Logopedie voor onderwijsgevenden

by (8e dr., 2e opl.)
ISBN-10 9024414326 ISBN-13 9789024414321
308 Flashcards en notities
28 Studenten
 • Deze samenvatting: GRATIS
 • +380.000 andere samenvattingen: GRATIS
 • Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS
 • Een unieke studietool: GRATIS
 • Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Logopedie voor onderwijsgevenden

 • 1 Periode 1.1 cursus toets

 • Prelogopedie
  primaire mondfuncties, eten en drinken
 • Taalinhoud
  - woordenschat
  - begrijpen van zinnen
 • Taalvorm
  - Zinsopbouw
  - woorvorm (fonologie)
 • Taalgebruik
  -Regels gebruik van taal en communicatie productief - receptief
 • Linguistische  begrip: inhoud
  semantiek/ lexicon
 • Linguistische begrip: vorm
  Syntaxis (zinsniveau) morfologie (woordniveau) fonologie (klankniveau)
 • Linguistische begrip: gebruik
  - Pragmatiek
 • Semantiek
  Betekenis en inhoud van woorden
 • lexicon
  geheel aan woorden in je hoofd
 • Lexeem
  Een combinatie van fonemen en morfemen; wordt op lexicaal niveau woord genoemd.
 • Morfosyntaxis
  functie van morfemen in zinsverband
 • Morfologie
  Structuur en vorming van woorden uit kleinere betekenisdragende eenheden
 • morfeem
  Kleinste taaleenheid met isoleerbare betekenis
  bijv. stoeltje > twee morfemen stoel en tje 
 • foneem
  kleinste betekenisonderscheidende eenheid
  (raad/rood/riet) 3 fonemen 
 • conceptualizer
  gedachten/concept
 • Formulator
  omzetting in taal
 • articulator
  omzetting in taal geluid
 • taalontwikkeling: communicatie/ pragmatiek
  Baby's van 0-12 maanden:
  - communicatie door lichaamstaal,oogcontact en lachen
  - stemgeluid wordt herkend , o.a. stem van moeder
  - kind imiteert al sommige bewegingen
 • Taalontwikkeling communicatie/pragmatiek
  1e jaar:
  - reageren op eigen naam
  - eenvoudige zinnetjes begrijpen
  - brabbelen om dingen duidelijk te maken
 • Taalontwikkeling communicatie/pragamtiek
  2-3 jaar:
  - Kind gebruikt taal om te communiceren
  - gesprekjes voeren
  - begrijpt korte zinnetjes
  - antwoorden op wie wat vragen
 • Taalontwikkeling: lexicon
  - 18 maanden: 50 woordjes grens
  - generalisering (wauwau voor alle viervoeters)
  - met 2 jaar : 200 woorden 
  - vanaf 30 maanden snel leren van woorden
  - tieners c.a. 10.000 woorden actief 60.000 passief
 • woordbetekenis
  eerste woordjes begrijpen 6- 7 maanden
  eerste woordjes produceren vanaf 12 maanden

 • Taalontwikkeling morfosyntaxis (productief)
  rond 1;6 jaar- zelfstandignaamwoorden
  rond 2;0 jaar infinitieven+ zelfstandignaamwoorden
  tot 5;0 jaar haperingen in productie
 • pseudowoorden
  onbestaande woorden die lijken op bestaande woorden
 • Reynell
  doegroep: Nederlandstalige kinderen 2-5 jaar
  Afname duur: 45 min
  Taalaspect: Fonologie,fonetiek semantiek, syntaxis,morfologie
  Cotan: niet beoordeeld
 • CELF-4-NL
  Doelgroep: kinderen en jongvolwassenen 5-18 jaar
  Taalaspect: fonologie,fonetiek,semantiek,syntaxis,morfologie,pragmatiek,auditieve vaardigheden,werkgeheugen.
  genormeerd: ja
  Cotan: ja
 • Peabody Picture Vocabulary test
  Doelgroep: Kinderen en volwassenen 2;0-100 jaar
  Taalaspect: semantiek
  Afnameduur: 10-15 min
  COTAN: ja
 • Schlichting test voor taalbegrip
  Doelgroep: kinderen van 2;0-7;0 jaar 
  Taalaspect: semantiek,syntaxis,morfologie
  Afnameduur: 30-45 min
  Cotan: ja
 • TARSP
  Spontane taal
  Doelgroep: kinderen met een talig niveau tot 4 jaar
  Taalaspect: syntaxis, morfologie
  Genormeerd: ja
  Cotan: ja
 • Primaire TOS
  geen duidelijke oorzaak
 • Secundaire TOS
  een of meer duidelijke oorzaken
 • Wanneer primaire/specifieke TOS
  -IQ niet lager dan 85
  -geen gehoorstoornis
  -geen afwijkingen
  -geen neurologische afwijkingen
  -geen contactstoornis
  -geen slecht taalaanbod
 • Late bloomer --> specifieke TOS
  50% van de kinderen loopt een achterstand in tot de 3e jaar(late bloomer)
  50% haalt de achterstand niet in (specifieke TOS)
 • Wanneer therapie/advies voor ouders?
  zo vroeg mogelijk, als ze hun achterstand niet inhalen vanaf 2;6 jaar
 • Wat spreekt VOOR een vroege interventie
  - optimaal gebruik van een vroege sensibele fase
  - met relatief weinig moeite grote effecten bereiken
 • Wat spreekt TEGEN een vroege interventie
  - Therapie die niet nodig is,  kosten, energie enz.
 • Ruwe score
  Aantal behaalde punten, meestal aantal goed gescoorde items
 • Somscore
  Opgetelde ruwe score van testonderdelen
 • glottis
  Ruimte tussen de stembanden
 • Fonologie
  - Klankleer
 • Fonologie
  - Fonemen: betekenisloze delen die wel betekenisonderscheidend zijn 
 • Fonologische processen
  - Syllabe- structuur
  - Harmonie
  - Substitutie 
 • Syllabe - structuur
  Structuur van een woord verandert
 • Harmonie proces
  Klanken of syllaben identiek maken om het spreken te vergemakkelijken bijvoorbeeld: blokken > kokke, kristien> teitien
 • Substitutie proces
  Klanken worden min of meer systematisch vervangen door andere klanken
 • fronting
  naar voren bijv. koe> toe
 • Backing
  naar achter bijv tak>kak
 • Stopping
  Fricatief wordt occlusief sok>tok
 • Gliding
  vervanging van l en r bijv. blauw> bjauw
 • Denasalisatie
  nasaal wordt oraal bijv. knoop> kloop
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting: GRATIS. +380.000 andere samenvattingen: GRATIS. Een mini bootcamp effectief studeren: GRATIS. Een unieke studietool: GRATIS. Een oefentool voor deze samenvatting: GRATIS

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat zijn de meest voorkomende afwijkende mondgewoonten=
7
Hoeveel van de jonge kinderen heeft 1 of meer vertonende mongewoonten
6
Wat zijn o.a. de gevolgen van afwijkende mondgewoonten
6
gewoonte mondademen is
6
Pagina 1 van 77