Samenvatting Marktonderzoek Class notes

0 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Marktonderzoek Class notes

 • 1402351200 A. + B.

 • Marketing
  de activitet, het proces en de set van instellingen voor het creëren, communiceren, uitwisselen en leveren van producten die van waarde zijn voor consumenten, partners, klanten en de samenleving in het algemeen.
 • Right Principle
  Marketing managers leven dit principe na om het uitwisselen van producten mogelijk te maken. Gaat ervan uit dat de juiste goederen geleverd worden aan de juiste mensen op de juiste plek, op de juiste tijd, gebruik maken van de juiste promotietechniek
 • Marketing concept
  Een bedrijfsfilosofie die gebaseerd is op een consumentenoriëntatie, een doeloriëntatie en een systeemoriëntatie.

  Consumentenoriëntatie: bedrijven streven ernaar om consumenten of bedrijven te identificeren, die hun producten kopen en ervoor zorgen dat de geproduceerde goederen aansluiten bij de behoeftes van de consumenten

  Doeloriëntatie: bedrijven moeten consument georiënteerd zijn in de mate dat bedrijfsdoelen worden bereikt (zoals een return on investment van 15%)

  Systeemoriëntatie: een systeem is een georganiseerd geheel of een groep van diverse units die zijn geïntegreerd als een geheel, die met goede samenwerking functioneren en opereren. 
 • Marktingmix
  de unieke mix van product/service, prijs, plaats en promotie, die ontworpen is om de consumenten in hun behoeften te voorzien. Managers kunnen de marketing mix controleren, maar niet de elementen van de externe omgeving. 
 • Taken marktonderzoek
  - Biedt besluitvormers data van de effectiviteit van de marketing mix en of deze eventueel veranderd moet worden.
  - Is het belangrijkste middel om kansen in de markt te ontdekken. 
 • Marktonderzoek
  Het verzamelen, analyseren en plannen van data die relevant is voor besluitvorming van marketing en het communiceren van de resultaten van deze analyse naar het management
 • Functionele rollen van marktonderzoek
  - Beschrijvende rol: verzamelen en presenteren van de feiten
  - Diagnostische rol: uitleggen van de data
  - Voorspellende rol: een specificatie hoe men beschrijvend en diagnostisch onderzoek kan gebruiken om resultaten van geplande marketingbeslissingen te voorspellen
 • Return on quality
  de kwaliteit die wordt geleverd, is de kwaliteit die de target market verwacht en de toegevoegde kwaliteit moet een positieve impact hebben op de winstgevendheid. Wordt gebruikt om kwaliteit te waarborgen. 
 • Marktonderzoek in proactieve/reactieve rol
  Proactief management verandert de marketing mix door nieuwe opkomende patronen aan te brengen in economische, sociale en competitieve omgevingen, terwijl reactief management wacht op veranderingen die een grote impact op het bedrijf hebben voordat er actie wordt ondernomen. 
  Reactief management ziet de turbulente markt als een threat
  Proactief management ziet het als een opportunity 
 • Marketing strategie
  Lange termijn planning voor het gebruik van resources van het bedrijf, gebaseerd op bestaande en geplande interne mogelijkheden en op verwachte veranderingen in de externe omgeving
 • Applied research
  onderzoek dat gericht is op het oplossen van een specifiek, pragmatisch probleem. Voorbeelden: het beter begrijpen van de markt, bepalen waarom een strategie faalde en het verminderen van onzekerheid in management-besluitvorming. Google glass is applied research omdat het specifiek gericht is op 1 product. 
 • Basic/pure research
  Onderzoek dat gericht is op het uitbreiden van de grenzen van kennis in plaats van het oplossen van het probleem
 • Programmatic research
  Bestaat uit onderzoek om marketingopties te ontwikkelen door marktsegmentatie, het analyseren van kansen of door studies naar het gedrag van de consument en productgebruik. 
 • Selective research
  Onderzoek dat gebruikt wordt om alternatieven te onderzoeken, zoals test-marketing en het testen van concepten voor nieuwe producten
 • Evaluative research
  Onderzoek om de performance van het programma te meten, zoals organisatorische image studies
 • Voordelen internet voor onderzoek
  - Vervanging van bibliotheken en geprinte materialen
  - Snel versturen van requests for proposals via email
  - Samenwerking tussen onderzoeker en klant, die tegelijkertijd resultaten op de computer kunnen bekijken
  - Managen van data en online analyses maken
  - Raportages publiceren en distribueren
  - Presentaties van marktonderzoeken online bekijken
 • Probleemdefinitie stappenschema
  1. Het herkennen en identificeren van problemen en kansen. 
  2. Uitvinden waarom de informatie wordt gezocht
  3. Besluitvorming omgeving begrijpen
  4. Symptomen gebruiken voor verklaring van het probleem
  5. Het managementprobleem vertalen in een marktonderzoekprobleem
  6. bepaal of de nodige informatie reeds bestaat
  7. Bepaal of de vragen kunnen worden beantwoord
  8. Stel de onderzoekdoelstellingen op
 • Opportunity identificatie (Stap 1 - probleemdefinitie)
  Evalueren van nieuwe opportunities met behulp van marktonderzoek
 • Situatieanalyse (stap 3 - probleemdefinitie)
  Voor het begrijpen van de omgeving van de besluitvorming moet achtergrondinformatie worden gegenereerd. In deze analyse worden bijvoorbeeld bedrijfsrapporten geleen, retailstores bezocht en wordt er gesproken met leveranciers. Een situatieanalyse is in sommige gevallen niet voldoende. --> verkennend onderzoek
 • Verkennend onderzoek (Stap 3 - probleemdefinitie)
  Vooronderzoek om inzicht van het probleem te verhogen en om zo de precieze aard van het probleem op te lossen of belangrijke variabelen te identificeren. bestaat uit:
  - Experience surveys: gesprekken tussen deskundige personen van binnen en buiten de organisatie die een nieuw inzicht kunnen creëeren voor het probleem. 
  - Secondary data analyse: reeds verzamelde informatie die bestemd was voor een ander doel, maar ook voor dit onderzoek gebruikt kan worden
  - Focusgroep: diepgaande discussies, die geleid worden door een moderator, tussen 8-12 deelnemers over een vooraf afgesproken onderwerp
  - Intranets: eenvoudige toegang tot informatie binnen een bedrijf
  - Case analyse: informatie voor voorafgaande, vergelijkbare situaties herzien
  - Pilot studies: enquêtes met een gelimiteerd aantal respondenten en een minder strenge aanpak wat betreft de steekproeftrekking
 • Iceberg principle (stap 4 - probleemdefinitie)
  Wanneer managers zich focussen op symptomen in plaats van op het dieperliggende probleem. Het is van belang om verschil tussen symptomen en het daadwerkelijke probleem te maken. een symptoom is een verschijnsel dat voorkomt, omdat er al een ander dieperliggend probleem is ontstaan.
 • Marktonderzoekprobleem (stap 5 - probleemdefinitie)
  Een verklaring waarin staat wat voor informatie de besluitvormer nodig heeft om het managementprobleem op te lossen en hoe die informatie op een efficiëntie en effectieve manier kan worden verkregen. 

