Justifications and Perceived Effectiveness of Leadership Academies Within Collegiate Athletics

by (2008)
ISBN-10 0549532420 ISBN-13 9780549532422
0 Flashcards en notities
0 Studenten

Deze samenvatting is samen met 380.000 andere samenvattingen en nog veel meer onderdeel van jouw Study Smart Package.


Meer info
Ben de eerste die aantekeningen maakt
Voeg een samenvatting toe