Samenvatting Industrial and organizational psychology : research and practice

-
ISBN-10 1118092279 ISBN-13 9781118092279
1886 Flashcards en notities
100 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Industrial and organizational psychology : research and practice". De auteur(s) van het boek is/zijn Paul E Spector. Het ISBN van dit boek is 9781118092279 of 1118092279. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Industrial and organizational psychology : research and practice

 • 1 introduction

 • Welke 4 rollen kan een AO psycholoog vervullen?
 • H1:het wetenschapsgebied arbeids- en organisatiepsychologie te definiëren
  een beschrijving te geven van de verschillende rollen van arbeids- en organisatiepsychologen in de praktijk
  de rol van onderzoek uit te leggen voor deze discipline
  de verschillende fasen van een interventie binnen de A&O-psychologie te beschrijven.
 • Wat is het verschil tussen een klinische en een arbeids- en organisatiepsycholoog?
  een klinisch psycholoog houdt zich bezig met het onderzoek en het behandelen van psychologische problemen en aandoeningen.
  Een a/o psycholoog houdt zich bezig met de menselijke kant van een organisatie en het ontwikkelen en toepassen van wetenschappelijke principes in het werkveld
 • het veld van I/O psychologie:
  -industrieel -> de oudste tak, vanuit een management perspectief
  -organisatie -> gaat om gedrag en welzijn van werknemers
 • Wat is arbeids- en organisatiepsychologie?
  Dit vakgebied bestaat uit 2 belangrijke onderdelen:
  - arbeidspsychologie: dit is de oudste van de 2 en de originele naam van het vakgebied. Bekijkt vanaf het management perspectief of de organisatie efficiënt werkt door middel van het juiste gebruik van mensen en human resources.
  - organisatiepsychologie: ontstaan uit de human relations beweging binnen organisaties. Houdt zich bezig met het begrijpen van menselijk gedrag en het verbeteren van het welbevinden van het personeel op de werkvloer.
 • Waar houden AOP's zich mee bezig?
  Met de gezondheid, veiligheid, selectie, motivatie, training en performance van werknemers.
 • Organisatie psychologie
  Organisatiepsychologie:

  • Heeft zich ontwikkeld uit menselijke beweging in organisaties
  • Is belast met het begrijpen van gedrag en het verbeteren van het welzijn van de werknemers
  • Onderdelen zijn werknemerstevredenheid, gedrag, werkstress en toezichthoudende uitoefening
 • Wat is A&O psychologie?

  Psychologie is de wetenschap van (menselijk) gedrag, cognitie, emotie en motivatie. Dit is onder te verdelen in diverse specialisaties. A&O psychologie is een snel groeiende specialisatie binnen de psychologie.

  Het richt zich op de ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijke principes op werkomgevingen/plekken.
 • Welke 4 thema's hebben betrekking op het gedrag van werkende mensen?
  1. Werkplek
  2. De werknemer zelf
  3. Motivatie en leiderschap
  4. Teams, groepen en de organisatie als geheel
 •  Wat bestudeert een arbeids- en organisatiepsycholoog? Welke onderwerpen behoren bij de twee hoofdonderdelen van het vak?

  Wetenschap: College geven, onderzoeken, onderzoekpapers schrijven en presenteren, artikelen publiceren, advisering naar organisaties, mentor van studenten, cursussen ontwikkelen etc.
  Onderzoek kan nieuwe methoden en procedures ontwikkelen voor activiteiten, selecties en trainingen van werknemers. Vaak is onderzoek hiernaar naar aanleiding van een particulier probleem van een specifieke organisatie. 

