Samenvatting Hoorcollege's pathofysiologie van de long

-
166 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting Hoorcollege's pathofysiologie van de long

Willems

(2011)

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Hoorcollege's pathofysiologie van de long

 • 1 Introductie Tekst

 • Wanneer heb je per definitie pulmonale arteriele hypertensie?
  gemiddelde druk >25 mm Hg in rust
  MP >30 mm Hg bij inspanning
 • Wat zijn de oorzaken van pulmonale arteriele hypertensie?
  - Ziekte van de pulmonale arteriele vasculatuur;
  - Vermindering in de luminale grootte van het vat;
  - Vermindering in het pulmonaire vasculatuur weerstand;
  - Verhoging in pulmonale arteriele druk.
 • Wat zijn de eigenschappen van PAH?
  - Progessieve ziekte;
  - Slechte prognose;
  - Lage incidentie en prevalentie;
  - Late onset van symptomen.
 • Wat is de gemiddelde druk in de :
  A pulmonalis;
  Capillair;
  eind Capillair
  LA
  Aorta
  RA
  A pulmonalis; 15 mm Hg
  Capillair; 12 Hg
  eind Capillair 9 Hg
  LA 8
  Aorta 95
  RA 2
 • Wat zijn de kenmerken van pulmonale hypertensie bij COPD?
  - Hypercapnie (vasculaire respons) en Hypoxie;
  - Afname vaatbed (emfyseem);
  Kliniek:
  - Stuwingsverschijnselen in systemische veneuze ciruclatie (CVD, leverstuwing, oedemen);
 • Wat zijn de therapieen tegen PAH?
  - Endotheline pathway: Endotheline receptor antagonisten:bosentan;
  - NO pathway: PDE5-remmers, sildenavil;
  - Prostacycline pathways: Prostacyclines;
  - Calciumblokkers
 • Wat gebeurt er bij obstructie van bronchioli?
  - Wandverdikking, spasme;
  - Verlies elasticiteit;
  - (sputum).
 • Wat is er aan de hand bij de reversibele obstructie van astma?
  - Ontsteking; - Spierspasme;
 • Wat is er aan de hand bij de irreversibele obstructie van COPD?
  - Bronchiolaire fibrose;
  - Bronchiolaire collaps;
  - NB ook ontsteking, maar anders dan bij astma.
 • Wat zegt de wet van Bernoulli mbt de bronchieen?
  Als de stroomsnelheid van het gas sneller wordt, wordt de druk in de tak lager--> gedeeltelijke collaps. Gas gaat langzamer stromen--> tak gaat meer open staan.--> ronchi
 • Wat houdt alveo-bronchiolaire interdependence in? Welke factoren omvat het?
  Bronchiolair kaliber is samenspel tussen bronchioli en omliggend parenchym.
  - elastische retractie door alveolar attachments;
  - Dikte en stijfheid bronchiolaire wand;
  - Mate van spierspasme;
  - Anatomie binnen de spierlaag
 • Hoe zie je dat er sprake is van een obstructie in een spirogram?
  FEV1<<; VC< of normaal; FEV1/VC<70%
 • Nog eens samengevat, wat zijn de kenmerken van perifere luchtwegobstructie?
  - Dyspneu met ronchi;
  - Flowbelemmering mn. expiratoir;
  --> afgenomen FEV1 en FEV1/VC<70%
  - Airtrapping met hyperinflatie, toegenomen TLC en RV.
  - reversibel vs.irreversibel;
  - alveo-bronchiolaire interdependence.
 • Wat zijn de gevolgen van een perifere luchtwegobstructie?
  - Flowbelemmering mn. expiratoir: FEV1 lager- V/Q mismatch;
  - Air trapping met hyperinflatie: verhoogd RV en FRC;
  - Alveolaire hypoventillatie.
 • Welke 2 typen van respiratoire insufficientie zijn er en hoe worden ze ingedeeld?
  Type I/partieel: verlaagde PaO2;
  Type II/compleet: verlaagde PaO2+ toegenomen PaCO2.

 • Wat zijn de algemene mechanismen van hypoxie?
  - Diffusiestoornis;- Alveolaire hypoventillatie;
  - V/Q mismatsch.
  - Shunt
 • Wat is de V/Q verhouding in de long in de apex en de basis?
  In de basis zijn de perfusie en ventillatie hoger, daar staan de alveoli minder open--> meer ventillatie mogelijk.
 • Hoe zit het met de A-a verschillen bij?
  - V/Q mismatch;
  - Alveolaire hypoventillatie;
  - Diffusiestoornis.
  - Bij V/Q mismatch is het 2/3;
  - 1/3 door shunt uit bronchiale circulatie;
  - Alveolaire hypoventillatie: normaal;
  - Diffusiestoornis: verhoogd
 • Waarbij is toediening zuurstof effectief?
  - Alveolaire hypoventillatie;
  - Diffusiestoornis.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wanneer heb je per definitie pulmonale arteriele hypertensie?
1
Wat zijn de oorzaken van pulmonale arteriele hypertensie?
1
Wat zijn de eigenschappen van PAH?
1
Wat is de gemiddelde druk in de : A pulmonalis; Capillair; eind Capillair LA Aorta RA
1
Pagina 1 van 40