Samenvatting Marketing Kernstof NIMA A

-
3217 Flashcards en notities
40 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Marketing Kernstof NIMA A". De auteur(s) van het boek is/zijn John Smal, Hans Vosmer. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Marketing Kernstof NIMA A

 • 1 Marketing en marketingconcept

 • Wat is marketing?
  Alle activiteiten verricht door ruilsubjecten, die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen. 
 • Wat is marketing op lange termijn?
  Op lange termijn probeer je een behoefte van de doelgroep te begrijpen en daarmee een langdurige relatie op te bouwen.
 • Wat is het verschil tussen marketing en sales?
  Bij marketing gaat het om te binding, bij sales gaat het om de cijfers (onpersoonlijk)
 • Verschil tussen buyers' en sellers' market?
  Sellers’ market: Wanneer bij een schaarste-economie de vraag naar producten en diensten het aanbod overtreft.
  Buyers’ market: Het aanbod gaat de vraag naar producten of diensten overtreffen. 
 • Wat houdt positionering in?
  Een goede positie krijgen op de markt ( een bepaalde klasse)/ hoe sta je tegenover een ander merk?
 • Verschillende Marktbenaderingsconcepten/orientaties?
  Productieoriëntatie: Het productieproces wordt gestandaardiseerd, groot aantal volkomen gelijkvormige eindproducten wordt voor de finale consument vervaardigd.
  Productoriëntatie: Ruiltransacties komen het best tot stand door grote aandacht te besteden aan kwaliteitsverbeteringen van het product.


  Verkooporiëntatie: Ruiltransacties komen het best tot stand door de nadruk te leggen op de1 communicatie- en distributie-inspanningen.
  Marketingoriëntatie: Door automatisering is het mogelijk diverse productvarianten uit te brengen tegen acceptabele kosten.
  Maatschappelijke marketingoriëntatie: Aanvullingen op het marketingconcept waarbij rekening wordt gehouden met de neveneffecten van de ruilprocessen op langere termijn. 
 • Positionering veranderd de hele tijd
 • Marketingactiviteiten op drie verschillende niveau's?
  1.Macromarketing: Omvat alle activiteiten die de stroom van goederen en diensten besturen van producent naar consument.
  2. Mesomarketing: Omvat alle activiteiten die de stroom van goederen en diensten besturen van producent naar consument binnen een specifieke bedrijfstak.
  3. Micromarketing: Omvat alle activiteiten die gericht zijn op het opsporen, aantrekken en behouden van potentiele klanten
 • Wat zijn de twee elementen van positionering?
  1. De breinpositie: je wilt dat de consument iets over jou denkt
  2. De relatieve positie: hoe je ten opzichte van de consument staat.
 • Wat is een Marketingconcept?
  Het marketingconcept is de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de marktbenadering, waarbij ervan uitgegaan wordt dat ruiltransacties het best tot stand komen door de behoefte van de afnemers als uitgangspunt te nemen bij de activiteiten van de organisatie. Dit houdt in dat we alleen dan een product succesvol op de markt kunnen brengen (en houden) als het door de consument geaccepteerd wordt. 
 • Noem de 6 p's
  1. Producten/diensten
  2. Prijs
  3. Plaats
  4. Promotie
  5. Presentatie
  6. Personeel
 • Wat is Marketing?
  Marketing is alle activiteiten verricht door ruilsubjecten, die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen
 • Product/dienst: kwaliteit/vormgeving, verpakking/merknaam, accessoires/assortiment, service. Een product is ontastbaar en is niet constant ( door gebeurtenissen kan de kwaliteit beter/slechter worden.
  Prijs: je stelt je prijs vast door naar de consument te kijken, je bepaalt je positie op de markt door je prijs.
  Plaats: waar je verkooppunten zijn/hoeveel/wat is de kwaliteit van die verkooppunten. (conveniencestores)
  Promotie: hoe zet je je merk neet waardoor de consumenten gaan kopen. (lange reclames (thema reclames/kortere reclames (sales reclames))
  Presentatie: Hoe laat je je product zien/inrichting van een winkel/hoe de mensen gekleed zijn/convenience stores.
 • Wat is de Marketingmix?
  De combinatie en afstemming van de door een organisatie gehanteerde marketinginstrumenten die gericht zijn op een of meer doelgroepen binnen een bepaalde markt.
 • Wat is premiumprising? 
  Dat is een prijs gebaseerd op de consument, je gaat dan 8% duurder dan de anderen omdat je vind dat jou product beter is.
 • Wat zijn conveniencestores?
  Winkels die altijd binnen 1 km zijn
 • Noem de 4 soorten van distributie:
  1. Duale distributie: als je kanalen samen gebruikt
  2. Intensieve distributie: convenience stores/ winkels binnen een aantal meters
  3. Selectieve distributie: shopping goods (meubelboulevard)
  4. Exclusieve distributie: exclusieve merken (porsche/ferrari)
 • Wat zijn trials aankopen?
  Dingen die in de  bonus komen om nieuwe producten aan te prijzen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Welke marktonderzoeksdoelgroepen zijn er.
10
Wat is consumentenonderzoek?
10
Wat is distributieonderzoek?
10
Wat is industrieel onderzoek?
10
Pagina 1 van 150