Juridische vaardigheden 1

by (2011)
106 Flashcards en notities
7 Studenten

Studeer slimmer met eFaqt samenvattingen

 • Beschikbaar voor computer, tablet, telefoon en op papier
 • Vragen met antwoorden over de leerstof
 • Ongelimiteerde toegang tot 300.000 online samenvattingen
 • Tools voor slim studeren & timers voor betere resultaten

Bekijk deze samenvatting

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Juridische vaardigheden 1

 • 1 Blok 1 Het vinden van relevante juridische informatie

 • Wat zijn stappen voor de algemene aanpak voor het oplossen van een juridische casus?
  1. Vaststellen van de probleemstelling
  2. Kiezen van een (of meer) mogelijke kwalificatie(s)
  3. Selectie van mogelijk toepasselijke rechtsregels
  4. Analyse en toetsing van de rechtsregels
  5. Conclusie met korte samenvatting en beantwoording van de probleemstelling
  6. Rapportage
 • Wat wordt bedoeld met het 'kwalificeren van de feiten'?
  De feiten uit een casus worden vertaald in juridische termen.
 • Wat is handig om te doen als er meerdere kwalificaties mogelijk zijn?
  Bij iedere kwalificatie die in aanmerking komt,
  worden de toepasselijke rechtsregels gezocht (stap 3)
  en die worden geanalyseerd en getoetst (stap 4).
 • Wat is er opmerkelijk t.a.v. een rechtsregel?
  Zijn te vinden in de wet en/of in jurisprudentie, maar vallen hiermee niet samen.

  Een rechtsregel wordt vaak geconstrueerd op basis van meerder wetsartikelen en/of jurisprudentie.
 • Welke 2 delen zijn te onderscheiden in een rechtsregel?
  • Een of meer voorwaarden
  • Het rechtsgevolg dat intreedt wanneer aan die voorwaarden is voldaan.
 • Wat wordt verstaan onder het analyseren van een rechtsregel?
  Het op een rij zetten aan welke voorwaarden moet worden voldaan, wil er sprake zijn van het genoemde rechtsgevolg.
 • Wat is 'Toetsing van de rechtsregels aan de casus'?
  Alle voorwaarden worden 1 voor 1 onder de loep genomen en worden getoetst aan de feiten uit de casus.
 • Wat moet een antwoord op een casus bevatten?
  • De relevante rechtsregels
  • Een conclusie als antwoord op de gestelde vraag
  • Een onderbouwing van de conclusie op basis van toetsing van voorwaarden aan feiten uit de casus, met een nadere analyse van de betreffende voorwaarden.
 • 1.1 LEH 1 Juridische informatiebronnen

 • Wat zijn de Handelingen van de Staten Generaal?
  De tekst van hetgeen besproken is in de openbare vergaderingen van de Eerste en de Tweede Kamer.
 • Wat zijn Kamerstukken of 'witte stukken'?

  Wetsvoorstellen, memories van toelichting, nota's notities enz.
 • Wat staat er in het aanhangsel van de Handelingen?
  Kamervragen die schriftelijk zijn gesteld door de leden van de beide Kamers. Daarbij zijn ook de antwoorden van de regering gevoegd.
  De vragen: op gele vellen, de vragen met het antwoord: op witte vellen gedrukt. De nummering van de vragen geschiedt per vergaderjaar: elke beantwoorde vraag heeft een nummer.
 • Hoe loopt een vergaderjaar van de Kamer?
  Van Prinsjesdag tot eind augustus
 • Waar zijn de mondelinge vragen van Kamerleden te vinden?
  In de Handelingen.
 • Wat staat er in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden?
  Officiële afkondiging van de tot stand gekomen
  - Wetten in formele zin.
  - Algemene Maatregelen van Bestuur
  - Belangrijke Koninklijke Besluiten
 • Welke meldingen staan er in de Nederlandse Staatscourant?
  Overheidsmededelingen:
  Koninklijke besluiten, Ministeriële verordeningen, benoeming & ontslag besluiten en bekendmakingen van hogere en lagere overheden.
 • Wat staat er in het Tractatenblad?
  Teksten van verdragen of overeenkomsten die Nederland met andere landen of internationale organisaties heeft gesloten.
 • Hoe wordt de Europese regelgeving gepubliceerd?
  Digitaal in alle officiele talen van de Eur.
  eur-lex.europa.eu
 • 1.1.3 De informatiebronnen in een juridische bibliotheek

 • Wat wordt verstaan onder een 'handboek'?
  Een boek waarin een rechtsgebied erg gedetailleerd en vanuit verschillende invalshoeken wordt behandeld.
 • Wat is een annotatie of noot in een juridisch tijdschrift?
  Commentaar bij een uitspraak door een juridisch deskundige.
 • Wat is te vinden in NJ?
  Uitspraken in burgerlijke en strafzaken
  Uitspraken van de Hoge Raad, Europese Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de Eg en het Benelux-Gerechtshof.
 • Waar staat DJ voor?
  Data Juridica
  Data Juridica is startpunt voor zoeken naar boeken en tijdschriftartikelen.
 • Wat is er te vinden bij Opmaat Premium?
  Nederlandse wet- en regelgeving, jurisprudentie en Europese regelgeving vinden.
   In Opmaat is te zien hoe de wettekst op een datum in het verleden luidde.
  Ook wordt de wetsgeschiedenis artikelsgewijs getoond.
 • Hoe zijn ECLI opgebouwd?
  ECLI:landcode:gerechtscode:jaar:nummer.
  De vijf elementen worden van elkaar gescheiden door een dubbele punt. Er mogen geen elementen worden weggelaten.
  De ECLI bevat geen spaties.

  Anders dan voorheen, krijgen arresten en conclusies van de Hoge Raad
  vanaf 28 juni 2013 elk een eigen ECLI

  In ECLI’s met een voormalig LJN heeft de conclusie (met de gerechtscode ‘PHR’) nog hetzelfde nummer als het arrest (met de gerechtscode ‘HR’).
 • Waar staan de letters ECLI voor?
  European Case Law Indentiefier
Lees volledige samenvatting
Maak nu je eigen eFaqt account aan voor toegang tot deze en duizenden andere hoge kwaliteit samenvattingen.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat zijn stappen voor de algemene aanpak voor het oplossen van een juridische casus?
2
Wat zijn de Handelingen van de Staten Generaal?
2
Wat is handig om te doen als er meerdere kwalificaties mogelijk zijn?
1
Wat is er opmerkelijk t.a.v. een rechtsregel?
1
Pagina 1 van 27