Logopedie voor onderwijsgevenden

by (8e dr., 2e opl.)
ISBN-10 9024414326 ISBN-13 9789024414321
308 Flashcards en notities
21 Studenten

Studeer slimmer met eFaqt samenvattingen

 • Beschikbaar voor computer, tablet, telefoon en op papier
 • Vragen met antwoorden over de leerstof
 • Ongelimiteerde toegang tot 300.000 online samenvattingen
 • Tools voor slim studeren & timers voor betere resultaten

Bekijk deze samenvatting

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Logopedie voor onderwijsgevenden

 • 1 Periode 1.1 cursus toets

 • Prelogopedie
  primaire mondfuncties, eten en drinken
 • Taalinhoud
  - woordenschat
  - begrijpen van zinnen
 • Taalvorm
  - Zinsopbouw
  - woorvorm (fonologie)
 • Taalgebruik
  -Regels gebruik van taal en communicatie productief - receptief
 • Linguistische  begrip: inhoud
  semantiek/ lexicon
 • Linguistische begrip: vorm
  Syntaxis (zinsniveau) morfologie (woordniveau) fonologie (klankniveau)
 • Linguistische begrip: gebruik
  - Pragmatiek
 • Semantiek
  Betekenis en inhoud van woorden
 • lexicon
  geheel aan woorden in je hoofd
 • Lexeem
  Een combinatie van fonemen en morfemen; wordt op lexicaal niveau woord genoemd.
 • Morfosyntaxis
  functie van morfemen in zinsverband
 • Morfologie
  Structuur en vorming van woorden uit kleinere betekenisdragende eenheden
 • morfeem
  Kleinste taaleenheid met isoleerbare betekenis
  bijv. stoeltje > twee morfemen stoel en tje 
 • foneem
  kleinste betekenisonderscheidende eenheid
  (raad/rood/riet) 3 fonemen 
 • conceptualizer
  gedachten/concept
 • Formulator
  omzetting in taal
 • articulator
  omzetting in taal geluid
 • taalontwikkeling: communicatie/ pragmatiek
  Baby's van 0-12 maanden:
  - communicatie door lichaamstaal,oogcontact en lachen
  - stemgeluid wordt herkend , o.a. stem van moeder
  - kind imiteert al sommige bewegingen
 • Taalontwikkeling communicatie/pragmatiek
  1e jaar:
  - reageren op eigen naam
  - eenvoudige zinnetjes begrijpen
  - brabbelen om dingen duidelijk te maken
 • Taalontwikkeling communicatie/pragamtiek
  2-3 jaar:
  - Kind gebruikt taal om te communiceren
  - gesprekjes voeren
  - begrijpt korte zinnetjes
  - antwoorden op wie wat vragen
 • Taalontwikkeling: lexicon
  - 18 maanden: 50 woordjes grens
  - generalisering (wauwau voor alle viervoeters)
  - met 2 jaar : 200 woorden 
  - vanaf 30 maanden snel leren van woorden
  - tieners c.a. 10.000 woorden actief 60.000 passief
 • woordbetekenis
  eerste woordjes begrijpen 6- 7 maanden
  eerste woordjes produceren vanaf 12 maanden

 • Taalontwikkeling morfosyntaxis (productief)
  rond 1;6 jaar- zelfstandignaamwoorden
  rond 2;0 jaar infinitieven+ zelfstandignaamwoorden
  tot 5;0 jaar haperingen in productie
 • pseudowoorden
  onbestaande woorden die lijken op bestaande woorden
 • Reynell
  doegroep: Nederlandstalige kinderen 2-5 jaar
  Afname duur: 45 min
  Taalaspect: Fonologie,fonetiek semantiek, syntaxis,morfologie
  Cotan: niet beoordeeld
 • CELF-4-NL
  Doelgroep: kinderen en jongvolwassenen 5-18 jaar
  Taalaspect: fonologie,fonetiek,semantiek,syntaxis,morfologie,pragmatiek,auditieve vaardigheden,werkgeheugen.
  genormeerd: ja
  Cotan: ja
 • Peabody Picture Vocabulary test
  Doelgroep: Kinderen en volwassenen 2;0-100 jaar
  Taalaspect: semantiek
  Afnameduur: 10-15 min
  COTAN: ja
 • Schlichting test voor taalbegrip
  Doelgroep: kinderen van 2;0-7;0 jaar 
  Taalaspect: semantiek,syntaxis,morfologie
  Afnameduur: 30-45 min
  Cotan: ja
 • TARSP
  Spontane taal
  Doelgroep: kinderen met een talig niveau tot 4 jaar
  Taalaspect: syntaxis, morfologie
  Genormeerd: ja
  Cotan: ja
 • Primaire TOS
  geen duidelijke oorzaak
 • Secundaire TOS
  een of meer duidelijke oorzaken
 • Wanneer primaire/specifieke TOS
  -IQ niet lager dan 85
  -geen gehoorstoornis
  -geen afwijkingen
  -geen neurologische afwijkingen
  -geen contactstoornis
  -geen slecht taalaanbod
 • Late bloomer --> specifieke TOS
  50% van de kinderen loopt een achterstand in tot de 3e jaar(late bloomer)
  50% haalt de achterstand niet in (specifieke TOS)
 • Wanneer therapie/advies voor ouders?
  zo vroeg mogelijk, als ze hun achterstand niet inhalen vanaf 2;6 jaar
 • Wat spreekt VOOR een vroege interventie
  - optimaal gebruik van een vroege sensibele fase
  - met relatief weinig moeite grote effecten bereiken
 • Wat spreekt TEGEN een vroege interventie
  - Therapie die niet nodig is,  kosten, energie enz.
 • Ruwe score
  Aantal behaalde punten, meestal aantal goed gescoorde items
 • Somscore
  Opgetelde ruwe score van testonderdelen
 • glottis
  Ruimte tussen de stembanden
 • Fonologie
  - Klankleer
 • Fonologie
  - Fonemen: betekenisloze delen die wel betekenisonderscheidend zijn 
 • Fonologische processen
  - Syllabe- structuur
  - Harmonie
  - Substitutie 
 • Syllabe - structuur
  Structuur van een woord verandert
 • Harmonie proces
  Klanken of syllaben identiek maken om het spreken te vergemakkelijken bijvoorbeeld: blokken > kokke, kristien> teitien
 • Substitutie proces
  Klanken worden min of meer systematisch vervangen door andere klanken
 • fronting
  naar voren bijv. koe> toe
 • Backing
  naar achter bijv tak>kak
 • Stopping
  Fricatief wordt occlusief sok>tok
 • Gliding
  vervanging van l en r bijv. blauw> bjauw
 • Denasalisatie
  nasaal wordt oraal bijv. knoop> kloop
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat zijn de meest voorkomende afwijkende mondgewoonten=
6
Hoeveel van de jonge kinderen heeft 1 of meer vertonende mongewoonten
6
Wat zijn o.a. de gevolgen van afwijkende mondgewoonten
6
gewoonte mondademen is
6
Pagina 1 van 77