Mastering Modern Psychological Testing Theory & Methods

by (2013)
120 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Mastering Modern Psychological Testing Theory & Methods

 • 1 introductie op psychologisch testen

 • Aannames van assessment
  • psychologische constructen bestaan
  • ze kunnen gemeten worden
  • altijd een mate van error
  • elk construct op verschillende manieren gemeten 
  • alle testmethodes hebben sterke en zwakke kanten
  • altijd meerdere testen gebruiken voor belangrijke beslissingen
  • uitkomsten op testen moeten generaliseerbaar zijn
 • Typische responstest
  om typisch gedrag te meten, meet zaken als persoonlijkheid en gedrag. 
 • powertest
  Meet de moeilijkheid van de gemaakte vragen, tijd niet van belang (kangoeroetest)
 • aptitudetest
  meet cognitieve bekwaamheden en vaardigheden die zijn ontstaan door levenservaringen
 • Speedtest
  Relatief makkelijke vragen die in een rap tempo moeten worden gemaakt
 • aptitudetest
  meet cognitieve bekwaamheden en vaardigheden die zijn ontstaan door levenservaringen
 • maximale prestatietests
  ontworpen om het maximale te meten van iemands kennis en vaardigheden

 • Betrouwbaarheid
  nauwkeurigheid, stabiliteit of samenhang van meetresultaten. Karakteristiek van scores op een test. 
 • Assessment
  Iedere systematische procedure voor het verzamelen van informatie over mensen of objecten
 • Measurement
  meting in het algemeen. De regels waarmee getallen worden toegekend aan kenmerken, attributen of gedrag. 
 • Test
  Waarbij het gedrag van een individu wordt waargenomen, geevalueerd en beoordeeld d.m.v. gestandaardiseerde procedures
 • Binet-Simonschaal
  1905 intelligentietest voorspeller van academisch succes
 • Francis galton
  Eerste die op grootschalig niveau measurement en mentale tests deed
 • Francis galton
  Eerste die op grootschalig niveau measurement en mentale tests deed
 • eerste die op grootschalig niveau sensorische en motorische data verzamelde
 • 2 Basistechnieken voor metingen

 • Taxonomie Stevens 1946
  • Nominaal
  • Ordinaal
  • Interval
  • Ratio
 • Een Bimodale verdeling bevat twee gelijke en relatief hoge scores
 • De variabiliteit kan helpen verduidelijken hoe scores buiten het gemiddelde, de mediaan en de modus verdeeld zijn. Variabiliteit wordt beschreven a.d.h.v. bereik, standaarddeviatie en variatie
 • Variantie meet de gemiddelde kwadratische afwijking van een verdeling. Niet te gebruiken voor interpretatie van individuele scores. 
 • Een correlatiecoëfficiënt is een getal tussen -1.00 en +1.00 en wordt aangegeven door de Pearson coëfficiënt r.
 • Richtlijnen correlaties
  • r< .30 ; zwakke correlatie
  • r .30-.70 ; gemiddelde correlatie
  • r> .70 ; sterke correlatie
 • Coëfficient verklaarde variantie r kwadraat meet de proportie van de variabiliteit van een variabele die verklaard kan worden door de relatie met de andere variabele. 
 • Heterogene steekproeven hebben een hogere correlatie dan homogene steekproeven, omdat de variabiliteit groter is. 
 • De standaardschattingsfout geeft de gemiddelde schattingsfout aan tussen de regressielijn en de data. Indicatie van hoe goed Y kan worden afgelezen aan x
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Francis galton
1
Francis galton
1
Binet-Simonschaal
1
Test
1
Pagina 1 van 21