Marketing Kernstof NIMA A

by (7th)
3029 Flashcards en notities
32 Studenten

Studeer slimmer met eFaqt samenvattingen

 • Beschikbaar voor computer, tablet, telefoon en op papier
 • Vragen met antwoorden over de leerstof
 • Ongelimiteerde toegang tot 300.000 online samenvattingen
 • Tools voor slim studeren & timers voor betere resultaten

Bekijk deze samenvatting

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Marketing Kernstof NIMA A

 • 1 Marketing en marketingconcept

 • Wat is marketing?
  Alle activiteiten verricht door ruilsubjecten, die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen. 
 • Wat is marketing op lange termijn?
  Op lange termijn probeer je een behoefte van de doelgroep te begrijpen en daarmee een langdurige relatie op te bouwen.
 • Wat is het verschil tussen marketing en sales?
  Bij marketing gaat het om te binding, bij sales gaat het om de cijfers (onpersoonlijk)
 • Wat houdt positionering in?
  Een goede positie krijgen op de markt ( een bepaalde klasse)/ hoe sta je tegenover een ander merk?
 • Positionering veranderd de hele tijd
 • Wat zijn de twee elementen van positionering?
  1. De breinpositie: je wilt dat de consument iets over jou denkt
  2. De relatieve positie: hoe je ten opzichte van de consument staat.
 • Noem de 6 p's
  1. Producten/diensten
  2. Prijs
  3. Plaats
  4. Promotie
  5. Presentatie
  6. Personeel
 • Product/dienst: kwaliteit/vormgeving, verpakking/merknaam, accessoires/assortiment, service. Een product is ontastbaar en is niet constant ( door gebeurtenissen kan de kwaliteit beter/slechter worden.
  Prijs: je stelt je prijs vast door naar de consument te kijken, je bepaalt je positie op de markt door je prijs.
  Plaats: waar je verkooppunten zijn/hoeveel/wat is de kwaliteit van die verkooppunten. (conveniencestores)
  Promotie: hoe zet je je merk neet waardoor de consumenten gaan kopen. (lange reclames (thema reclames/kortere reclames (sales reclames))
  Presentatie: Hoe laat je je product zien/inrichting van een winkel/hoe de mensen gekleed zijn/convenience stores.
 • Wat is premiumprising? 
  Dat is een prijs gebaseerd op de consument, je gaat dan 8% duurder dan de anderen omdat je vind dat jou product beter is.
 • Wat zijn conveniencestores?
  Winkels die altijd binnen 1 km zijn
 • Noem de 4 soorten van distributie:
  1. Duale distributie: als je kanalen samen gebruikt
  2. Intensieve distributie: convenience stores/ winkels binnen een aantal meters
  3. Selectieve distributie: shopping goods (meubelboulevard)
  4. Exclusieve distributie: exclusieve merken (porsche/ferrari)
 • Wat zijn trials aankopen?
  Dingen die in de  bonus komen om nieuwe producten aan te prijzen
 • 1.1 Marketing als concept

 • Test
  Antwoord
 • Wat is marketing
  Het omvat alle activiteiten, zoals product, ontwikkeling, prijsbepaling, distributie en promotie van goederen, diensten en ideeën, die erop gericht zijn ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen
 • kdkdkdk
  dkdkd
 • Wat is het marketingconcept?
  De wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de marktbenadering, waarbij ervan uitgegaan wordt dat ruiltransacties het best tot stand komen door de behoeften van de afnemers als uitganspunt te nemen bij de activiteiten van de organisatie.
 • Test
  Antwoord
 • Wat wordt verstaan onder het marketingconcept?
  Een marketingbenadering, waarbij de behoeften van de afnemers als uitgangspunt worden genomen bij de activiteiten van de organisatie.
  (Dus rekening houden met de wensen van de doelgroep)
 • Wat is bartering?
  Wanneer de producent een overschot in natura gaat ruilen tegen overschotten van een ander. 

  ook wel een directe ruilhuishouding. Vooral gebruikt in ontwikkelingslanden.
 • wat is marketing ????
  RUIL --> een ruil tot stand laten komen
 • Test
  Antwoord
 • Wat is bartering?
  Het ruilen van goederen en/of diensten tegen andere goederen en/of diensten zonder inschakeling van geld.
 • Wat is macromarketing?
  Alle activiteiten die de stroom van goederen en diensten besturen van producent naar consument. 

  Marketing in de samenleving dus.
 • bedrijfstak, landelijk, bedrijf zelf ( interne - externen ) marketing?
  mesomarketing is marketing in de bedrijfstak. macromarketing is marketing op landelijke niveau deze twee vormen zijn externen vormen! micormarketing is marketing gericht op het bedrijf zelf interen!
 • Op welke 3 niveaus worden marketingactiviteiten verricht?
  1. Macromarketing
  2. Mesomarketing
  3. Micromarketing
 • Wat is mesomarketing?
  Alle activiteiten die de stroom van goederen en diensten sturen van producent naar consument binnen een bepaalde bedrijfskolom of bedrijfstak. 

  Marketing in bedrijfstakken dus.
 • Wat is macromarketing?
  De plaats van marketing in onze samenleving. Het omvat alle activiteiten die de stroom van goederen en diensten besturen van producent naar consument.
 • Wat is micromarketing?
  Als het marketingconcept door een individuele onderneming of instelling toegepast wordt.

  Marketing door een bedrijf dus.
 • Wat is mesomarketing??
  De plaats van marketing in een branche of bedrijfskolom/tak.
  Bijv. het voortbrengen van bepaalde productcategorieën, zoals brood, melk, banken, winkelcentra, etc. 
 • Wat is mesomarketing??
  De plaats van marketing in een branche of bedrijfskolom/tak.
  Bijv. het voortbrengen van bepaalde productcategorieën, zoals brood, melk, banken, winkelcentra, etc. 
 • Wat is micromarketing?
 • Wat is het verschil tussen micro- en macromarketing?
  Micromarketing is marketing zoals deze wordt toegepast door een individuele onderneming of instelling, waar macromarketing een stroom van goederen omvat - van producent naar consument.
 • Wat zijn macro-omgevingsfactoren?
  Externe, onbeheersbare invloeden vanuit de maatschappij.
 • Wat zijn micro-omgevingsfactoren?
  Variabelen die vanuit de organisatie zelf komen en het marketingbeleid kunnen beïnvloeden (omgevingsvariabelen).
  De organisatie heeft invloed op deze factoren. Beïnvloedbare omgevingsfactoren.
 • Welke soorten omgevingsfactoren zijn er?
  1. Micro-omgevingsfactoren
  2. Meso-omgevingsfactoren
  3. Macro-omgevingsfactoren
 • Wat zijn meso-omgevingsfactoren?
  Factoren die hun oorsprong vinden in de bedrijfstak of de branche waartoe de organisatie behoort. Dit zijn voor het beleid relevante, onbeheersbare en beperkt beïnvloedbare externe omgevingsfactoren.
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Welke marktonderzoeksdoelgroepen zijn er.
10
Wat is consumentenonderzoek?
10
Wat is distributieonderzoek?
10
Wat is industrieel onderzoek?
10
Pagina 1 van 150