Medische Kennis 1.2a Class notes

by
189 Flashcards en notities
1 Studenten

Studeer slimmer met eFaqt samenvattingen

 • Beschikbaar voor computer, tablet, telefoon en op papier
 • Vragen met antwoorden over de leerstof
 • Ongelimiteerde toegang tot 300.000 online samenvattingen
 • Tools voor slim studeren & timers voor betere resultaten

Bekijk deze samenvatting

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Medische Kennis 1.2a Class notes

 • 1393714800 MK 1.2a

 • De rechter ventrikel ontvangt bloed door het openen van de..?
  Tricuspidaliskleppen
 • De vena pulmonalis brengt..
  Zuurstofrijk bloed naar het linker atrium
 • Uit hoeveel kleppen bestaat de tricuspidalisklep?
  3
 • De bundel van His in het hart loopt van..
  AV-knoop naar de rechter en linker bundeltakken
 • De P-top in he ECG hangt samen met..?
  contractie atria
 • Een kleine polsdruk wijst op een..
  Klein verschil tussen systolische en diastolische bloeddruk
 • Er wordt bij een volwassene van een bradycardie gesproken bij een hartslag van minder dan..?
  60 per minuut
 • De vena iliaca voert bloed af vanuit..?
  Been
 • Hoe hoog is bij een gezonde persoon de diastolische bloeddruk?
  2/3 van de systolische druk
 • Hoe zijn de drukverhoudingen in de bloedvaten aan de arteriële kant van een capillair vaatbed?
  Hydrostatische druk is hoger dan de osmotische druk
 • Wat is de oorzaak van primaire (essentiële) hypertensie?
  Idiopathisch
 • Welk orgaan bevat GEEN lymfatisch weefsel?
  De milt
 • Varices ontstaan door insufficiëntie van..?
  Venen
 • Welk onderzoek bij angina pectoris geeft de meeste informatie?
  Angiografie(vloeistof)
 • Welke behandeling wordt toegepast na een hartinfarct?
  Antistolling
 • Wat komt NIET voor bij links decompensatie met backward failure?
  Ascites(waterbuik)
 • Astama cardiale komt voor bij?
  Links decompensatie met backward failure
 • Wat is de oorzaak van decompensatie cordis?
  Overvulling
 • Zuurstofarm bloed komt bij een normale circulatie voor in..?
  Arteria pulmonalis
 • Het HMV wordt beïnvloed door..?
  Slagvolume, hartfrequentie, preload en afterload
 • Een grote longembolie kan leiden tot.?

  a. Anafylactische shock
  b. Cardiogene shock
  c. Obstructieve shock

  Obstructieve shock
 • Bij shock wordt dopamine gebruikt voor..

  a. Herstel vaatverwijding
  b. Herstel pompfunctie hart
  c. Herstel hartfrequentie hart

  Herstel pompfunctie hart
 • Noradrenaline wordt bij septische shock gebruikt om..

  a. De afterload te verbeteren
  b. De preload te verbeteren
  c. De hartfrequentie verbeteren

  De afterload te verbeteren
 • Welk van de volgende eiwitten zitten er in bloedplasma?

  a. Fibrinogeen
  b. Pepsinogeen
  c. Trypsinogeen

  Fibrinogeen
 • Wat is de functie van leucocyten?

  a. Betrokken bij bloedstolling
  b. Betrokken bij de primaire hemostase
  c. Betrokken bij de afweer

  Betrokken bij de afweer
 • Fibrinogeen word omgezet in..?
  Fibrine, het eindproduct van bloedstolling
 • Welke stoffen zijn nodig bij de propvorming in het stollingsmechanisme?
  - trombocyten(bloedplaatjes)
  - collageendraden(bindweefsel)
  - antihemofilie(eiwit)
 • Noem voorbeelden van inwendige bloedingen?
  - in thoraxholte
  - buikholte
  - schedelholte
  - spierbloedingen
  - gewrichtbloedingen
 • Noem een paar voorbeelden van uitwendige bloedingen?
  - beschadiging huid
  - maag-darmbloedingen
  - baarmoederlijke bloeding
  - bloedingen urinewegen
 • Wat is hypochroom?
   te weinig eryhtrocyten
 • Wat is hyperchroom?
  Te veel aan erythrocyten-> stroperig
 • Wat is normochroom?
  normale kleuring
 • Wat is microcitair?
  te kleine erythrocyten
 • Wat is macro citair?
  te groten erythrocyten
 • Wat is normo citair?
  Normale grootte
 • Wat is serum?
  Deel van het bloed dat overblijft nadat alle alle cellen en eiwitten zijn verwijderd. Bloedplasma zonder fibrinogeen.               
 • Het bloedplasma bestaat uit..?
  55% plasma en 45% cel gedeelte
 • Wat zijn de normaalwaarde van hematocriet(Ht)?
  0,45 l/l --> 45%
 • Wat is hematocriet(Ht)?
  De verhouding tussen bloedplasma en bloedcellen
 • Noem 3 soorten Hemoglobine(hb)?
  1. HbF-> foetaal
  2. HbA-> adult, normaal
  3. HbS-> sikkelcel
 • Het hemoglobinegehalte bij vrouwen is?
  7,5 - 9,5 mmol/l
 • Het hemoglobinegehalte(Hb) bij mannen is?
  8,0-10,5 mmol/l
 • De aanmaak van erythrocyten vindt plaats in?
  rode beenmerg in de platte beenderen
 • Hoeveel erythrocten zijn er per liter?
  5 x 10/l(5 miljoen) per liter
 • Wat zijn erythrocyten?
  rode bloedcellen
 • Wat zijn de oorzaken van anemie?
  - bloedverlies-> acuut -> hypovolemische shock
  - verhoogde bloedafbraak -> hemolytische anemie
  - gestoorde bloedaanmaak -> storing in beenmerg
 • Wat zijn de symptomen bij anemie?
  - vermoeidheid
  - algehele zwakte
  - verminderde weerstand
  - duizeligheid
  - hoofdpijn
  - oorsuizen
  - bleek uitzien-> slijmvliezen vooral bij het oog
  - kouwelijk
  - gebrek aan eetlust
 • Bij vrouwen spreken we van anemie bij?
  < 7,0 mmol/l
 • Bij mannen spreken we over anemie bij?
  < 8,0 mmol/l
 • Wat is anemie?
  Bloedarmoede, te kort aan hemoglobine(Hb)
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

De rechter ventrikel ontvangt bloed door het openen van de..?
1
De vena pulmonalis brengt..
1
Uit hoeveel kleppen bestaat de tricuspidalisklep?
1
De bundel van His in het hart loopt van..
1
Pagina 1 van 48