  Praktijk: werkanalyses, oplossingen voor organisatieproblemen aandragen, werknemersbegeleiding, ontwerpen personeelsselectie systeem, ontwerpen evaluatie/beoordelings systeem, ontwerpen training programma's, ontwikkelen psychologische testen.
 • grondleggers van het veld zijn Münsterberg en Scott.
  Taylor (een ingenieur) kwam met 4 principes om organisationele praktijken te leiden.
  het Gilbreth echtpaar -> time and motion study, om efficiëntere manieren van werken te ontwikkelen
  Tijdens de 1e wereldoorlog werden voor het eerst op grote schaal psychologische testen gebruikt (om te bepalen voor welke taak een soldaat het meest geschikt was)
  Hawthorne effect: de wetenschap dat je in een experiment zit, verhoogt de productiviteit
  Tijdens de 2e wereldoorlog werd A&O voor het eerst ook in de praktijk toegepast
 • Welke 2 belangrijkste velden bevinden zich binnen de I/O psychologie?
  1. Industrial (personnel) - organisatie efficiëntie door een zo optimaal mogelijk gebruik van mensen en middelen (management perspectief).
  2. Organizational - het begrijpen van menselijk gedrag en het verhogen van het welzijn van werknemers.
 • In welke 2 gebieden kun je de werkvelden van A&O psychologen onderbrengen? 
  Praktijk: het gebruik van psychologische principes om real-world problemen op te lossen. Bv. overmatige werkstress.
  Onderzoek: levert de principes die in de praktijk gebruikt kunnen gaan worden. 
 • Welke twee aspecten heeft de AOP?
  1. Wetenschappelijke studie naar het menselijke perspectief van organisaties.
  2. Het toepassen van de bevindingen van deze studie.
 • Uit welke 3 deelgebieden bestaat de A&O psychologie?
  1. Arbeidspsychologie
  2. Personeelspsychologie
  3. Organisatiepsychologie
 • Bestuderen m.b.t. thema 1 "Werkplek"
  hfdst 1
  hfdst 3
  hfdst 4
  hfdst 10
  hfdst 11
 • Uit welke 2 delen bestaat I/O psychologie?
  In de industriële (of personele) psychologie en organisatie psychologie. Ondanks dat de 2 delen elkaar overlappen en niet makkelijk los van elkaar te zien is, groeide elk deel uit verschillende tradities in het verleden.
 • welke rol speelt onderzoek in het werk van a/o psychologen
  oplossen en toepassen van principes voor problemen op de werkplek 
 • humanitairan work psychology -> om de kennis van A&O psychologie in te zetten in derdewereldlanden
 • Wat is het verschil tussen een klinische en een arbeids- en organisatiepsycholoog?
  Een klinisch psycholoog houdt zich bezig met het onderzoek en het behandelen van psychologische problemen en aandoeningen.
  Een a/o psycholoog houdt zich bezig met de menselijke kant van een organisatie en het ontwikkelen en toepassen van wetenschappelijke principes in het werkveld
 • Wat is het voornaamste doel van A&O psychologen?
  Het verbeteren van de effectiviteit en het functioneren van organisaties.
 • Waarin onderscheid de AOP zich van veel andere andere velden in de A&O?
  AOP is een evidence based werkveld en baseert zich op bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek en principes.  
 • Waar houdt de arbeidspsychologie zich mee bezig?
  De arbeidspsychologie houdt zich bezig met (aspecten van-) taken en de wijze waarop die de mens beïnvloeden op het gebied van het functioneren en de toestand, zoals bijvoorbeeld concentratie, motivatie, gezondheid, bevlogenheid en vitaliteit.

  Zij bekijkt vanuit het management perspectief of de organisatie efficiënt werkt, door middel van het juiste gebruik van mensen en human resources.
 • Leerdoelen hoofdstuk 1


  • het wetenschapsgebied arbeids- en organisatiepsychologie te definiëren
  • een beschrijving te geven van de verschillende rollen van arbeids- en organisatiepsychologen in de praktijk
  • de rol van onderzoek uit te leggen voor deze discipline
  • de verschillende fasen van een interventie binnen de A&O-psychologie te beschrijven.
 • Industriële psychologie

  Dit was de originele naam van I/O psychologie en ook de oudste tak van 2. Deze neemt voornamelijk het perspectief van interorganisationele efficiëntie door het op effectieve manier gebruiken van HR of mensen. Hij is belast met problemen van effectieve werkomgeving, werving en selectie, training en prestatiewaarderingen
 • Wat is het verschil tussen een klinische en een A&O psycholoog?
  een klinisch psycholoog houdt zich direct bezig met het psychologisch welbevinden van de werknemer. De A&O psychologie houdt zich echter bezig met applicatie en ontwikkeling van wetenschappelijke principes op de werkvloer. De A&O psycholoog werkt niet direct met de emotionele of persoonlijke problemen van de werknemer, hij of zij kan de werknemer wel doorverwijzen naar een klinisch psycholoog voor deze problemen.
 • Wanneer is de AOP ontstaan?
  Robert Yerks benadrukte tijdens WO1 het belang van het gebruik maken van P-tests in het leger.
 • Welk steekwoord hoort bij arbeidspsychologie?
  Werkplek
 • Definieer het wetenschapsgebied arbeids- en organisatiepsychologie
  Het bestudeert het menselijk gedrag op het werk en in organisaties. Het helpt organisaties effectiever functioneren.
 • Organisatie psychologie