  Om het marktonderzoekprobleem op te lossen wordt een marktonderzoek doelstelling opgesteld. Dit is een verklaring waarin de specifieke informatie wordt gedefinieerd die nodig is om het marktonderzoekprobleem op te lossen. 

  Een managementbesluitvorming probleem is een verklaring waarin het type leidinggevende actie wordt gespecificeerd om het probleem op te lossen
 • Stappenschema marktonderzoekproces
  Stap 1: Identificeren van de probleemstelling zoals in het vorige stappenschema is beschreven
  Stap 2: Bepalen van het research design
  Stap 3: Het kiezen van een methode om te onderzoeken
  Stap 4: Het selecteren van de steekproefprocedure
  Stap 5: Het verzamelen van data, voornamelijk via internet
  Stap 6: Het analyseren van de verzamelde data
  Stap 7: Het schrijven en presenteren van een rapport
  Stap 8: De uitkomsten van het onderzoek in het rapport doorspelen naar het management
 • Research design (stap 2-Marktonderzoekproces)
  Het plan dat gevolgd moet worden om antwoord te krijgen op de onderzoeksdoelstellingen. er moeten trade-offs worden gevonden tussen de kosten en de onderzoeksresultaten. er zijn twee soorten research design: 
  - Beschrijvende studies: geven antwoord op de vraag wie, wat, waar, wanneer en hoe. 
  - Causale studies: studies die nagaan of de waarde van de een variabele een oorzakelijk verband heeft met de andere variabele. 
 • Temporal sequence (stap 2 - marktonderzoekproces)
  Wanneer er een passende causale volgorde van gebeurtenissen plaatsvindt. 
 • Concomitant variation (stap 2 - marktonderzoekproces)
  de mate waarin een mogelijke oorzaak een mogelijk effect plaatsvindt en deze samen variëren. 
 • Spurious association (stap 2 - marktonderzoekproces)
  Er ontstaat een relatie tussen een veronderstelde oorzaak en een verondersteld effect door een niet onderzochte variabele. Dit is een belangrijke kwestie bij causale studie. 
 • Methodes voor onderzoek (stap 3 - marktonderzoekproces)
  Experimenten: onderzoek om causaliteit te meten, waarin de onderzoeker één of meerdere onafhankelijke variabelen verandert om het effect van de veranderingen op de afhankelijke variabele te meten

  Surveys: onderzoek waarbij interactie plaatsvindt tussen de interviewer en de respondenten om feiten, meningen en attitudes te verkrijgen. 

  Observaties: beschrijvend onderzoek dat acties van respondenten weergeeft zonder directe interactie (bijvoorbeeld het scannen van barcode)
 • Research request (stap 8 - marktonderzoekproces)
  Een intern document wat gebruikt wordt door grote bedrijven dat de voordelen voor het bedrijf en de verwachte kosten beschrijft. Dit document moet, voordat het project van start gaat, formeel worden aangemomen. 

  De acties van een research request zijn: acties, oorsprong, informatie, gebruik, targetgroepen, logistiek, commentaar. 
 • Request for proposal (RFP) (Stap 8- marktonderzoekproces)
  Verzoek aan leveranciers van marktonderzoek om een formeel voorstel te doen inclusief een bod. Als leveranciers van marktonderzoek een RFP hebben ontvangen reageren ze hierop door middel van een research proposal. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Marketing
2
Right Principle
2
Marketing concept
2
Marktingmix
2
Pagina 1 van 49