Management in?
  Een wetenschappelijke benadering van werk en organisatie.
 • Wat is het Hawtorne effect
  Dat mensen beter gaan presteren als ze onderzocht worden voor een experimenteel project.
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Er wordt nagedacht over werk en organisatie. Er zijn een aantal stromingen ontstaan naast de ontwikkeling van de test- en selectiepsychologie. Welke stromingen kijken hoe het werk het beste georganiseerd kan worden? (3)
14
Wat betekent het harmoniemodel?
14
Er zijn twee type modellen die de relatie tussen mens-arbeid-organisatie wil bekijken. Welke twee?
14
Wat is de kern van de Leidse Octaeder?
14
Pagina 1 van 103