  Dit heeft zich ontwikkelt uit menselijke beweging in organisaties. Het is belast met het begrijpen van gedrag en het verbeteren van het welzijn van de werknemers. Onderdelen zijn werknemerstevredenheid, gedrag, werkstress en toezichthoudende uitoefening
 • Noem 4 onderwerpen die behoren bij de Arbeidspsychologie
  efficient job design
  werknemersselectie
  training van werknemers
  taxatie van prestaties.
 • De AOP is een eclectisch werkveld waarin gebruik gemaakt wordt van concepten, ideeën, technieken en theorieën uit veel andere werkvelden.
 • Waar houdt de personeelspsychologie zich mee bezig?
  De personeelspsychologie houdt zich bezig met het passen van de persoon op de taak en is dus gericht op de individuele werknemer. Dit is te bereiken door:

  1. selectie
  2. socialisatie
  3. ontwikkeling
  4. aanpassen van functies (job design)
  5. loopbaanontwikkeling
 • Beschrijf de verschillende rollen van a/o psychologen in de praktijk
  xx
 • I/O psychologie en kleine, maar snel  groeiende subveld in de psychologie dat zich bezig houdt met de ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijke principes op de werkvloer.
 • Noem 4 onderwerpen die behoren bij de Organisatiepsychologie
  houding van werknemers
  gedrag van werknemers
  werkstress
  managementzaken
 • Waar staat de A voor in AOP?
  (arbeid) het management perspectief en houdt zich bezig met:
  1. efficiënt job design;
  2. selectie;
  3. training;
  4. beoordeling.
 • Welk steekwoord hoort bij personeelspsychologie?
  Werknemer
 • Wat is de rol van onderzoek voor a/o psychologie?
  xx
 • Belastbaarheid van een persoon vs belasting in de functie. 
  Vier kernvragen:
  - is iemand geschikt voor zijn eigen werk in volle omvang?
  - Nee? Kan het werk zo worden aangepast dat de persoon wel kan werken?
  - Is er ander werk binnen het bedrijf?
  - Begeleiden naar een andere baan bij een ander bedrijf.
 • Wat is 1 van de belangrijkste taken van een I/O psycholoog

  Helpen van een organisatie om het efficiënter te laten functioneren
 • Welke 2 psychologen worden genoemd als de belangrijkste oprichters van de Amerikaanse tak van A&O psychologie?
  Hugo Münsterberg en Walter Dill Scott
 • Waar staat de O voor in AOP?
  (organisatie) komt voort uit de Human Relation Movement en houdt zich bezig met:
  1. gedrag begrijpen;
  2. verbeteren van welzijn van mdw's.
 • Waar houdt de Organisatiepsychologie zich mee bezig?
  Dit heeft zich ontwikkeld uit de Human Relations Movement in organisaties. Het is belast met het begrijpen van gedrag en het verbeteren van het welzijn van de werknemers.


  Het uitgangspunt is dat een organisatie een complexe, sociale constructie is die bestudeerd kan worden op 2 niveau's:

  1. niveau van de werkvloer (leiderschap, samenwerken in teams, communicatie, conflicthantering)
  2. niveau van de organisatie (cultuur, structuur, verandering)
 • Beschrijf de verschillende fasen van een interventie binnen de a/o psychologie
  xx
 • SIOP

  The Society for Industrial and Organizatgional Psychology
  Dit is een onderdeel van de APA
 • Welke belangrijke invloed had het werk van Frederick Winslow Taylor op de ontwikkeling van de A&O psychologie?
  Hij ontwikkelde wetenschappelijk management als een benadering voor het behandelen van productiemedewerkers in fabrieken. Dit werk bevat principes om organisaties te begeleiden.
  1. elke baan moet uitvoerig worden geanalyseerd zodat de optimale manier om de taken te doen gespecificeerd kan worden
  2. Werknemers moeten geselecteerd worden op karakteristieken die gerelateerd zijn aan het werk dat ze moeten doen. Managers moeten het bestaande personeel bestuderen om erachter te komen wat die karakteristieken inhouden
  3. Werknemers moeten uitvoerig getraind worden zodat ze hun werk goed kunnen doen.
  4. Werknemers moeten beloond worden voor hun productiviteit om zodoende hoge levels van prestatie te bemoedigen.
 • Welke steekwoorden horen bij organisatiepsychologie?
  Leiderschap & motivatie
  Organisatie
 • Noem de 2 omgevingen waar a/o psychologen zich mee bezig houden
  1) de praktijk, om met psychologische principes problemen in de praktijk op te lossen, zoals (te) hoge werkstress of slechte werkprestatie
  2) wetenschappelijk onderzoek, die de principes aanreikt voor de praktijk
  Beide gebieden zijn even belangrijk en vertonen overlappen met elkaar
 • EAWOP
  European Association of Work and Organizational Psychology
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Welke 4 thema's hebben betrekking op het gedrag van werkende mensen?
17
Welke 4 rollen kan een AO psycholoog vervullen?
16
Wie waren de grondleggers van de Amerikaanse I/O psychologie
15
tot welke 3 strains leidt workload?
14
Pagina 1 van 150